Wróć
Przemysłu mody

Krawiec

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie krawiec mody powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) projektowania wyrobów odzieżowych; 2) konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych; 3) modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych; 4) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych; 5) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych; 6) wykonywania wyrobów odzieżowych. Absolwent powinien posiadać wiedze i umiejętności z zakresu: Wykonywania, pomiarów krawieckich, stosowania zasady konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych, przygotowywania i projektowania układów szablonów odzieżowych, dobierania rodzaju ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych, stosowania obróbki parowo-cieplnej materiałów odzieżowych, dobierania maszyn i urządzeń do obróbki w wyrobach odzieżowych.

Możliwości zatrudnienia

Po zakończeniu edukacji uczeń może pracować w: zakładach usługowych, zakładach przemysłowych odzieżowych, pracowniach artystycznych, teatrach, agencjach modowych, studiach artystycznych itp.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I stopnia i uzyskaniu dyplomu zawodowego w zawodzie fryzjer, można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur absolwent szkoły będzie posiadał wykształcenie średnie branżowe.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.