Wróć

Projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"

Informacje

Projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Nazwa Beneficjenta: Gmina Lublin
Całkowita wartość projektu: 5 861 905,02 PLN
Wartość dofinansowania: 2 910 436, 50 PLN
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna
Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
Termin realizacji projektu: 14.09.2015 - 31.12.2020

Cele projektu
Celem projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju systemu efektywnego kształcenia zawodowego, podniesienia jakości oferty edukacyjnej, lepszego dostosowania kwalifikacji do wymogów rynku pracy i zmniejszenia bezrobocia.

Zakres przedmiotowy projektu
W ramach projektu zostanie wybudowany dwukondygnacyjny obiekt o kubaturze 4066 m3 i powierzchni użytkowej 767,45 m2, który posiadać będzie nowoczesne pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
Powstaną między innymi: stanowisko diagnostyczne, stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, zaplecze dydaktyczne, pracownie, biuro obsługi klienta i zaplecze administracyjne. Zagospodarowany zostanie również teren przylegający do budynku.
Przy realizacji projektu zastosowane zostaną technologie ograniczające ujemny wpływ na środowisko oraz technologie powodujące zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
Wybudowana w ramach projektu infrastruktura zostanie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Kształt, wymiary i wyposażenie pomieszczeń oraz korytarzy zapewnią dogodne warunki dla osób z niepełnosprawnościami. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób słabowidzących szklane drzwi zostaną oznaczone kontrastowymi elementami, a krawędzie stopni schodów zostaną wykończone kolorem kontrastującym z barwą posadzki.
Ponadto w pobliżu wejścia do budynku zaprojektowano stanowiska parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, mającymi problem z poruszaniem się.

Efekty realizacji projektu
W ramach projektu wybudowany zostanie obiekt o wysokim standardzie energooszczędnym zapewniający uczniom kształcenie się w wybranym zawodzie na nowoczesnym sprzęcie, dostosowanym do obowiązujących norm i aktualnie wykorzystywanym przez pracodawców w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. System kształcenia zostanie powiązany z potencjalnymi pracodawcami min. poprzez ich udział w przygotowaniu: programu nauczania, staży, szkoleń, praktycznej nauki zawodu. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zainteresowania młodzieży podejmowaniem edukacji w szkolnictwie zawodowym.


Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.