Wróć

Platforma otrzymała I nagrodę Konkursu Innowacyjny Samorząd 2021 w kategorii Duże Miasta

Konkurs
Stawiamy na Zawodowców - konkurs Innowacyjny Samorząd - fot. Stach Leszczyński

Portal „Stawiamy na zawodowców” stworzony przez Miasto Lublin otrzymał I nagrodę w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Innowacyjny Samorząd w kategorii Duże miasta. 15 kwietnia odbyła się uroczysta gala online, podczas której ogłoszono zwycięzców. Projekt Miasta Lublin był jednym z niemal 400 projektów zgłoszonych do konkursu.

Cieszymy się i jesteśmy dumni, że inicjatywa Miasta Lublin została doceniona przez kapitułę konkursową. Efektywny system kształcenia zawodowego to jeden z istotnych warunków rozwoju gospodarczego naszego miasta i regionu. Aby dostosować go do zmieniających się potrzeb rynku pracy przeprowadziliśmy szczegółowe diagnozy potrzeb szkół zawodowych oraz badania potrzeb lokalnych pracodawców. Platforma „Stawiamy na zawodowców” jest narzędziem, które ma pomóc w rozwijaniu relacji edukacja-biznes-samorząd zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez pracodawców i szkoły – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.


Organizatorem konkursu Innowacyjny Samorząd jest Serwis Samorządowy PAP. Konkurs ma celu promocję kreatywnych samorządów oraz inspirowanie pozostałych jednostek samorządowych do wdrażania nowatorskich i kreatywnych rozwiązań. Konkurs prowadzony jest w pięciu kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców) oraz powiaty. Nadsyłane do konkursu opisy projektów zrealizowanych przez samorządy oceniane są pod kątem innowacyjności w skali kraju oraz osiągniętych rezultatów.

Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu nastąpiło podczas uroczystej gali online, która transmitowana była na stronie głównej Serwisu Samorządowego PAP z Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie. W tym roku do redakcji Serwisu Samorządowego PAP napłynęło 396 opisów nowatorskich działań podejmowanych przez samorządy gmin i powiatów. W każdej kategorii zostały wręczone nagrody za I, II i III miejsce. W kategorii Duże miasta, w której wygrała lubelska platforma „Stawiamy na zawodowców” zgłoszono 54 projekty.

Zwycięzców wybrała kapituła konkursu, w której zasiedli: Daniel Baliński - zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Rudolf Borusiewicz - dyrektor biura Związku Powiatów Polskich, prof. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa, Justyna Orłowska - pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, dr Tomasz Pilewicz, Szkoła Główna Handlowa, Andrzej Porawski - dyrektor biura Związku Miast Polskich, Leszek Świętalski - sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP oraz Anna Banasik - redaktor naczelny Serwisu Samorządowego PAP.

Informację o laureatach konkursu można zobaczyć na stronach:

https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wyniki-konkursu-innowacyjny-samorzad-2021-kreatywnosc-w-czasach-pandemii


Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.