Wróć

Konferencja „Przyszłość kształcenia zawodowego”

Konferencja
Zdjęcie przedstawia salę i uczestników konferencji

Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się konferencja „Przyszłość kształcenia zawodowego”, która zorganizowana była we współpracy uczelni z Wydziałem Oświaty i Wychowania UML oraz Stowarzyszeniem Wschodnioeuropejskiego Instytutu Nowoczesnej Edukacji.  Konferencja wpisała się w działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, będące także realizacją stosownych zapisów Strategii rozwoju Lublin na lata 2013-2020. Prowadzone w tym zakresie starania ukierunkowane są nie tylko na zapewnienie różnorodności oferty edukacyjnej oraz zagwarantowanie odpowiedniego charakteru kształcenia zawodowego, ale także na jego promocję i zmianę jego społecznego postrzegania. Tematyka konferencji była zatem częścią ważnej społecznie dyskusji - dynamiczne tempo zmian ekonomiczno-technologicznych pociąga bowiem za sobą konieczność ciągłej modernizacji szkolnictwa zawodowego, tak by nadążyć za potrzebami rynku pracy. Współpraca przedstawicieli Urzędu Miasta ze środowiskiem akademickim pozwoliła poruszyć istotne kwestie dotyczące funkcjonowania szkolnictwa zawodowego, a także zastanowić się nad oczekiwaniami szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów wobec rynku pracy, czy porównać losy absolwentów szkół zawodowych. Celem konferencji była również  wymiana poglądów dotyczących bieżącej sytuacji kształcenia zawodowego oraz  trendów, jakie mogą pojawić się w przyszłości i związanych z tym szans i zagrożeń. Spotkanie skierowane było do szkół zawodowych, przedstawicieli organów założycielskich szkół, pracodawców, instytucji biznesu i młodzieży.  Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:

  • „Wpływ kształcenia zawodowego na rozwój społeczno-gospodarczy regionu” – temat omówił  Mariusz Banach – Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin,
  • „Prawno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w świetle zmian w prawie oświatowym” – Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,
  • „Klasyfikacja zawodów i kompetencje zawodowe” – Grażyna Kubłuj-Bełz – Dyrektor Państwowej Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie,
  • „Kompetentny nauczyciel zawodu” – Mirosław Górczyński – Miejski Koordynator ds. Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dla szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin,
  • „Oczekiwania pracodawców – doświadczenia we współpracy ze szkołami” – Piotr Fałek – Prezes Zarządu Syntea SA, Roman Rak – właściciel firmy Roztocze i WSK Tomaszów Lubelski, Krzysztof  Muciek – pełnomocnik Zarządu Spółka inżynierów SIM Sp. z o.o.,
  • „Oczekiwania szkoły, uczniów i rodziców wobec rynku pracy” – Jerzy Rosiak –Wiceprezes Stowarzyszenie Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji,
  • „Rozwój zawodowy na bazie doświadczeń WSEI” – dr Michał Jarmuł, prof. WSEI, Prorektor ds. dydaktyki, jakości kształcenia i spraw studenckich, dr Małgorzata Artymiak – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
  • „Wsparcie szkolnictwa zawodowego środkami europejskimi na przykładzie działań podejmowanych przez Miasto Lublin” – Iwona Nowakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.


Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.