Wróć
Kalendarz 25 wrz 2020

Start-up -> Inkubatory przedsiębiorczości

Start-up -> Inkubatory przedsiębiorczości

Informacje

Inkubatory przedsiębiorczości - inkubator  jest miejscem, które stwarza warunki ochronne dla powstałych idei, dzięki temu mają one szanse na rozwój i wzrost, a powstające problemy są nieświadomie rozwiązywane dzięki oferowanemu wsparciu.

 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMCS - współpraca z AIP umożliwia każdej osobie bez względu na wiek założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry POMYSŁ! AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów, aby Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać. AIP maksymalnie ułatwiają młodym osobom start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę europejską sposób na prowadzenie firmy na zasadzie pionu AIP (preinkubacja), bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej, co ogranicza koszty, biurokrację oraz ryzyko młodych przedsiębiorców. Link do strony inkubatora: Strona AIP UMCS
 2. Inkubator Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego - Inkubator Technologiczny pomaga początkującym przedsiębiorcom w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności. Pomoc ta obejmuje m.in. wynajem na preferencyjnych warunkach powierzchni biurowej wraz z odpowiednią infrastrukturą, dostęp do specjalistycznie wyposażonych pomieszczeń (sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe) oraz świadczenie usług doradczych z zakresu prawa, księgowości, marketingu, tworzenia biznesplanu. Link do strony ikubatora: LPNT Startup
 3. Samsung Inkubator Lublin – rozpocznij swój biznes wraz z ekspertami firmy Samsung. Korzystaj z ich wiedzy, doświadczenia oraz wsparcia i stwórz nowoczesny i dochodowy biznes. Link do strony inkubatora: Samsung inkubator
 4. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSEI - Misją AIP WSEI jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych karier społeczności akademickiej i realizacji przedsiębiorczych idei. Podstawowym zadaniem będzie stwarzanie warunków i szans na tworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy studentom i absolwentom, pomoc młodym przedsiębiorcom w zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu oraz wspieranie działań w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Link do strony inkubatora: AIP WSEI
 5. Alter Sp. z. o. o. - jest instytucją otoczenia biznesu, typu non-profit, która wszystkie wypracowane zyski przeznacza na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W 2015 roku wybudowany został nowoczesny Inkubator Przedsiębiorczości będący miejscem twórczej pracy dla innowacyjnych firm. W Inkubatorze znajdują się wyłącznie firmy oferujące wysokiej jakości usługi tak aby marka budowała markę. Efekty synergii osiągane są dzięki oferowaniu w jednym miejscu pakietu kompleksowych i komplementarnych usług. Link do strony inkubatora: Alter inkubator
 6. Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej – akademicki inkubator Politechniki Lubelskie z którego wsparcia skorzystało ponad 350 osób, a liczba inkubowanych firm przekracza 145. Link do strony inkubatora: AIP Pollub
 7. Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych - misją Inkubatora jest wsparcie nowopowstałych firm branży ICT w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszej pozycji rynkowej. LITI proponuje kompleksowe wsparcie w początkowej fazie działalności, jak i na dalszych etapach rozwoju. Link do strony inkubatora: IT inkubator
 8. Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości - idea Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości polega na wspieraniu młodych ludzi w realizowaniu ich pomysłów biznesowych, bez zbędnej biurokracji i kosztów. Inkubator pomaga, tworzy, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą na rzecz swoich Beneficjentów. Podpisując umowę z LIP nie rejestrujesz się w żadnym z urzędów. Osoby zainteresowane współpracą podpisują umowę o prowadzenie działu fundacji, w ramach której zobowiązują się prowadzić przedsięwzięcie o ustalonej przez siebie nazwie. Działalność beneficjenta będzie funkcjonowała pod NIP-em i REGON-em Fundacji - co oznacza, że beneficjent nie będzie posiadał własnej działalności gospodarczej. Wszystkie rozliczenia prawne i urzędowe (ZUS,US) będą prowadzone przez IP. Link do strony inkubatora: Inkubator Przedsiębiorczości
 9. Inkubator Technologiczny w Lublinie - realizuje wizję Lubelszczyzny jako regionu przedsiębiorczego oraz regionu nauki i edukacji. Inkubator ma na celu aktywizację zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni, młodych pracowników naukowych zainteresowanych zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce oraz wdrażaniem innowacji w biznesie. Funkcjonowanie Inkubatora Technologicznego wpływa bezpośrednio na realizację dwóch strategicznych celów Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) oraz przyczynia się do wzrostu przedsiębiorczości w regionie oraz konkurencyjności oferty naukowo–dydaktycznej. Link do strony inkubatora: Inkubator technologiczny
s
Back
Kalendarz Sep 25, 2020

Start-up -> Inkubatory przedsiębiorczości

Start-up -> Inkubatory przedsiębiorczości

Information

Inkubatory przedsiębiorczości - inkubator  jest miejscem, które stwarza warunki ochronne dla powstałych idei, dzięki temu mają one szanse na rozwój i wzrost, a powstające problemy są nieświadomie rozwiązywane dzięki oferowanemu wsparciu.

 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMCS - współpraca z AIP umożliwia każdej osobie bez względu na wiek założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry POMYSŁ! AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów, aby Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać. AIP maksymalnie ułatwiają młodym osobom start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę europejską sposób na prowadzenie firmy na zasadzie pionu AIP (preinkubacja), bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej, co ogranicza koszty, biurokrację oraz ryzyko młodych przedsiębiorców. Link do strony inkubatora: Strona AIP UMCS
 2. Inkubator Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego - Inkubator Technologiczny pomaga początkującym przedsiębiorcom w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności. Pomoc ta obejmuje m.in. wynajem na preferencyjnych warunkach powierzchni biurowej wraz z odpowiednią infrastrukturą, dostęp do specjalistycznie wyposażonych pomieszczeń (sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe) oraz świadczenie usług doradczych z zakresu prawa, księgowości, marketingu, tworzenia biznesplanu. Link do strony ikubatora: LPNT Startup
 3. Samsung Inkubator Lublin – rozpocznij swój biznes wraz z ekspertami firmy Samsung. Korzystaj z ich wiedzy, doświadczenia oraz wsparcia i stwórz nowoczesny i dochodowy biznes. Link do strony inkubatora: Samsung inkubator
 4. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSEI - Misją AIP WSEI jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych karier społeczności akademickiej i realizacji przedsiębiorczych idei. Podstawowym zadaniem będzie stwarzanie warunków i szans na tworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy studentom i absolwentom, pomoc młodym przedsiębiorcom w zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu oraz wspieranie działań w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Link do strony inkubatora: AIP WSEI
 5. Alter Sp. z. o. o. - jest instytucją otoczenia biznesu, typu non-profit, która wszystkie wypracowane zyski przeznacza na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W 2015 roku wybudowany został nowoczesny Inkubator Przedsiębiorczości będący miejscem twórczej pracy dla innowacyjnych firm. W Inkubatorze znajdują się wyłącznie firmy oferujące wysokiej jakości usługi tak aby marka budowała markę. Efekty synergii osiągane są dzięki oferowaniu w jednym miejscu pakietu kompleksowych i komplementarnych usług. Link do strony inkubatora: Alter inkubator
 6. Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej – akademicki inkubator Politechniki Lubelskie z którego wsparcia skorzystało ponad 350 osób, a liczba inkubowanych firm przekracza 145. Link do strony inkubatora: AIP Pollub
 7. Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych - misją Inkubatora jest wsparcie nowopowstałych firm branży ICT w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszej pozycji rynkowej. LITI proponuje kompleksowe wsparcie w początkowej fazie działalności, jak i na dalszych etapach rozwoju. Link do strony inkubatora: IT inkubator
 8. Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości - idea Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości polega na wspieraniu młodych ludzi w realizowaniu ich pomysłów biznesowych, bez zbędnej biurokracji i kosztów. Inkubator pomaga, tworzy, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą na rzecz swoich Beneficjentów. Podpisując umowę z LIP nie rejestrujesz się w żadnym z urzędów. Osoby zainteresowane współpracą podpisują umowę o prowadzenie działu fundacji, w ramach której zobowiązują się prowadzić przedsięwzięcie o ustalonej przez siebie nazwie. Działalność beneficjenta będzie funkcjonowała pod NIP-em i REGON-em Fundacji - co oznacza, że beneficjent nie będzie posiadał własnej działalności gospodarczej. Wszystkie rozliczenia prawne i urzędowe (ZUS,US) będą prowadzone przez IP. Link do strony inkubatora: Inkubator Przedsiębiorczości
 9. Inkubator Technologiczny w Lublinie - realizuje wizję Lubelszczyzny jako regionu przedsiębiorczego oraz regionu nauki i edukacji. Inkubator ma na celu aktywizację zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni, młodych pracowników naukowych zainteresowanych zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce oraz wdrażaniem innowacji w biznesie. Funkcjonowanie Inkubatora Technologicznego wpływa bezpośrednio na realizację dwóch strategicznych celów Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) oraz przyczynia się do wzrostu przedsiębiorczości w regionie oraz konkurencyjności oferty naukowo–dydaktycznej. Link do strony inkubatora: Inkubator technologiczny

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.