Wróć
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Kelner

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Kelner jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego, wykonywania czynności związanych z obsługiwaniem gości, rozliczania usług kelnerskich. Do jego zadań należy między innymi stosowanie metod i technik podawania potraw, napojów, posiłków z zastosowaniem różnych stylów obsługi, stosowanie bielizny stołowej, zastawy stołowej, sztućców, elementów dekoracyjnych w obsłudze gości, podawanie dań w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie, niejednokrotnie również udekorowanie stołu, posługiwanie się językiem obcym podczas wykonywania czynności zawodowych. Jeśli kelner jednocześnie wykonuje obowiązki barmana, jego praca obejmuje także sporządzanie napojów zgodnie z recepturami, dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, należytą konserwację wszelkich urządzeń i sprzętu stosowanego w produkcji gastronomicznej i obsłudze gości. Nauka zawodu obejmuje zajęcia teoretyczne (przedmioty zawodowe) i praktyczne. Zajęcia praktyczne prowadzone są w szkole (sala obsługi konsumenta, stołówka, pracownia garmażeryjna) oraz zakładach pracy. Po ukończeniu trzyletniej nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.

Możliwości zatrudnienia

Miejscem pracy dla kelnera mogą być restauracje, bary, hotele, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, pokłady statków. Może także zająć się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług kelnerskich po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.