Wróć

Podpisanie listu Intencyjnego o dalszej owocnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

Inne
Na zdjęciu są 4 osoby: Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania miasta Lublin, Rektor oraz Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Dyrektor ZSChiPS w Lublinie, w tle napis: "Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie" i logo UP w Lublinie

18 czerwca 2021 roku  pomiędzy Zespołem Szkół Chemicznych im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie  a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie został podpisany List Intencyjny o dalszej owocnej współpracy.

„Dzisiejsze spotkanie jest ukoronowaniem dotychczasowej współpracy.” – powiedziała otwierając spotkanie dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

List intencyjny podpisali:

Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie – mgr Barbara Sieńko oraz Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – dr habUrszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni.

 

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością patroni honorowi nawiązywanej współpracy: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, dr Mariusz Banach, Dyrektor Centrum Spraw Studenckich i Dydaktyki UP w Lublinie, mgr inż. Anna Woźniak,  Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół, mgr inż. Maria Wesołowska oraz  przedstawiciele społeczności szkolnej -  uczniowie Technikum Przemysłu Spożywczego i Technikum Chemicznego - wśród nich byli finaliści olimpiad przedmiotowych. 

 

Współpraca ze strony Uniwersytetu będzie realizowana poprzez:

- udział wykładowców w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i warsztatów;

- konsultacje wykładowców dla olimpijczyków, przy powstawaniu ich prac badawczych;

-  objęcie patronatem honorowym konkursów przedmiotowych organizowanych przez szkołę;

- informowanie szkoły o działaniach mogących zainteresować uczącą  się młodzież i nauczycieli,  dniach otwartych uniwersytetu i prezentacji oferty edukacyjnej;

Ze strony szkoły współpraca będzie realizowana poprzez:

- promowanie wśród uczniów kształcenia wyższego oferowanego przez uniwersytet;

- umożliwienie uczniom udziału w wydarzeniach organizowanych przez uniwersytet;

- udział naszych uczniów w wykładach, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych   

- udział młodzieży naszej szkoły w dniach otwartych uniwersytetu;

- zamieszczanie informacji na stronach internetowych o podejmowanych wspólnie  działaniach;

Obie strony wyraziły wolę kontynuowania współpracy w zakresie podejmowanych w przyszłości inicjatyw  z korzyścią dla obu stron.

https://zschips.lublin.eu/podpisanielistuintencyjnegoodalszejowocnejwspolpracypomiedzyuniwersytetemprzyrodniczymwlublinieizespolemszkolchemicznychiprzemysluspozywczegowlublinie-20202021-zzyciaszkolywspolpraca-dlakazdego


Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.