Wróć
Kalendarz 3 sie 2020

Formy działalności gospodarczej

Formy działalności gospodarczej

Informacje

Poniżej zamieszczamy krótką charakerystykę różnych form działalności gospodarczej. Wybranie odpowiedniej formy jest niezwykle istotnym elementem przed założeniem własnej działności gospodarczej - warunkuje również tryb dopełniania formalności związanych z zakładaniem nowej firmy.

 1. Jednoosobowa działalność gospodarcza (samozatrudnienie) - jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia własnej firmy, która jest przeznaczona dla osób fizycznych. Ten rodzaj działalności gospodarczej do rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie i możesz to zrobić przez Internet korzystając ze strony CEIDG.
 2. Spółka cywilna - do założenia tego rodzaju działalności gospodarczej potrzebne jest minimum dwóch wspólników. Mogą być to zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne, posiadające zdolność prawną. Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej – sama w sobie nie może być podmiotem praw i obowiązków. Podmiotowość mają natomiast wspólnicy występujący łącznie. Rozpoczynając ten rodzaj działalności gospodarczej podpisujesz umowę w formie pisemnej.
 3. Spółka jawna -  jako spółka handlowa jest w odróżnieniu od spółki cywilnej, jednostką organizacyjną – wyodrębnionym podmiotem. W praktyce wiązać się to będzie z faktem, że kontrahent, chcąc zawrzeć umowę ze spółką jawną, będzie ją zawierał ze spółką jako odrębnym podmiotem prawa cywilnego, a nie z jej wspólnikami. Zakładając ten rodzaj działalności gospodarczej będziesz musiał sporządzić umowę w formie pisemnej. Natomiast gdy wkładem wspólnika jest nieruchomość, wtedy powinien być to akt notarialny.
 4. Spółka partnerska - jej wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które są uprawnione do wykonywania wolnego zawodu - osoby te nazywane są partnerami. Celem spółki partnerskiej jest wykonywanie wolnego zawodu przez tworzących ją partnerów w ramach wspólnego przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy wkładem wspólnika jest nieruchomość, należy sporządzić akt notarialny a w przypadku, gdy jest to przedsiębiorstwo wtedy spisuję się umowę z podpisami poświadczonymi przez notariusza.
 5. Spółka komandytowa - w przypadku zakładania spółki komandytowej potrzebne są minimum dwie osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, które posiadają zdolność prawną. Jeden ze wspólników musi być komplementariuszem i odpowiada on całym swoim majątkiem oraz jeden z nich musi być komandytariuszem i odpowiada on określoną kwotą jaka jest zawarta w umowie. Dokumentem założycielskim w spółce komandytowej jest akt notarialny.
 6. Spółka komandytowo-akcyjna - do założenia spółki komandytowo-akcyjnej wymagane jest minimum dwóch wspólników, którzy mogą być osobami fizycznym, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi. Wspólnicy ci muszą posiadać zdolność prawną. W trakcie zakładania spółki komandytowo-aukcyjnej jest wymagana wpłata kapitału zakładowego w wysokości 50 000 złotych a wartość akcji musi wynosić minimum 1 grosz na akcję. Ten rodzaj działalności gospodarczej wymaga prowadzenia pełnej księgowości.
 7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy jedna osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną. Natomiast wyjątkiem jest, gdy jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku taka osoba prawna nie może założyć spółki z o.o.  Wartość kapitału zakładowego jaką należy wpłacić podczas otwierania tego rodzaju działalności to 5 000 złotych a wartość udziału to 50 złotych. Odpowiedzialność za zobowiązania w pierwszej kolejności jest pokrywana z aktywów własnych spółki natomiast w przypadku, gdy to nie wystarczy to odpowiadają za zobowiązania solidarnie członkowie zarządu całym swoim majątkiem osobistym.
 8. Spółka akcyjna - aby założyć spółkę akcyjną wystarczy jedna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną. Tak jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej nie może założyć jednoosobowa spółka z o.o. Zakładając spółkę akcyjną wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest pokrywana z aktywów własnych spółki natomiast akcjonariusze odpowiadają tylko do wysokości wartości posiadanych akcji. W przypadku spółki akcyjnej akcjonariusze mają prawo do podziału zysku, który jest określany przez spółkę w kwocie na jedną akcję.
s
Back
Kalendarz Aug 3, 2020

Formy działalności gospodarczej

Formy działalności gospodarczej

Information

Poniżej zamieszczamy krótką charakerystykę różnych form działalności gospodarczej. Wybranie odpowiedniej formy jest niezwykle istotnym elementem przed założeniem własnej działności gospodarczej - warunkuje również tryb dopełniania formalności związanych z zakładaniem nowej firmy.

 1. Jednoosobowa działalność gospodarcza (samozatrudnienie) - jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia własnej firmy, która jest przeznaczona dla osób fizycznych. Ten rodzaj działalności gospodarczej do rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie i możesz to zrobić przez Internet korzystając ze strony CEIDG.
 2. Spółka cywilna - do założenia tego rodzaju działalności gospodarczej potrzebne jest minimum dwóch wspólników. Mogą być to zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne, posiadające zdolność prawną. Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej – sama w sobie nie może być podmiotem praw i obowiązków. Podmiotowość mają natomiast wspólnicy występujący łącznie. Rozpoczynając ten rodzaj działalności gospodarczej podpisujesz umowę w formie pisemnej.
 3. Spółka jawna -  jako spółka handlowa jest w odróżnieniu od spółki cywilnej, jednostką organizacyjną – wyodrębnionym podmiotem. W praktyce wiązać się to będzie z faktem, że kontrahent, chcąc zawrzeć umowę ze spółką jawną, będzie ją zawierał ze spółką jako odrębnym podmiotem prawa cywilnego, a nie z jej wspólnikami. Zakładając ten rodzaj działalności gospodarczej będziesz musiał sporządzić umowę w formie pisemnej. Natomiast gdy wkładem wspólnika jest nieruchomość, wtedy powinien być to akt notarialny.
 4. Spółka partnerska - jej wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które są uprawnione do wykonywania wolnego zawodu - osoby te nazywane są partnerami. Celem spółki partnerskiej jest wykonywanie wolnego zawodu przez tworzących ją partnerów w ramach wspólnego przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy wkładem wspólnika jest nieruchomość, należy sporządzić akt notarialny a w przypadku, gdy jest to przedsiębiorstwo wtedy spisuję się umowę z podpisami poświadczonymi przez notariusza.
 5. Spółka komandytowa - w przypadku zakładania spółki komandytowej potrzebne są minimum dwie osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, które posiadają zdolność prawną. Jeden ze wspólników musi być komplementariuszem i odpowiada on całym swoim majątkiem oraz jeden z nich musi być komandytariuszem i odpowiada on określoną kwotą jaka jest zawarta w umowie. Dokumentem założycielskim w spółce komandytowej jest akt notarialny.
 6. Spółka komandytowo-akcyjna - do założenia spółki komandytowo-akcyjnej wymagane jest minimum dwóch wspólników, którzy mogą być osobami fizycznym, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi. Wspólnicy ci muszą posiadać zdolność prawną. W trakcie zakładania spółki komandytowo-aukcyjnej jest wymagana wpłata kapitału zakładowego w wysokości 50 000 złotych a wartość akcji musi wynosić minimum 1 grosz na akcję. Ten rodzaj działalności gospodarczej wymaga prowadzenia pełnej księgowości.
 7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy jedna osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną. Natomiast wyjątkiem jest, gdy jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku taka osoba prawna nie może założyć spółki z o.o.  Wartość kapitału zakładowego jaką należy wpłacić podczas otwierania tego rodzaju działalności to 5 000 złotych a wartość udziału to 50 złotych. Odpowiedzialność za zobowiązania w pierwszej kolejności jest pokrywana z aktywów własnych spółki natomiast w przypadku, gdy to nie wystarczy to odpowiadają za zobowiązania solidarnie członkowie zarządu całym swoim majątkiem osobistym.
 8. Spółka akcyjna - aby założyć spółkę akcyjną wystarczy jedna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną. Tak jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej nie może założyć jednoosobowa spółka z o.o. Zakładając spółkę akcyjną wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości 100 000 złotych. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest pokrywana z aktywów własnych spółki natomiast akcjonariusze odpowiadają tylko do wysokości wartości posiadanych akcji. W przypadku spółki akcyjnej akcjonariusze mają prawo do podziału zysku, który jest określany przez spółkę w kwocie na jedną akcję.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.