Wróć

Konferencja „Edukacja zawodowa – nowe drogi, nowe możliwości”

Konferencja
Zdjęcie przedstawia Prezydenta Mariusza Banacha i Ewę Dumkiewicz-Sprawkę Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania przemawiających na konferencji

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie był gospodarzem tegorocznej konferencji dotyczącej promocji szkolnictwa zawodowego. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. W konferencji uczestniczyli  dyrektorzy lubelskich szkół podstawowych, szkół zawodowych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także przedstawiciele pracodawców, instytucji rynku pracy oraz reprezentanci związków zawodowych.

Spotkanie otworzyła pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania. Następnie pani Halina Rybczyńska, Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, zaprezentowała dokonania i ofertę edukacyjną swojej szkoły. Z kolei pan Marian Klimczak, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, omówił nowy kształt szkolnictwa zawodowego – zmiany w organizacji i nauczaniu. Miejskie programy wspierające uczniów w wyborze ścieżki zawodowej przybliżyła pani Honorata Kępowicz-Olszówka, kierownik referatu wspierania przedsiębiorczości w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Poruszono również kwestię funkcjonowania doradztwa zawodowego okiem praktyka (wystąpienie pani Iwony Lipiec, doradcy zawodowego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie).  Natomiast pani Małgorzata Długosz, Dyrektor Zespołu Poradni nr 1 w Lublinie oraz pan Marcin Narecki, doradca zawodowy w Specjalistycznej Poradni Zawodowej, przybliżyli zasady wspierania uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Lublinie w świetle projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej omówiła pani Iwona Nowakowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania. Po wystąpieniach prelegentów miała miejsce konferencja prasowa, podczas której dyrektor Ewa Dumkiewicz-Sprawka oraz pan Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin odpowiadali na pytania dziennikarzy. Pani dyrektor ponadto przybliżyła zebranym ofertę edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin w roku szkolnym 2019/2020 (zapoznaj się z ofertą edukacyjną szkół zawodowych).

Podczas tegorocznej rekrutacji ogólnodostępne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Miasto Lublin oferują łącznie:

 • 6014 miejsc w 190 oddziałach 24 liceów ogólnokształcących,
 • 800 miejsc w 25 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 17 zawodach,
 • 3584 miejsca w 112 oddziałach 15 techników, kształcących w 35 zawodach, 
 • 204 miejsca w 6 oddziałach 2 szkół policealnych, kształcących w trybie zaocznym w 4 zawodach,
 • 408 miejsc w 12 oddziałach 2 liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano łącznie :

 • 16 miejsc w 2 oddziałach liceum ogólnokształcącego specjalnego
 • 156 miejsc w 12 oddziałach 2 branżowych szkół specjalnych I stopnia, kształcących w 8 zawodach,
 • 48 miejsc w 6 oddziałach 2 techników specjalnych, kształcących w 3 zawodach, 
 • 6 miejsc w 1 oddziale szkoły policealnej specjalnej, kształcącej w trybie dziennym w 1 zawodzie,
 • 74 miejsca w 10 oddziałach 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

W kontekście promocji szkolnictwa zawodowego, istotne jest przypomnienie najistotniejszych sukcesów lubelskich szkół zawodowych:

 • w Ogólnopolskim Rankingu Techników organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Pespektywy:
  • V miejsce zajęło Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku (Zespół Szkół Elektronicznych) – Technikum Elektroniczne od lat znajduje się w ścisłej czołówce tego prestiżowego rankingu; w 2011 r. zajęło VII, w 2012 i 2013 – I, w 2014 – III, w 2015 – IV, w 2016 – IX, w 2017 – V, w 2018 r. – III miejsce.
  • ponadto tytuł „Złotej szkoły” (związany ze znalezieniem się w pierwszej 100. rankingu) zdobyło 5 innych techników:
   • Technikum Chemiczne (Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga) – 28. miejsce (awans z 71. miejsca),
   • Technikum Budowlano-Geodezyjne (Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego) – 32. miejsce (awans z 47. miejsca),
   • Technikum Terenów Zieleni (Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego) – 64. miejsce (awans aż z 227. miejsca),
   • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (Zespół Szkól nr 5 im. Jana Pawła II) – 81. miejsce (rok wcześniej – 12. miejsce),
   • Technikum Ekonomiczno-Handlowe (Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego) – 98. miejsce, awans ze 147. miejsca.
 • w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach:
  • uczniowie Technikum Budowlano-Geodezyjnego (Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego odnieśli w XL Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej zwycięstwa drużynowo i indywidualnie (w przypadku klasyfikacji drużynowej zwycięstwo to było trzecim z rzędu), a ponadto w klasyfikacji indywidualnej zajęli również  3. i 4 . miejsce,
  • uczniowie Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1 (Zespół Szkół nr 6) zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu „Europa z naszej ulicy”, zorganizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.