Wróć

Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zdjęcie przedstawia budynek szkoły.

Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej rekrutujący się na rok szkolny 2020/2021 na wniosku o przyjęcie może wybrać nie więcej niż 3 szkoły. W każdej z tych szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (m.in. oferta, statystyki, panel kandydata) dostępne są na stronie https://portal.edu.lublin.eu  ->aplikacje dla rodziców kandydatów -> elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkół dostępną w systemie rekrutacyjnym w panelu kandydata.

Wybierając technikum lub szkołę branżową I stopnia kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie, na podstawie skierowania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Skierowanie na badania kandydaci otrzymają:

 • w szkole macierzystej (jeżeli kandydat uczy się w szkole, której organem prowadzącym jest Gmina Lublin),
 • w szkole technicznej lub branżowej do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się samodzielnie ze szkoły z innej Gminy lub ze szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina Lublin).

Po dokonaniu wyborów preferencji wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek rekrutacyjny należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 10.07.2020r.

Jeżeli rodzic nie zdecyduje się na dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru wystarczy wypełniony wniosek podpisać korzystając z profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Podpisany w ten sposób wniosek jest uważany jako dostarczony i będzie zaakceptowany przez komisję rekrutacyjną (warunek: niezbędne są podpisy obojga rodziców, chyba, że sytuacja prawna dziecka wskazuje na możliwość podpisu tylko przez jednego rodzica).

Najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Kandydaci rejestrowani przez szkoły podstawowe Miasta Lublin

15.06.2020 - 10.07.2020 - rejestracja kandydatów/wybór preferencji/dostarczenie wniosków rekrutacyjnych do szkoły pierwszego wyboru,
31.07.2020 – 04.08.2020 – możliwość dokonania zmiany wyboru preferencji
/w tym terminie aby dokonać zmiany należy zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru i pisemnie zrezygnować ze złożonego wcześniej wniosku, ponownie wypełnić wniosek i dostarczyć go do nowo wybranej szkoły pierwszego wyboru/,

31.07.2020 – 04.08.2020wyniki egzaminu ósmoklasisty w systemie wpisuje szkoła,

12.08.2020, godz. 10:00 - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
13.08.2020 od godz. 8:00 - 18.08.2020 do godz. 15:00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki (dostarczenie kompletu dokumentów do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany),
Uwaga: brak potwierdzenia woli podjęcia nauki skutkuje rezygnacją kandydata z przyjęcia w pierwszej turze rekrutacji.

19.08.2020, godz. 12:00 - publikacja list przyjętych.

Kandydaci, którzy rejestrują się samodzielnie (z innych gmin lub szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Lublin)

15.06.2020 - 10.07.2020 - rejestracja kandydatów/wybór preferencji/dostarczenie wniosków rekrutacyjnych do szkoły pierwszego wyboru,

26.06.2020 - 10.07.2020 do godz. 15:00 - dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopia świadectwa) dokumenty dostarczają tylko kandydaci rekrutujący się samodzielnie z  klas VIII szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Lublin),
31.07.2020 – 04.08.2020 – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru wyników egzaminu ósmoklasisty,

31.07.2020 – 04.08.2020 – możliwość dokonania zmiany wyboru preferencji
/w tym terminie aby dokonać zmiany należy zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru i pisemnie zrezygnować ze złożonego wcześniej wniosku, ponownie wypełnić wniosek i dostarczyć go do nowo wybranej szkoły pierwszego wyboru/,

Kandydaci, którzy skorzystali ze zmiany preferencji i zmienili szkołę pierwszego wyboru w terminie od 31.07.2020 - 4.08.2020 do godz. 15:00 – dostarczają do nowo wybranej szkoły dokumenty potwierdzające osiągnięcia (kopia świadectwa, wyniki z egzaminu ósmoklasisty).

12.08.2020, godz. 10:00 - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
13.08.2020 od godz. 8:00 - 18.08.2020 do godz. 15:00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki (dostarczenie kompletu dokumentów do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany)
Uwaga: brak potwierdzenia woli podjęcia nauki skutkuje rezygnacją kandydata z przyjęcia w pierwszej turze rekrutacji.

19.08.2020, godz. 12:00 - publikacja list przyjętych.

Uczniowie wybierający kontynuację nauki w technikum mogą kształcić się w zawodach:

 • technik analityk
 • technik architektury krajobrazu
 • technik budownictwa
 • technik ekonomista
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • technik fotografii i multimediów
 • technik geodeta
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik handlowiec
 • technik hotelarstwa
 • technik informatyk
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik logistyk
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik optyk
 • technik organizacji turystyki
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik programista
 • technik przemysłu mody
 • technik rachunkowości
 • technik reklamy
 • technik renowacji elementów architektury
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik spedytor
 • technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 • technik technologii chemicznej
 • technik technologii drewna
 • technik technologii żywności
 • technik teleinformatyk
 • technik transportu kolejowego
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie wybierający kontynuację nauki w szkołach branżowych I stopnia mogą kształcić się w  zawodach:

 • cukiernik
 • dekarz
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • fotograf
 • fryzjer
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • ogrodnik
 • operator obrabiarek skrawających
 • piekarz
 • stolarz
 • ślusarz

Oferta poszczególnych placówek dostępna jest na stronie wybranej szkoły lub w panelu rekrutacyjnym.


Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.