Projekty (1)

Oznaczenie dotyczące realizacji projektu zawierające znak funduszy europejskich, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej oraz logo promocyjne Województwa Lubelskiego

Projekt „Lublin stawia na zawodowców” realizowany jest w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Wartość projektu ogółem: 5 919 858,48 zł, w tym dofinansowanie 5 327 872,63 zł i wkład własny: 591 985,85 zł.

Projekt realizowany jest przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Gminą Lublin.

Projekt realizowany jest w 4 szkołach zawodowych, tj.:

 • Technikum Drzewnym w Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie;
 • Technikum Mechanicznym w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego w Lublinie;
 • Technikum Transportowo - Komunikacyjnym w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie;
 • Technikum Specjalnym nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w czterech szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia do dn. 31.08.2020 r., jak również zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych min. 444 uczniów, 26 nauczycieli oraz 25 podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Działania realizowane w projekcie:

 • Organizacja staży oraz wizyt studyjnych dla uczniów i nauczycieli u pracodawców;
 • Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych;
 • Zwiększenie dostępu uczniów do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi;
 • Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy;
 • Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz zakup materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć na kwotę ok. 1 000 000,00 zł;
 • Platforma współpracy pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym.
Miniatura filmu. Uczniowie w szkole

Pozostałe projekty (8)

Icon 21 kwi 2022
RoboLAB - Zespół Szkół Elektronicznych
Szczegóły Przejdź na podstronę
Icon 26 paź 2020
Projekt „Lubelska Wyżyna Specjalistów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Szczegóły Przejdź na podstronę
Icon 26 paź 2020
Projekt „Fachowcy jutra” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Szczegóły Przejdź na podstronę
Icon 6 lis 2020
Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina
Szczegóły Przejdź na podstronę
Icon 2 lip 2020
Projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie "
Szczegóły Przejdź na podstronę
Icon 2 lip 2020
Projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”
Szczegóły Przejdź na podstronę
Icon 3 lip 2020
Projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"
Szczegóły Przejdź na podstronę
Icon 3 lip 2020
Projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"
Szczegóły Przejdź na podstronę

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.