Wróć
Transportu kolejowego

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających i trakcji elektrycznej - egzamin pod koniec II semestru klasy 3. TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego - egzamin pod koniec I semestru klasy 5.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

a) wykonywania i uruchamiania sieci doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych na podstawie dokumentacji technicznej, b) wykonywania konserwacji sieci zasilających i trakcji elektrycznej, c) eksploatowania sieci zasilających i trakcji elektrycznej, d) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń środków transportu szynowego na podstawie dokumentacji technicznej, e) montowania i uruchamiania pomocniczych maszyn i urządzeń środków transportu szynowego na podstawie dokumentacji technicznej, f) diagnozowania, konserwacji i naprawy środków transportu szynowego, g) eksploatowania środków transportu szynowego.

Możliwości zatrudnienia

Elektroenergetyk transportu szynowego może pracować jako: • specjalista od montażu i eksploatacji trakcji elektrycznej, czyli wszystkich urządzeń zasilających lokomotywy, trolejbusy i tramwaje, • profesjonalny pracownik zajmujący się naprawą i konserwacją taboru kolejowego, • fachowiec od instalacji elektrycznych, także tych domowych - po zdobyciu uprawnień SEP, które uczniowie uzyskują w trakcie dodatkowych kursów organizowanych przez szkołę, • elektromonter instalacji elektrycznych, • elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć, • elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć. • elektromonter pogotowia elektroenergetycznego, • elektromonter sieci trakcyjnej, • rewident taboru, • monter w zakładach naprawczych taboru szynowego, • maszynista pojazdów szynowych (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), • maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), • maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), • pozostali maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), • prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych. • elektromonter maszyn elektrycznych, • elektromonter taboru szynowego. Elektroenergetyk transportu szynowego może pracować w spółkach kolejowych i przedsiębiorstwach związanych z elektroenergetyką: - PKP Polskie Linie kolejowe, - PKP Intercity, - Koleje Mazowieckie, - Przewozy Regionalne, - PKP Cargo, - PKP Polregio, - metro , - PGE, - elektrociepłownie.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

• maszynista pojazdów szynowych (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), • maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), • maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), • pozostali maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji). Studia wyższe na kierunku transport, energetyka, elektryka.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.