Wróć

Szeregi Szkół Partnerskich UMCS zasilił Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Szkolenie
Inne
W szkole
logo programu Szkół partnerskich UMCS

29 września 2022 r. zawarliśmy umowę o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach Programu Szkół Partnerskich

PROGRAM SZKÓŁ PARTNERSKICH UMCS:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej realizuje autorski program współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, w ramach którego oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych. Umowy o współpracy dotychczas podpisało ponad 80 szkół ponadpodstawowych z Polski i zagranicy. W tym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do tego grona. Osobą odpowiedzialną za współpracę na terenie naszej szkoły jest Pan Łukasz Maciąg.

W ramach współpracy Uniwersytet proponuje w szczególności:

  • objęcie systemem konsultacji przez pracowników Uniwersytetu szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad;
  • przeprowadzenie wykładów przedmiotowych przez kadrę naukową Uniwersytetu z tematów ustalonych ze szkołą partnerską;
  • współpracę studentów Uniwersytetu i młodzieży szkolnej na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach: kół zainteresowań, mediów akademickich, grup artystycznych i sportowych;
  • udostępnianie dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Uniwersytetu;
  • współpracę w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki;
  • ułatwienie młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych oraz Biblioteki Głównej UMCS.

Dodatkowo UMCS proponuje Szkołom pakiet różnorodnych form współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej, sportowej i kulturalnej.

Cieszymy się, że nasza szkoła oficjalnie jest placówką partnerską UMCS, ponieważ z uczelnią współpracujemy od lat. Więcej szczegółów w linku: https://www.umcs.pl/pl/wspolpraca-ze-szkolami,114.htm

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.