Wróć

Projekt „Fachowcy jutra” w Zespole Szkół nr 1 w Lublinie

Inne
Zdjęcie przedstawia logo szkoły.

Projekt „Fachowcy jutra” realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Projekt realizuje Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami zawodowymi.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych 86 nauczycieli i 511 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w tych szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin, w okresie od września 2020 roku do grudnia 2022 roku.

 

W projekcie uczestniczy ponad 100 uczniów naszej szkoły oraz 14 nauczycieli.

 

Działania realizowane w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie to:

1. Organizacja staży uczniowskich.

2. Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych:

 • studia podyplomowe w zakresie: Programowanie i bazy danych;
 • studia podyplomowe w zakresie: BHP;
 • studia podyplomowe w zakresie: Menadżer sprzedaży;
 • studia podyplomowe w zakresie: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • studia podyplomowe w zakresie: Grafika wydawnicza;
 • kurs języka angielskiego branżowego dla technika ekonomisty;
 • kurs języka angielskiego branżowego dla technika informatyka;

3. Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy:

 • programowanie Python;
 • grafika komputerowa;
 • CMS Joomla;
 • CMS WordPress;
 • AUTOCAD;
 • programowanie robotów;
 • ECDL Advanced A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne;
 • ECDL Advanced A3 Zaawansowane użytkowanie baz danych;
 • serwis komputerowy.

4. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych;

5. Organizacja zajęć przyczyniających się rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych:

 • koło zainteresowań: Zakładanie i prowadzenie firmy;
 • zajęcia rozwijające kompetencje z j. angielskiego;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

 


Pliki do pobrania

grafika2
Pobierz
grafika3
Pobierz
grafika4
Pobierz

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.