Wróć
Fryzjersko-kosmetyczna
Przemysłu mody
Audiowizualna

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Usługowo-Gospodarcze

Ogólne informacje o zawodzie

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03. Projektowanie i wykonanie fryzur.

Nauczanie zawodu technik usług fryzjerskich  odbywa się w technikum, branżowej szkole II stopnia (FRK.03. Projektowanie i wykonanie fryzur)

 

Istotą tego zawodu jest posiadanie wiedzy teoretycznej z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa oraz praktycznych umiejętności wykonywania zabiegów fryzjerskich oraz projektowania i kreowania wizerunku klienta. Kreatywność i umiejętność łączenia potrzeb i oczekiwań klienta oraz estetyki z wizją wyglądu to podstawowe zadanie technika usług fryzjerskich.

W zawodzie istotna jest wrażliwość estetyczna, precyzja, wysoka kultura osobista, spostrzegawczość, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich, a przede wszystkim odpowiedzialność.

Technik usług fryzjerskich potrafi oceniać stan włosów oraz skóry głowy w odniesieniu do wykonywania usług fryzjerskich, wykonywać różnorodne zabiegi na włosach i skórze głowy począwszy od diagnozy, pielęgnacji, strzyżenia, zabiegów chemicznych po pełną stylizację fryzur z wykorzystaniem narzędzi, specjalistycznej aparatury, materiałów fryzjerskich oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania.

Absolwent posiada również umiejętności zarządzania zespołem, zna podstawy komunikacji z klientem oraz ma predyspozycje do zarządzania salonem fryzjerskim.


Czego będziesz się u nas uczył?

Niektóre przedmioty zawodowe:

 

Podstawy fryzjerstwa

Techniki fryzjerskie

 

Wizualizacja wizerunku

Język angielski we fryzjerstwie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur

Wizualizacja we fryzjerstwie

Elementy kosmetyki kolorowej-zajęcia rozwijające

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia

 

Egzaminy zawodowe:

FRK.01. – po klasie 4

FRK.03.. – po I semestrze klasy 5


 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.  Uczniowie w okresie praktyk  poznają strukturę organizacyjną zakładu, wyposażenie, komórki produkcyjne i magazynowe. Podejmują próby pracy na stanowiskach roboczych wykonując okreslone zadania. W trakcie praktyk uczniowie przestrzegają zasad bhp i kodeksu pracy.

Praktyki zawodowe odbywają uczniowie klas 5 letniego technikum w łącznym wymiarze 240 godzin, w tym 140 godz w klasie III i 140 godzin w klasie IV.

Odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyki zawodowe.

W trakcie praktyki uczniowie prowadzą dzienniczki praktyk, dokumentując w nich przebieg praktyki.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik przemysłu mody jest specjalistą przygotowanym do opracowywania dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych, konfekcjonowania wyrobów odzieżowych, organizowania własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy zespołów pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii, jak też organizowania i nadzorowania procesów technologicznych związanych z wykonywaniem wykrojów wyrobów odzieżowych, szyciem, wykończeniem, obróbką termiczną, obsługą maszyn szwalniczych oraz urządzeń stosowanych w przemyśle odzieżowym.

Bardzo ważna jest również umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających proces projektowania oraz wytwarzania odzieży, w tym przygotowania procesu produkcji, normowania zużycia surowców, a także organizowania i prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

Technik przemysłu mody może podjąć pracę zawodową w przedsiębiorstwach produkujących wyroby odzieżowe, wykonując zadania związane z projektowaniem ubiorów na różne typy figur, konstruowaniem i modelowaniem form odzieży dla wszystkich grup wiekowych, korygowaniem wad figur poprzez dobór odpowiednich fasonów i kolorystyki ubiorów, a także materiałów odzieżowych oraz dodatków zdobniczych.

Po zdobyciu doświadczenia i ugruntowaniu swojej wiedzy i umiejętności może być zatrudniony na stanowiskach: kierownika produkcji, pracownika działu przygotowania produkcji, konstruktora odzieży, technologa wyrobów odzieżowych oraz mistrza, może też realizować zadania związane z promocją i dystrybucją wyrobów odzieżowych, projektowaniem kolekcji oraz organizacją pokazów wyrobów odzieżowych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wykonywaniem wyrobów odzieżowych.  Analiza ofert pracy, prowadzona w oparciu o portale internetowe wskazuje, że absolwenci zawodu należą do grupy poszukiwanych pracowników szczególnie posiadających umiejętności konstruowania i modelowania form odzieży.

Zawód technika przemysłu mody można uzyskać w technikum, Szkole Branżowej II stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wraz z uzyskaniem wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Po uzyskaniu tytułu technika przemysłu mody i zdaniu matury, absolwent szkoły może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych w kraju i za granicą.


Czego będziesz się u nas uczył?

Niektóre przedmioty zawodowe:

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Materiałoznawstwo odzieżowe

Technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Konstrukcja i modelowanie form odzieży

Projektowanie i stylizacja ubioru

Marketing modowy

Język obcy zawodowy w branży odzieżowej

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Wykonywanie wyrobów odzieżowych

Elementy kosmetyki i fryzjerstwa-zajęcia rozwijające

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia

 

Egzaminy zawodowe:

MOD.03. – po klasie 4

MOD.11. – po I semestrze klasy 5


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.  Uczniowie w okresie praktyk  poznają strukturę organizacyjną zakładu, wyposażenie, komórki produkcyjne i magazynowe. Podejmują próby pracy na stanowiskach roboczych wykonując okreslone zadania. W trakcie praktyk uczniowie przestrzegają zasad bhp i kodeksu pracy.

Praktyki zawodowe odbywają uczniowie klas 5 letniego technikum w łącznym wymiarze 240 godzin, w tym 140 godz w klasie III i 140 godzin w klasie IV.

Odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyki zawodowe.

W trakcie praktyki uczniowie prowadzą dzienniczki praktyk, dokumentując w nich przebieg praktyki.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

AUD.02.Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

Technik fotografii i multimediów jest specjalistą zajmującym się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu, a także opracowaniem projektów graficznych i multimedialnych. Cechuje go umiejętność profesjonalnej obsługi sprzętu fotograficznego, doboru akcesoriów pomocniczych i niezbędnego sprzętu oświetleniowego. Absolwent zawodu wykonuje zdjęcia o różnorodnej tematyce, dobierając właściwe sposoby rejestracji, ponadto edytuje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach (wykonując i publikując internetowe projekty multimedialne).

Technik fotografii i multimediów w swojej pracy wykorzystuje sprzęt analogowy lub cyfrowy o różnym stopniu zawansowania technicznego. Absolwent kierunku może prowadzić własną działalność usługową, pracować w firmie fotograficznej lub w instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności, jak np. agencje reklamowe, telewizja, redakcje prasowe, biblioteki, muzea, placówki naukowo-techniczne i archiwa.  Obecnie funkcjonuje wiele małych i średnich firm fotograficznych. Rynek pracy poszukuje wykwalifikowanych pracowników, wykonujących  z zaangażowaniem i fachowością zadania zawodowe w obrębie wykonywania fotografii i tworzenia projektów multimedialnych. Analiza ofert pracy, prowadzona w oparciu o portale internetowe wskazuje, że absolwenci zawodu należą do grupy poszukiwanych pracowników, gdyż cechuje ich znajomość tradycyjnych i nowoczesnych metod wykonywania zdjęć oraz wiedza z zakresu tworzenia projektów multimedialnych przeznaczonych do publikacji w mediach internetowych.

Zawód technika fotografii i multimediów można uzyskać w technikum, szkole branżowej II stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wraz z uzyskaniem wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Po uzyskaniu tytułu technika fotografii i multimediów i zdaniu matury, absolwent szkoły może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych w kraju i za granicą.


Czego będziesz się u nas uczył?

Niektóre przedmioty zawodowe:

Rysunek techniczny

Język angielski zawodowy w fotografii

Kompozycja obrazu

Estetyka i historia fotografii

Teoria obrazu fotograficznego

Urządzenia i sprzęt w fotografii

Cyfrowe technologie multimedialne

Techniki fotograficzne          

Cyfrowa obróbka obrazu

Przygotowanie materiałów cyfrowych

Projekty multimedialne

Fotografia dokumentalna- zajęcia rozwijające

Techniki szlachetne-zajęcia rozwijające


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.  Uczniowie w okresie praktyk  poznają strukturę organizacyjną zakładu, wyposażenie, komórki produkcyjne i magazynowe. Podejmują próby pracy na stanowiskach roboczych wykonując okreslone zadania. W trakcie praktyk uczniowie przestrzegają zasad bhp i kodeksu pracy.

Praktyki zawodowe odbywają uczniowie klas 5 letniego technikum w łącznym wymiarze 240 godzin, w tym 140 godz w klasie III i 140 godzin w klasie IV.

Odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyki zawodowe.

W trakcie praktyki uczniowie prowadzą dzienniczki praktyk, dokumentując w nich przebieg praktyki.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:


Czego będziesz się u nas uczył?


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 1

Ogólne informacje o zawodzie

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Polska Rama Kwalifikacji – PRK IV

Typ szkoły: trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

 

Zawód fryzjera należy do branży rozwijającej się niezwykle dynamicznie. Doskonalenie i wdrażanie nowych technologii wykonywania zabiegów, nowoczesnego sprzętu oraz technik pracy sprawiają, że umiejętności fryzjera muszą nieustannie nadążać za postępującym rozwojem w tej dziedzinie. Dlatego też, tak ważne jest nieprzerwane pogłębianie wiedzy teoretycznej i wykorzystywanie jej w praktyce. Nieodzownym elementem zawodu jest stosowanie umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych w profesjonalny sposób.

Dzięki kompetencjom zawodowym oraz znajomości języka obcego fryzjerzy mają możliwość podjęcia pracy zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.

Fryzjerstwo to dziedzina z przyszłością zarówno w kontekście pracy zawodowej, jak również w odniesieniu do codziennych potrzeb związanych z dbaniem o higienę i wygląd.

Postęp techniczny, jak również nieustanny rozwój fryzjerstwa, prowadzi do ciągłego doskonalenia, nabywania nowych umiejętności, metod, techniki, technologii, które mają wpływ na zmianę wizerunku człowieka zgodnie z aktualną modą i oczekiwaniem.

Profesjonalnie przygotowany fryzjer, może liczyć na duże zainteresowanie wśród pracodawców, ponieważ to On przyczyni się do podniesienia, jakości oferowanych usług, prestiżu salonu oraz obrotów danej firmy.

Absolwent powinien posiadać wiedze i umiejętności z zakresu: metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy, wykonywania strzyżenia  włosów damskich, męskich i dziecięcych,  wykonywania strzyżenia zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta, wykonywania fryzury okolicznościowych,  dobierania  techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów, dobierania i stosowania  preparatów fryzjerskich do rozjaśniania i koloryzacji włosów.

Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fryzjer, absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich w branżowej szkole II stopnia. Po potwierdzeniu kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur będzie posiadał wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kształcenie w zawodzie fryzjer, może być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Ponadto istnieje możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności w zakresie: elementów kosmetyki fryzjerskiej.


Czego będziesz się u nas uczył?

Niektóre przedmioty zawodowe:

Podstawy fryzjerstwa

Techniki fryzjerskie

Zarządzanie salonem fryzjerskim

Język angielski we fryzjerstwie

Pracownia wykonywania i stylizacji fryzur-zajęcia praktyczne

Elementy kosmetyki-zajęcia rozwijające


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

AUD.02.Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Fotograf jest osobą zajmującą się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu. Jako specjalista wykonuje zdjęcia do dokumentów, fotografie okolicznościowe, portretowe, reklamowe i reportażowe. W swojej pracy wykorzystuje sprzęt analogowy lub cyfrowy o różnym stopniu zaawansowania technicznego.

Fotograf może prowadzić własną działalność usługową, pracować w firmie fotograficznej oraz być zatrudniony w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności, jak np. agencje reklamowe, redakcje prasowe, telewizja, firmy handlowe itp.

Analiza rynku wskazuje zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem fotograficznym, o czym świadczy fakt, iż obecnie funkcjonuje wiele małych i średnich firm z tej dziedziny, zatrudniających wykwalifikowanych fotografów ze znajomością tradycyjnych i nowoczesnych metod wykonywania zdjęć.

Absolwent powinien posiadać wiedze i umiejętności z zakresu:

wykonywania zdjęcia plenerowych,  wykonywania zdjęcia studyjnych, wykonywania zdjęć technicznych, swobodnie pewien posługiwać  się sprzętem fotograficznym i oświetleniowym stosowanym podczas rejestracji obrazu.  

Ponadto powinien wykonać  obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych oraz dokonywać cyfrowej obróbki obrazu oraz archiwizować dokumenty.

 

Po zakończeniu edukacji uczeń może pracować w : zakładach fotograficznych, fotograficznych punktach usługowych, przemysłowych laboratoriach fotograficznych, redakcjach gazet, agencjach reklamowych, archiwach i bibliotekach państwowych, laboratoriach policyjnych, przedsiębiorstwach, w których dokonuje się rejestracji fotograficznej, obróbki obrazu oraz postprodukcji fotograficznej.

Zawód fotograf można uzyskać w Branżowej Szkole I stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I stopnia i uzyskaniu dyplomu zawodowego w zawodzie fotograf, można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Po potwierdzeniu kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu absolwent szkoły będzie posiadał wykształcenie średnie branżowe.


Czego będziesz się u nas uczył?

Niektóre przedmioty zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język obcy zawodowy

Działalność gospodarcza

Teoria obrazu fotograficznego

Urządzenia i sprzęt w fotografii

Estetyka fotografii

Rysunek i kompozycja

Cyfrowa obróbka obrazu

Techniki fotograficzne

Koło fotoreportażu-zajęcia rozwijające


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Szkoła Policealna nr 10
Icon Szkoła
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

Od lat szkoła współpracuje z pracodawcami w ramach organizacji praktyk i staży zawodowych. Uczniowie klas technicznych w kształconych zawodach odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy. W ramach współpracy z pracodawcami współorganizowane są konkursy międzyszkolne o zasięgu ogólnopolskim. Pracodawcy pełnią funkcje Jury w konkursach, sponsorują nagrody, itp. Również organizowane są wycieczki zawodowe do zakładów pracy dla uczniów i nauczycieli. Pracodawcy doposażają pracownie w drobny sprzęt i materiały, które wykorzystuje się podczas realizacji programów nauczania. Formą współpracy szkoły z pracodawcami były dodatkowe staże zawodowe dla uczniów i dla nauczycieli w zakładach pracy wyposażonych w nowoczesny park maszynowy. Formy te przyczyniły się do podniesienia jakości kształcenia i lepszego przygotowania młodzieży do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. Pracodawcy czynnie biorą udział w opracowaniu programów staży i praktyk zawodowych uczniów.

ŁUKSJA Sp. Z o. o. 21-400 Łazy, ul. Przemysłowa 2
Uzup. technik przemysłu mody
MUNDURY OSTROWSKI Artur Ostrowski 20-139 Lublin, ul. Trześniowska 16
Uzup. technik przemysłu mody
IBRA Marcin Goździołko Producent Odzieży Sportowej, 20-442 Lublin, ul. Makowa 4B
Uzup. technik przemysłu mody
DAR-TEX P.P.H. Dariusz Bronikowski, 20-151 Lublin, ul. Techniczna 4
Uzup. technik przemysłu mody
ART. FOTO ECOFORMAT Robert Bogudziński 20-023 Lublin, ul. Chopina 28
Uzup. technik fotografii i multimediów
E-PHOTO4U Marcin Lewtak 20-045 Lublin, ul. Cypriana Godebskiego 3/1
Uzup. technik fotografii i multimediów
Pro-Plus Ewa Siudak 20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 118
Uzup. technik fotografii i multimediów
Essential Hair Agnieszka Pawełczak 20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u1
Uzup. technik usług fryzjerskich
SALON URODY „Eve Style” 20-573 Lublin, ul. Szafirowa 15
Uzup. technik usług fryzjerskich
SALON FRYZJERSKO- KOSMETYCZNY „FRESH” 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 23
Uzup. technik usług fryzjerskich
Back
Fryzjersko-kosmetyczna (FRK):en
Przemysłu mody (MOD):en
Audiowizualna (AUD):en

Władysław Stanisław Reymont Clothing and Textiles School Complex

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
Technical and service school

General information about the profession

Hairdressing service technician

Vocational examinations:
FRK.01. – after the 4th grade
FRK.03. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to hairstyling
 •     hairstyling techniques
 •     image visualisation
 •     hairdressing processes and hairstyling
 •     visualisation in hairstyling
 •     elements of colour cosmetic – additional classes

Advanced level subjects: biology


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession


Fashion industry technician

Vocational examinations:
MOD.03. – after the 4th grade
MOD.11. – after the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     clothing materials science
 •     clothing product manufacturing technology
 •     clothes construction and modelling
 •     clothes design and styling
 •     fashion marketing
 •     organising clothing product manufacturing processes.
 •     clothing products manufacturing
 •     elements of cosmetic and hairdressing – additional classes

Advanced level subjects: geography


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Photography and multimedia technician

Vocational examinations:
AUD.02. – after the 4th grade
AUD.05 – after the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     image composition
 •     aesthetics and the history of photography
 •     photography theory
 •     photography equipment and devices
 •     digital multimedia technologies
 •     photography techniques
 •     digital image editing
 •     digital materials preparation
 •     multimedia projects
 •     documentary photography – additional course
 •     non-silver photography technologies – additional classes

Advanced level subjects: geography


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:


What will you learn with us?


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
Branch Service School No. 1

General information about the profession

Hairdresser

Vocational examination:
FRK.01. – after the 3rd grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     introduction to hairstyling
 •     hairstyling techniques
 •     managing a hair salon
 •     hair styling workshop
 •     elements of cosmetics – additional classes


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Photographer

Vocational examination:
AUD.02. – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     economic activity
 •     photography theory
 •     photography equipment and devices
 •     aesthetics in photography
 •     drawing and composition
 •     digital image editing
 •     photography techniques
 •     photo reporting club – additional classes


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
Post-secondary school No. 10
Icon School
Qualifying Vocational Courses

Cooperation with employers and institutions

Od lat szkoła współpracuje z pracodawcami w ramach organizacji praktyk i staży zawodowych. Uczniowie klas technicznych w kształconych zawodach odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy. W ramach współpracy z pracodawcami współorganizowane są konkursy międzyszkolne o zasięgu ogólnopolskim. Pracodawcy pełnią funkcje Jury w konkursach, sponsorują nagrody, itp. Również organizowane są wycieczki zawodowe do zakładów pracy dla uczniów i nauczycieli. Pracodawcy doposażają pracownie w drobny sprzęt i materiały, które wykorzystuje się podczas realizacji programów nauczania. Formą współpracy szkoły z pracodawcami były dodatkowe staże zawodowe dla uczniów i dla nauczycieli w zakładach pracy wyposażonych w nowoczesny park maszynowy. Formy te przyczyniły się do podniesienia jakości kształcenia i lepszego przygotowania młodzieży do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. Pracodawcy czynnie biorą udział w opracowaniu programów staży i praktyk zawodowych uczniów.

ŁUKSJA Sp. Z o. o. 21-400 Łazy, ul. Przemysłowa 2
Uzup. technik przemysłu mody
MUNDURY OSTROWSKI Artur Ostrowski 20-139 Lublin, ul. Trześniowska 16
Uzup. technik przemysłu mody
IBRA Marcin Goździołko Producent Odzieży Sportowej, 20-442 Lublin, ul. Makowa 4B
Uzup. technik przemysłu mody
DAR-TEX P.P.H. Dariusz Bronikowski, 20-151 Lublin, ul. Techniczna 4
Uzup. technik przemysłu mody
ART. FOTO ECOFORMAT Robert Bogudziński 20-023 Lublin, ul. Chopina 28
Uzup. technik fotografii i multimediów
E-PHOTO4U Marcin Lewtak 20-045 Lublin, ul. Cypriana Godebskiego 3/1
Uzup. technik fotografii i multimediów
Pro-Plus Ewa Siudak 20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 118
Uzup. technik fotografii i multimediów
Essential Hair Agnieszka Pawełczak 20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u1
Uzup. technik usług fryzjerskich
SALON URODY „Eve Style” 20-573 Lublin, ul. Szafirowa 15
Uzup. technik usług fryzjerskich
SALON FRYZJERSKO- KOSMETYCZNY „FRESH” 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 23
Uzup. technik usług fryzjerskich

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.