Wróć

Nabór w ramach projektu "Przedsiębiorcza młodzież"

Inne
Zdjęcie przedstawia uśmiechnietą dziewczynę trzymajacą zeszyty
Trwa nabór zgłoszeń w ramach projektu "Przedsiębiorcza młodzież",  prowadzonego przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym UMCS oraz Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS .
„Przedsiębiorcza Młodzież” to projekt o tematyce rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości. Jest on adresowany do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z Lublina.
Celem Projektu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie kształtowania u nich postaw przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość jest tu rozumiana jako zdolność i gotowość do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz doskonalenia samych siebie i procesów zachodzących w otoczeniu.
Uczniowie jako uczestnicy projektu:
    • wezmą udział w specjalistycznych warsztatach, dzięki którym poznają swoje mocne i słabe strony,
    • dowiedzą się tego, w jaki sposób: skutecznie zaprezentować samych siebie, radzić sobie ze stresem oraz opracować plan rozwoju osobistego,
    • będą mieć realny wpływ na promocję projektu, poprzez przygotowywanie, pod opieką specjalistów z UMCS, profesjonalnych relacji medialnych z jego przebiegu,
    • poznają przedstawicieli sektora kreatywnego w Lublinie,
    • będą uczestniczyć w wizytach studyjnych  u znanych lubelskich przedsiębiorców,
    • pod opieką specjalistów z UMCS zrealizują projekty doradcze z zakresu promocji w social mediach dla lubelskich przedsiębiorstw,
    • będą  mieli możliwość wzięcia udział w Akademii Przedsiębiorczości UMCS – cyklu webinariów, poświęconych relacjom w biznesie,
    • w oryginalny sposób (gra w podchody) zwiedzą kampus Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, poznają elementy kultury studenckiej oraz spotkają się z Rektorem Uczelni.
Nauczyciele – opiekunowie uczestników projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w pakiecie bezpłatnych szkoleń i warsztatów z zakresu m.in. zarządzania stresem, zarządzania zasobami ludzkimi, czy pracy z młodzieżą z różnymi trudnościami.
Pilotażowa edycja opisanych działań będzie realizowana w trybie zdalnym (on-line) w okresie od marca do czerwca 2022 roku. Udział w niej jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona do 10 zespołów klasowych (ok. 300 osób). Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkie szkoły ponadpodstawowe z terenu Lublina, a w szczególności uczniów i opiekunów klas drugich i trzecich.
Rekrutacja dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Lublin trwa od 24 stycznia 2022 r. do 06 lutego 2022 r.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie „Przedsiębiorcza Młodzież” jest dokonanie przez nauczyciela zgłoszenia chęci udziału uczniów (całej klasy) w Projekcie, celem dokonania rejestracji.
O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje nt. postępowania rekrutacyjnego jak również regulamin projektu znajduje się na stronie internetowej Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin https://gospodarczy.lublin.eu/przedsiebiorcza-mlodziez/ .

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.