Wróć
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Pracownik obsługi hotelowej

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Pracownik obsługi hotelowej jest przygotowany do wykonywania takich zadań jak:: utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywanie i podawanie śniadań, organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Pracownik obsługi hotelowej to zawód, który umożliwia poznanie zasad funkcjonowania wszystkich działów hotelu i dlatego jest świetnym startem do rozpoczęcia kariery w hotelarstwie. Absolwent będzie posiadał przygotowanie zawodowe w zakresie: obsługi gości wyjeżdżających, przebywających i przyjeżdżających do hotelu, utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, organizacji usług, np. konferencji, wesel, eventów. Nauka zawodu obejmuje zajęcia teoretyczne (przedmioty zawodowe) i praktyczne. Zajęcia praktyczne prowadzone są w szkole oraz w obiektach świadczących usługi hotelarskie na terenie Lublina. Po ukończeniu trzyletniej nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika hotelarstwa.

Możliwości zatrudnienia

Pracownik obsługi hotelowej może podjąć pracę jako pracownik służby pięter, pracownik ds. organizacji usług, pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej, prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik hotelarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.