Wróć
Audiowizualna

Fotograf

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania planu zdjęciowego; 2) rejestrowania obrazu; 3) kopiowania i obróbki obrazu. Absolwent powinien posiadać wiedze i umiejętności z zakresu: wykonywania zdjęcia plenerowych, wykonywania zdjęcia studyjnych, wykonywania zdjęć technicznych, swobodnie pewien posługiwać się sprzętem fotograficznym i oświetleniowym stosowanym podczas rejestracji obrazu. Ponadto powinien wykonać obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych oraz dokonywać cyfrowej obróbki obrazu oraz archiwizować dokumenty.

Możliwości zatrudnienia

Po zakończeniu edukacji uczeń może pracować w : zakładach fotograficznych, fotograficznych punktach usługowych, przemysłowych laboratoriach fotograficznych, redakcjach gazet, agencjach reklamowych, archiwach i bibliotekach państwowych, laboratoriach policyjnych, przedsiębiorstwach, w których dokonuje się rejestracji fotograficznej, obróbki obrazu oraz postprodukcji fotograficznej.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I stopnia i uzyskaniu dyplomu zawodowego w zawodzie fotograf, można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Po potwierdzeniu kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu absolwent szkoły będzie posiadał wykształcenie średnie branżowe.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.