Wróć

Projekt „Fachowcy jutra” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Informacje

Projekt „Fachowcy jutra” realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami zawodowymi.
Całkowita wartość projektu: 5 227 804,78 zł, w tym dofinansowanie: 4 705 024,30 zł i wkład własny Gminy Lublin: 522 780,48 zł.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele 6 szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin:
•    Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
•    Technikum Chemicznego w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie;
•    Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie;
•    Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie;
•    Technikum Ekonomiczno–Handlowego w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie;
•    Technikum Energetyczno-Informatycznego w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie;

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych 86 nauczycieli i 511 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w tych szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin w okresie od września 2020 do września 2022 r.

Działania realizowane w projekcie:
•    organizacja staży uczniowskich u pracodawców dla uczniów;
•    doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych;
•    organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów  w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy;
•    doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych;
•    organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.


Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.