Wróć

„Pojazdy elektryczne – za i przeciw” - panel dyskusyjny organizowany przez Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki „Nauka bez granic. Enjoy science!”

Konferencja
Inne
Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki „Nauka bez granic. Enjoy science!”
„Pojazdy elektryczne – za i przeciw” - panel dyskusyjny organizowany przez Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Termin wydarzenia: 22 września 2021 r.  godz. 15.00-16.00

Projekt będzie dostępny w trybie on-line w języku polskim.

Wydarzenie będzie przebiegało w kilku etapach:

  • wprowadzenie do tematu związanego z produkcją i użytkowaniem pojazdów elektrycznych;
  • dyskusja panelowa z prezentacją korzyści i negatywnego wpływu wprowadzania na rynek konsumencki pojazdów elektrycznych;
  • ewentualne odpowiedzi na pytania zadawane przez zalogowanych uczestników spotkania.

Prelegentami będą eksperci z branży motoryzacyjnej - nauczyciele akademiccy, nauczyciele zawodowcy, przedstawiciele przedsiębiorców  i inni.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJlZTUyMzYtMjE5ZS00NGNhLTkwYzYtNzU5ZjZkNGY3Yzc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb098c5d-4f3d-4d49-918c-14b3e0102219%22%2c%22Oid%22%3a%2297411c0c-4b74-4fa5-82a0-2ddb1dd9c0a7%22%7


Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.