Wróć
Poligraficzna

Introligator

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

AU.16.: Realizacja procesów introligatorskich

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie introligator powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: • przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do realizacji procesów introligatorskich; • realizowania procesów wykonywania druków luźnych; • realizowania procesów wykonywania opraw. Introligator to specjalista, który przygotowuje ręcznie i maszynowo wkłady do oprawy twardej i miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, wyroby papierowe, tworzywa sztuczne. Do jego zadań należy również ręczne lub maszynowe wykonywanie wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu, np.: teczki, klasery, opakowania, ozdobne futerały, a także zabezpieczenia starodruków, zniszczonych kart i opraw książek. Obsługuje nowoczesne introligatorskie urządzenia i linie potokowe.

Możliwości zatrudnienia

Na stanowisku introligator można pracować w drukarniach, zakładach poligraficznych i introligatorskich, a także w wydawnictwach i punktach z kserokopiarkami. Praca na tym stanowisku odbywa się najczęściej w pozycji stojącej podczas obsługi maszyn i urządzeń, a także w pozycji siedzącej w trakcie wykonywania prac manualnych. Osoba na tym stanowisku pracuje w zespole, a także indywidualnie. Czynności przez nią wykonywane często są powtarzalne, monotonne, wymagają skupienia i precyzji.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Kształcenie w zawodzie introligator jest realizowane w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie introligator po potwierdzeniu kwalifikacji AU.16. Realizacja procesów introligatorskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik procesów introligatorskich, po potwierdzeniu kwalifikacji AU.43. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Istnieje możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji AU.16. Realizacja procesów introligatorskich

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.