Wróć
Spożywcza
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
Fryzjersko-kosmetyczna
Ogrodnicza
Drzewno-meblarska
Motoryzacyjna
Spedycyjno-logistyczna

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych.

W wyniku kształcenia w zawodzie cukiernik uczeń nauczy się:

prawidłowo przygotować surowce, maszyny i urządzenia do procesu produkcji,

obsłużyć każde stanowisko w cukierni, ciastkarni, posługiwać się schematami technologicznymi i recepturami wyrobów cukierniczych i ciastkarskich, odpowiednio przygotować wyroby do sprzedaży.

Nauka w zawodzie cukiernik trwa 3 lata i polega na wytwarzaniu różnego asortymentu ciasteczek, ciast, tortów, deserów, cukierków, lodów, pieczywa cukierniczego trwałego oraz wykonywaniu elementów dekoracyjnych wyrobów cukierniczych. 

Szczycimy się tym, że nasze wyroby produkowane są tradycyjnymi metodami wyłącznie z naturalnych produktów (nie zawierają konserwantów). Młodzież tego kierunku rywalizuje z kolegami ze szkół masowych w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich zajmując czołowe miejsca. Dla najlepszych uczniów w zawodzie cukiernik organizowane są wyjazdy zagraniczne. 

Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć:

 1. TEORETYCZNYCH:
 • przedmioty zawodowe
 • przedsiębiorczość
 1. PRAKTYCZNYCH:
 • w Warsztatach Szkolnych
 • w zakładach pracy   

 


Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną  i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.  


Czego będziesz się u nas uczył?

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowa liczba godzin

Razem
w trzyletnim okresie nauczania

 

I klasa

II klasa

III klasa

Kształcenie ogólne:

X

X

X

X

J. polski

2

2

1

5

J. obcy nowożytny

1

2

1

4

Historia

1

1

2

WOS

-

 -

1

Podstawy przedsiębiorczości

-

2

-

2

Geografia

1

-

1

Biologia

1

 -

 -

1

Chemia

1

-

 -

1

Fizyka

1

 -

 -

1

Matematyka

2

1

1

4

Informatyka

1

-

-

1

WF

3

3

3

9

Edukacja dla bezp.*

1

1

Zajęcia z wych.

1

1

1

3

RAZEM (ogólne):

16

12

8

36

Kształcenie zawod. (teoria+prakt)

X

X

X

X

Technologia cukiernicza

3

4

5

 

Technika i bezpieczeństwo                        w produkcji cukierniczej

1

2

2

 

Podstawy działalności gospodarczej

 

1

 

 

Język obcy zawodowy

 

 

1

 

Zajęcia praktyczne

8

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZAEM (zawodowe):

12

18

20

50

RAZEM (ogólne i zawodowe):

28

30

28

86

 

Religia - po 2 godziny na oddział w klasie I, II i III.

 

Klasa I -rew.zaw. 8 godz. rew.ogól. 2 godz; Klasa II -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz.

Klasa III -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz. (razem 10 godzin na oddział w każdym roku).

 

WDŻ - kl. I,II i III -  po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt
 i chłopców.

 

Doradztwo zawodowe – minimum 10 godzin w trzyletnim okresie nauczania.

 

* Edukacja dla bezpieczeństwa – kl. I - połowa z całą klasą połowa podział na grupy.

 

 

 

                                            


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich.

 

W wyniku kształcenia w zawodzie piekarza uczeń nauczy się:  

 • produkować – wypiekać pieczywo – chleb i bułki z mąki, wody i drożdży z dodatkiem soli i ewentualnie mikrododatków, o jakości oczekiwanej przez konsumenta.
 • przygotować ciasto w specjalnych mieszarkach, zgodnie z recepturą, przeprowadzać jego fermentację z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, uformować ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta w bochenki chleba lub bułki.
 • wypiekać przy pomocy pieca piekarskiego z zachowaniem zasad technologicznych, wyrośnięte, uformowane pieczywo,
 • przekazywać do magazynu wyrobów gotowych pieczywo po wypieku.
 • obsługiwać maszyny, urządzenia, piece oraz aparaturę kontrolno- pomiarową S
 • dokonać oceny organoleptycznej, polegającej na ocenie surowców, a następnie wszystkich faz fermentacji ciasta i procesu wypieku.
 • dbać o czystość magazynów, pomieszczeń produkcyjnych oraz sprzętów, np.: dzieży, koszyków, foremek, blach.

 

Nauka w zawodzie piekarza trwa 3 lata i polega na wytwarzaniu różnego rodzaju asortymentu pieczywa: chleb, bułki, rogale, chałki itp

 

Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: 

 1. TEORETYCZNYCH:  
 • przedmioty zawodowe 
 • przedsiębiorczość 
 1. PRAKTYCZNYCH: 
 • w Warsztatach Szkolnych 
 • w zakładach pracy    

 


Czego będziesz się u nas uczył?

Kształcenie zawod. (teoria+prakt)

X

X

X

X

Technika piekarska z bhp              

1

2

2

 

Technologia piekarstwa

3

4

5

 

Podstawy działalności gospodarczej

 

1

 

 

Język obcy zawodowy

 

 

1

 

Zajęcia praktyczne

8

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZAEM (zawodowe):

12

18

20

50

RAZEM (ogólne i zawodowe):

28

30

28

86

 

Religia - po 2 godziny na oddział w klasie I, II i III.

 

Klasa I -rew.zaw. 8 godz. rew.ogól. 2 godz; Klasa II -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz.

Klasa III -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz. (razem 10 godzin na oddział w każdym roku).

 

 

 

 

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Sporządzania potrawy i napojów
 • Przechowywania żywności
 • Sporządzania i ekspediowania potraw i napojów

 Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Niejednokrotnie do niego należy również udekorowanie stołu.
     Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. 
    

Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć:

 1. TEORETYCZNYCH:
 • przedmioty zawodowe
 • przedsiębiorczość
 1. PRAKTYCZNYCH:
 • w Warsztatach Szkolnych
 • w zakładach pracy

Na tym kierunku kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu techniki sporządzania różnorodnych potraw, jak i obsługi konsumenta. Zajęcia praktyczne prowadzone są w stołówce Ośrodka i pracowni garmażeryjnej. Nasza szkoła współpracuje z kilkoma zakładami pracy, w których uczniowie zgłębiają tajniki wybranego przez siebie zawodu. Możemy się również pochwalić udziałem naszych uczniów w Ogólnopolskich Konkursach Najsprawniejszy w Zawodzie oraz wielokrotnym osiąganiem czołowych miejsc w konkursach wojewódzkich (szkolnictwo masowe). W wyniku współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Lublinie uczniowie z tego kierunku brali udział w wymianie międzynarodowej.

 

 

     Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika. 

 

    Miejscem pracy dla kucharza mogą być restauracje, hotele, publiczne miejsca żywienia, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, pokłady statków. Można także zająć się działalnością 

cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.


Czego będziesz się u nas uczył?

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowa liczba godzin

Razem
w trzyletnim okresie nauczania

 

I klasa

II klasa

III klasa

Kształcenie ogólne:

X

X

X

X

J. polski

2

2

1

5

J. obcy nowożytny

1

2

1

4

Historia

1

1

2

WOS

-

 -

1

Podstawy przedsiębiorczości

-

2

-

2

Geografia

1

-

1

Biologia

1

 -

 -

1

Chemia

1

-

 -

1

Fizyka

1

 -

 -

1

Matematyka

2

1

1

4

Informatyka

1

-

-

1

WF

3

3

3

9

Edukacja dla bezp.*

1

1

Zajęcia z wych.

1

1

1

3

RAZEM (ogólne):

16

12

8

36

Kształcenie zawod. (teoria+prakt)

X

X

X

X

Technika i bezpieczeństwo                     w gastronomii

1

1

1

 

Technologia gastronomiczna                     z towaroznawstwem

3

4

5

 

Zasady żywienia

 

2

1

 

Podstawy działalności                                w gastronomii

 

1

 

 

Język obcy zawodowy

 

 

1

 

Zajęcia praktyczne

8

10

12

 

 

 

 

 

 

RZAEM (zawodowe):

12

18

20

50

RAZEM (ogólne i zawodowe):

28

30

28

86

 

Religia - po 2 godziny na oddział w klasie I, II i III.

 

Klasa I -rew.zaw. 8 godz. rew.ogól. 2 godz; Klasa II -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz.

Klasa III -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz. (razem 10 godzin na oddział w każdym roku).

 

WDŻ - kl. I,II i III -  po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt
 i chłopców.

 

Doradztwo zawodowe – minimum 10 godzin w trzyletnim okresie nauczania.

 

* Edukacja dla bezpieczeństwa – kl. I - połowa z całą klasą połowa podział na grupy.

 

 

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

Zawód fryzjer jest zawodem rzemieślniczym. Dotyczy usługi bezpośredniej, która polega na rozmowie i pracy z klientem, czyli wykonywaniu zabiegów fryzjerskich, których celem jest dbałość o stan włosów, skóry głowy i wygląd klienta. Na zajęciach uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej usługi fryzjerskiej, doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury, wykonywania zabiegu pielęgnacji włosów i skóry głowy, nietrwałego i trwałego odkształcania włosów, strzyżenia włosów i formowania zarostu, zmiany koloru włosów oraz wykonywania stylizacji fryzur. Nauka rozpoczyna się od podstawowych czynności – mycia włosów, masażu skóry głowy oraz modelowania i czesania fryzur. Kolejne stopnie wtajemniczenia to poznanie tajników dekoloryzacji i koloryzacji włosów, różnorodnych technik strzyżenia – w tym najnowszych trendów w świecie fryzjerstwa.

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają na terenie Warsztatów Szkolnych.


Czego będziesz się u nas uczył?

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowa liczba godzin

Razem
w trzyletnim okresie nauczania

 

I klasa

II klasa

III klasa

Kształcenie ogólne:

X

X

X

X

J. polski

2

2

1

5

J. obcy nowożytny

1

2

1

4

Historia

1

1

2

WOS

-

 -

1

Podstawy przedsiębiorczości

-

2

-

2

Geografia

1

-

1

Biologia

1

 -

 -

1

Chemia

1

-

 -

1

Fizyka

1

 -

 -

1

Matematyka

2

1

1

4

Informatyka

1

-

-

1

WF

3

3

3

9

Edukacja dla bezp.*

1

1

Zajęcia z wych.

1

1

1

3

RAZEM (ogólne):

16

12

8

36

Kształcenie zawod. (teoria+prakt)

X

X

X

X

Podstawy fryzjerstwa

1

1

1

 

Techniki fryzjerskie

3

5

6

 

Podstawy działalności gospodarczej

 

1

 

 

Język obcy zawodowy

 

 

1

 

Zajęcia praktyczne

8

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZAEM (zawodowe):

12

18

20

50

RAZEM (ogólne i zawodowe):

28

30

28

86

 

Religia - po 2 godziny na oddział w klasie I, II i III.

 

Klasa I -rew.zaw. 8 godz. rew.ogól. 2 godz; Klasa II -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz.

Klasa III -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz. (razem 10 godzin na oddział w każdym roku).

 

WDŻ - kl. I,II i III -  po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt
 i chłopców.

 

Doradztwo zawodowe – minimum 10 godzin w trzyletnim okresie nauczania.

 

* Edukacja dla bezpieczeństwa – kl. I - połowa z całą klasą połowa podział na grupy.

 

 

 

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Wiedza zdobyta na zawodzie ogrodniku wyróżnia się szerokim spectrum specyfiki wiadomości zdobywanych z różnych dziedzin życia potrzebnych zarówno każdemu człowiekowi w dniu codziennym, ponieważ związanym z odżywianiem się i produkcją żywności, jak również związana z wieloma innymi działami bardziej specjalistycznymi związanymi z mechanizacją rolnictwa, technologiami, bukieciarstwem, kwiaciarstwem, pielęgnacją zieleni. Po ukończeniu kształcenia w Szkole Branżowej uczeń ma przed sobą bardzo dużo możliwości związanych z różnymi zawodami które w przyszłości może wykonywać i podstawy wiedzy z różnych gałęzi ogrodnictwa, które może zgłębiać w przyszłej pracy.  W szkole realizowana jest podstawa programowa zgodnie z rozporządzeniem z 2019 roku.  W czasie cyklu kształcenia uczniowie realizują materiał obejmujący kształcenie ogólne oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne właściwe dla specyfiki zawodu.

      Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w salach lekcyjnych wyposażonych
w nowoczesne pomoce dydaktyczne, natomiast kształcenie zawodowe
w pracowniach specjalistycznych. Uczniowie korzystają również z trzech pracowni komputerowych.

 

    Zajęcia praktyczne na kierunku ogrodnik realizowane są na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie, który posiada bazę do odbywania zajęć (pracownie ogrodnicze , tereny zielone, ścieżka dydaktyczna). Praktyki są realizowane również we współpracy z przedsiębiorcami lokalnymi i instytucjami


Czego będziesz się u nas uczył?

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowa liczba godzin

Razem
w trzyletnim okresie nauczania

 

I klasa

II klasa

III klasa

Kształcenie ogólne:

X

X

X

X

J. polski

2

2

1

5

J. obcy nowożytny

1

2

1

4

Historia

1

1

2

WOS

-

 -

1

Podstawy przedsiębiorczości

-

2

-

2

Geografia

1

-

1

Biologia

1

 -

 -

1

Chemia

1

-

 -

1

Fizyka

1

 -

 -

1

Matematyka

2

1

1

4

Informatyka

1

-

-

1

WF

3

3

3

9

Edukacja dla bezp.*

1

1

Zajęcia z wych.

1

1

1

3

RAZEM (ogólne):

16

12

8

36

Kształcenie zawod. (teoria+prakt)

X

X

X

X

Działalność ogrodnicza

-

2

2

4

Ogrodnictwo

3

3

3

10

Technika w ogrodnictwie z bezpieczeństwem pracy

1

2

-

3

Przepisy ruchu drogowego

-

-

1

1

Język obcy zawodowy

-

-

1

1

Zajęcia praktyczne

8

11

13

31

 

 

 

 

 

RZAEM (zawodowe):

12

18

20

50

RAZEM (ogólne i zawodowe):

28

30

28

86

 

Religia - po 2 godziny na oddział w klasie I, II i III.

 

Klasa I -rew.zaw. 8 godz. rew.ogól. 2 godz; Klasa II -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz.

Klasa III -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz. (razem 10 godzin na oddział w każdym roku).

 

WDŻ - kl. I,II i III -  po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt
 i chłopców.

 

Doradztwo zawodowe – minimum 10 godzin w trzyletnim okresie nauczania.

 

* Edukacja dla bezpieczeństwa – kl. I - połowa z całą klasą połowa podział na grupy.

 

 

 

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich 

Stolarz to rzemieślnik, który wykonuje z drewna i materiałów drewnopochodnych meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz. Zawód ten ma w Polsce długą tradycję. Pierwszy cech stolarski założono pod koniec XV wieku w Krakowie.

Najważniejsze zadania stolarza to:

 • wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych używanych w budownictwie (np. schodów,

drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych)

 • wykonywanie mebli z materiałów drewnopochodnych
 • wykonywanie i konserwacja mebli zwykłych oraz ozdobnych
 • wykonywanie i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego użytku
 • odnawianie i konserwacja mebli zabytkowych

Czynności, które stolarz wykonuje w trakcie pracy:

 • wycinanie elementów drewnianych
 • łączenie elementów za pomocą kleju, śrub, gwoździ lub zszywek
 • szlifowanie
 • heblowanie
 • frezowanie
 • oklejanie mebli
 • lakierowanie, bejcowanie lub malowanie powierzchni drewnianych
 • montowanie mebli i przymocowywanie ich do ścian

Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, zdolności matematyczne potrzebne przy wykonywaniu obliczeń(także dobra znajomość geometrii), umiejętność sporządzania i odczytywania rysunków technicznych, dokładność i cierpliwość.

W czasie pracy stolarz musi koncentrować się na wykonywanej czynności. Ważne jest przestrzeganie przepisów BHP i ppoż, a także stosowanie się do instrukcji stanowiskowych, które określają zasady bezpiecznego korzystania z maszyn i urządzeń znajdujących się na wyposażeniu zakładu stolarskiego

Stolarze mogą pracować na placach budowy, w dużych fabrykach mebli, małych zakładach stolarskich lub własnych warsztatach.

Praktyczna nauka zawodu stolarz w Branżowej Szkole Wielozawodowej I stopnia nr 2 w Lublinie, odbywa się w warsztatach szkolnych. Baza lokalowa i wyposażenie warsztatów stolarskich, zapewnia pełną realizację podstawy programowej przewidzianą dla tego zawodu.

. Ogromną zaletą nauki zawodu w warsztatach szkolnych jest różnorodność wykonywanych prac. Zapewnia to uczniom pełny dostęp do różnorodnych operacji technicznych i tym samym wszechstronnego doskonalenia własnych umiejętności.

W warsztatach stolarskich wykonywane są:

- meble skrzyniowe takie jak szafy, garderoby, zabudowy kuchenne,

- meble szkieletowe (stoły, taborety, konstrukcje do mebli tapicerowanych)

- elementy stolarki budowlanej (okna, drzwi, schody, pawlacze )

- galanteria drzewna, elementy do scenografii,

Stosując taki zakres działań stolarskich z pełnym przekonaniem należy stwierdzić, że tego rodzaju sposób nauki zawodu w warsztatach szkolnych ma głęboki sens i przynosi oczekiwane efekty. Ma to szczególne znaczenie w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie konieczne jest stosowanie indywidualizacji nauczania.

Uczniowie z powodzeniem zdają egzaminy czeladnicze i w wielu przypadkach podejmują pracę w wyuczonym zawodzie


Czego będziesz się u nas uczył?

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowa liczba godzin

Razem
w trzyletnim okresie nauczania

 

I klasa

II klasa

III klasa

Kształcenie ogólne:

X

X

X

X

J. polski

2

2

1

5

J. obcy nowożytny

1

2

1

4

Historia

1

1

2

WOS

-

 -

1

Podstawy przedsiębiorczości

-

2

-

2

Geografia

1

-

1

Biologia

1

 -

 -

1

Chemia

1

-

 -

1

Fizyka

1

 -

 -

1

Matematyka

2

1

1

4

Informatyka

1

-

-

1

WF

3

3

3

9

Edukacja dla bezp.*

1

1

Zajęcia z wych.

1

1

1

3

RAZEM (ogólne):

16

12

8

36

Kształcenie zawod. (teoria+prakt)

X

X

X

X

Technologia i materiałoznawstwo

3

4

5

12

Rysunek zawodowy

1

2

1

4

Podstawy działalności gospodarczej

 

1

 

1

Język obcy zawodowy

 

 

1

1

Zajęcia praktyczne

8

11

13

32

Rewalidacja zawodowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZAEM (zawodowe):

12

18

20

50

RAZEM (ogólne i zawodowe):

28

30

28

86

 

Religia - po 2 godziny na oddział w klasie I, II i III.

 

Klasa I -rew.zaw. 8 godz. rew.ogól. 2 godz; Klasa II -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz.

Klasa III -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz. (razem 10 godzin na oddział w każdym roku).

 

WDŻ - kl. I,II i III -  po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt
 i chłopców.

 

Doradztwo zawodowe – minimum 10 godzin w trzyletnim okresie nauczania.

 

* Edukacja dla bezpieczeństwa – kl. I - połowa z całą klasą połowa podział na grupy.

 

 

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MG.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych


Mechanikiem samochodowym nazywamy specjalistę zajmującego się naprawą aut, ale nie tylko. Mechanicy oprócz osobówek mogą też naprawiać autobusy, motocykle, ciągniki oraz różnego rodzaju maszyny rolnicze . Może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, stopień zużycia podzespołów i układów.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         użytkowania pojazdów samochodowych,

·         diagnozowania pojazdów samochodowych,

·         naprawiania pojazdów samochodowych,

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

·         stacjach obsługi pojazdów samochodowych,

·         zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,

·         salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,

·         przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

·         przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

·         firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

 

EGZAMINY ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych ma możliwość zdawania państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Istnieje również możliwość zdawania egzaminu w Lubelskiej Izbie Rzemieślniczej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i uzyskania tytułu czeladnika .

PRACA

Nasi absolwenci otrzymują propozycje i podejmują pracę w zawodzie w różnych firmach związanych z motoryzacją.

Nasi najlepsi absolwenci pracują w firmie Carrara gdzie podczas nauki odbywali zajęcia praktyczne.

 


Czego będziesz się u nas uczył?

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowa liczba godzin

Razem
w trzyletnim okresie nauczania

 

I klasa

II klasa

III klasa

Kształcenie ogólne:

X

X

X

X

J. polski

2

2

1

5

J. obcy nowożytny

1

2

1

4

Historia

1

1

2

WOS

-

 -

1

Podstawy przedsiębiorczości

-

2

-

2

Geografia

1

-

1

Biologia

1

 -

 -

1

Chemia

1

-

 -

1

Fizyka

1

 -

 -

1

Matematyka

2

1

1

4

Informatyka

1

-

-

1

WF

3

3

3

9

Edukacja dla bezp.*

1

1

Zajęcia z wych.

1

1

1

3

RAZEM (ogólne):

16

12

8

36

Kształcenie zawod. (teoria+prakt)

X

X

X

X

Technologia mechaniczna

2

2

-

4

Przep.ruch.drog.i bezp.pracy

-

1

-

1

Bud.i napr.pojazdów samoch.

2

3

3

8

Diagn.pojazd.samochodowych

-

1

2

3

Org.i zarzą.przedsięb.samoch.

-

-

1

1

Język obcy zawodowy

-

-

1

1

Zajęcia praktyczne

8

11

13

32

RZAEM (zawodowe):

12

18

20

50

RAZEM (ogólne i zawodowe):

28

30

28

86

 

Religia - po 2 godziny na oddział w klasie I, II i III.

 

Klasa I -rew.zaw. 8 godz. rew.ogól. 2 godz; Klasa II -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz.

Klasa III -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz. (razem 10 godzin na oddział w każdym roku).

 

WDŻ - kl. I,II i III -  po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt
 i chłopców.

 

Doradztwo zawodowe – minimum 10 godzin w trzyletnim okresie nauczania.

 

* Edukacja dla bezpieczeństwa – kl. I - połowa z całą klasą połowa podział na grupy.

 

 

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Uczniowie pod okiem nauczycieli zawodu odbywają zajęcia praktyczne w Autoryzowanym Serwisie Forda na Lubelszczyźnie – Carrara Sp. z o.o. przy ul. Turystycznej 45 w Lublinie. Firma Carrara obsługuje również markę Renault oraz w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym - Stacji Obsługi WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Bursaki 17.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: AU.12. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych.

 

W wyniku kształcenia w zawodzie tapicera uczeń nauczy się: 

 • wykonywać tapicerowane elementy meblowe lub meble, elementy tapicerek samochodowych, etc.
 • zajmować naprawą, renowacją i konserwacją materiałów tapicerowanych, mebli, tapicerek samochodowych i temu podobnych, a także drobnymi naprawami przyległych do nich elementów konstrukcyjnych (głównie w przypadku mebli drewnianych).
 • analizować projekt przekazany do realizacji pod kątem doboru odpowiednich materiałów, konstrukcji i narzędzi,
 • używać narzędzi ręcznych i mechanicznych,
 • na etapie wykańczania korzystać także z elementów pasmanteryjnych.

Nauka w zawodzie tapicera trwa 3 lata i polega na tapicerowaniu mebli, wnętrz samochodów, wykonywaniu mebli tapicerowanych, wykończaniu oraz dekorowaniu wyrobów tapicerskich za pomocą pasmanterii, pikowaniu czy też przy pomocy innego rodzaju ozdób, wykonywaniu drobnych usług takich, jak wygłuszanie drzwi, obciąganie guzików, układanie wykładzin dywanowych czy tworzenie pokrowców na meble.

Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: 

 1. TEORETYCZNYCH:  
 • przedmioty zawodowe 
 • przedsiębiorczość 
 1. PRAKTYCZNYCH: 
 • w Warsztatach Szkolnych 
 • w zakładach pracy    


Czego będziesz się u nas uczył?

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowa liczba godzin

Razem
w trzyletnim okresie nauczania

 

I klasa

II klasa

III klasa

Kształcenie ogólne:

X

X

X

X

J. polski

2

2

1

5

J. obcy nowożytny

1

2

1

4

Historia

1

1

2

WOS

-

 -

1

Podstawy przedsiębiorczości

-

2

-

2

Geografia

1

-

1

Biologia

1

 -

 -

1

Chemia

1

-

 -

1

Fizyka

1

 -

 -

1

Matematyka

2

1

1

4

Informatyka

1

-

-

1

WF

3

3

3

9

Edukacja dla bezp.*

1

1

Zajęcia z wych.

1

1

1

3

RAZEM (ogólne):

16

12

8

36

Kształcenie zawod. (teoria+prakt)

X

X

X

X

Podstawy tapicerstwa

2

2

-

4

Rysunek zawodowy

1

1

-

2

Technologia wyrobów tapicer

1

4

5

11

Działalność gospodarcza w tap

-

-

1

1

Język obcy zawodowy

-

-

1

1

Zajęcia praktyczne

8

11

13

31

 

 

 

 

 

RZAEM (zawodowe):

12

18

20

50

RAZEM (ogólne i zawodowe):

28

30

28

86

 

Religia - po 2 godziny na oddział w klasie I, II i III.

 

Klasa I -rew.zaw. 8 godz. rew.ogól. 2 godz; Klasa II -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz.

Klasa III -rew.zaw. 6 godz. rew.ogól. 4 godz. (razem 10 godzin na oddział w każdym roku).

 

WDŻ - kl. I,II i III -  po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt
 i chłopców.

 

Doradztwo zawodowe – minimum 10 godzin w trzyletnim okresie nauczania.

 

* Edukacja dla bezpieczeństwa – kl. I - połowa z całą klasą połowa podział na grupy.

 

 

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Kelner  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego, wykonywania czynności związanych z obsługiwaniem gości, rozliczania usług kelnerskich. Poza samą  obsługą  gościa, do kelnera  należy: stosowanie metod i technik podawania potraw, napojów, posiłków z zastosowaniem różnych stylów obsługi, stosowanie bielizny stołowej, zastawy stołowej, sztućców, elementów dekoracyjnych w obsłudze gości, podawanie dań w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie, niejednokrotnie również udekorowanie stołu, posługiwanie się językiem obcym podczas wykonywania czynności zawodowych. Do kelnera, który jednocześnie wykonuje obowiązki barmana  należy sporządzanie  napojów zgodnie z recepturami, dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń i sprzętu stosowanego  w produkcji gastronomicznej i obsłudze gości.

Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.


Czego będziesz się u nas uczył?

Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: TEORETYCZNYCH: przedmioty zawodowe, PRAKTYCZNYCH: w Warsztatach Szkolnych oraz zakładach pracy.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Zajęcia praktyczne prowadzone  są w sali obsługi konsumenta,  w stołówce szkolnej i pracowni garmażeryjnej oraz zakładach pracy.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Pracownik obsługi hotelowej  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywania i podawania śniadań, organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Ponadto to zawód, który umożliwia poznanie zasad funkcjonowania wszystkich działów hotelu, wykonywanie prac gospodarczych a także dbanie o estetykę budynku i jego otoczenia, pielęgnowanie roślin ozdobnych lub przyległych terenów zieleni. Absolwent będzie posiadał przygotowanie zawodowe w zakresie: obsługi gości wyjeżdżających, przebywających  i przyjeżdżających do hotelu, utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, organizacji usług, np. konferencji, wesel, eventów.

Po ukończeniu trzech lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika hotelarstwa.


Czego będziesz się u nas uczył?

Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: TEORETYCZNYCH - przedmioty zawodowe, PRAKTYCZNYCH - w Warsztatach Szkolnych oraz  w obiektach świadczących usługi hotelarskie.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Zajęcia praktyczne prowadzone są na terenie Lublina (sali obsługi konsumenta szkoły i pracowni garmażeryjnej oraz zakładach pracy).


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

SPL.01. Obsługa magazynów

W wyniku kształcenia w zawodzie magazynier-logistyk uczeń nauczy się: planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Do podstawowych zadań magazyniera-logistyka należy również przyjmowanie towarów do magazynu, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych, prawidłowe oznakowanie składowanych towarów, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań, prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi. Ponadto dokonuje on wyboru procedury zakupów oraz wyboru dostawców i towarów.

Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.


Czego będziesz się u nas uczył?

Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: TEORETYCZNYCH: przedmioty zawodowe i PRAKTYCZNYCH: w Warsztatach Szkolnych,  w zakładach pracy.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Zajęcia praktyczne prowadzone są na terenie Lublina w zakładach pracy.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

Cukiernia-Art. Spożywcze w Lublinie, ul. Probostwo
Zajęcia praktyczne
CARRARA - Autoryzowana Stacja Obsługi Samochodów marki Ford w Lublinie, ul. Turystyczna 45
Zajęcia praktyczne
EUROPIEK sp. z o. o. w Lublinie, ul. Banacha 1
Zajęcia praktyczne
„Cukiernia Staropolska” Tomasz Machoń
Zajęcia praktyczne
ANBA BAR ul. Bursaki 19, Lublin
Zajęcia praktyczne
BISTRO ul. Lipowa 11, Lublin
Zajęcia praktyczne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Umowa o współpracy. Zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem Stacji Meteorologicznej UP na Felinie, z uprawą ziół i roślin przemysłowych na poletkach doświadczalnych.
Szkółka Roślin Ozdobnych w Dysie
uczestnictwo w zajęciach na terenie Szkółki,- zapoznanie uczniów kierunku ogrodniczego z funkcjonowaniem Szkółki
Zakład Ogrodniczy Leonów
Zapoznanie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie
Możliwość odbywania praktyk w Ogrodzie Saskim w Lublinie,
Ogród Botaniczny UMSC w Lublinie
Uzup.
Centrum Ogrodnicze Florexpol
Pozyskiwanie posezonowe roślin do nasadzeń wokół terenów zielonych
Firma Stalco Garden
Pozyskiwanie narzędzi ogrodniczych dla uczniów do prac na terenach zielonych wokół szkoły
Przedsięborstwo Arex Green Garden Chojno Nowe II
Coroczne, systematyczne pozyskiwanie podłoża ogrodniczego
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Współpraca w zakresie organizacji zajęć i warsztatów dla uczniów o tematyce związanej z poruszaniem się po rynku pracy, pozyskiwanie materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach przedmiotu doradztwo zawodowe oraz wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego „Moja pierwsza praca”
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych i Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych w ramach Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
Porady prawne, pośrednictwo pracy
Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Agencji Fuga Mundi
Szkolenia i pośrednictwo pracy dla niepełnosprawnych absolwentów.
KORPIEK Lublin Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 57
Pozyskiwanie surowców do szkolenia uczniów
Piekarnia EMARK – Marek Jurycki, Stara Wieś k. Bychawy
Pozyskiwanie surowców i wyrobów
Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie, ul. Chopina 5
Organizacja egzaminów czeladniczych
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Rynek 2
Organizacja egzaminów czeladniczych
Back
Spożywcza (SPC):en
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HRT):en
Fryzjersko-kosmetyczna (FRK):en
Ogrodnicza (OGR):en
Drzewno-meblarska (DRM):en
Motoryzacyjna (MOT):en
Spedycyjno-logistyczna (SPL):en

1st Special Care and Education Facility

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
Maria Grzegorzewska 2nd Special Multivocational Primary School for Students with Mild Intellectual Disability

General information about the profession

Confectioner

Vocational examination:
SPC.01. – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     confectionery technology
 •     technology and safety in confectionery production
 •     introduction to entrepreneurship


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Baker

Vocational examination:
SPC.03. – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     baking technology and OHS
 •     baking technology
 •     introduction to entrepreneurship


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Cook

Vocational examination:
HGT.02. – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     technology and safety in catering
 •     cooking technology and commodity science
 •     principles of nutrition
 •     introduction to catering businesses


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Hairdresser

Vocational examination:
FRK.01. – after the 3rd grade

 

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     introduction to hairstyling
 •     hairstyling techniques
 •     introduction to entrepreneurship


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Gardener

Vocational examination:
OGR.02. – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     gardening business
 •     gardening
 •     technology in gardening and OHS
 •     traffic regulations


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Carpenter

Vocational examination:
DRM.04. – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     technology and materials science
 •     introduction to entrepreneurship


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Automotive mechanic

Vocational examination:
MOT.05. – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     mechanical technology
 •     traffic regulations and OHS
 •     automotive vehicle construction and repairs
 •     automotive vehicle diagnostics
 •     car company organisation and management


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Upholsterer

Vocational examination:
DRM.05. – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     introduction to upholstery
 •     upholstery manufacturing technology
 •     economic activity in the upholstery industry


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Kelner  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego, wykonywania czynności związanych z obsługiwaniem gości, rozliczania usług kelnerskich. Poza samą  obsługą  gościa, do kelnera  należy: stosowanie metod i technik podawania potraw, napojów, posiłków z zastosowaniem różnych stylów obsługi, stosowanie bielizny stołowej, zastawy stołowej, sztućców, elementów dekoracyjnych w obsłudze gości, podawanie dań w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie, niejednokrotnie również udekorowanie stołu, posługiwanie się językiem obcym podczas wykonywania czynności zawodowych. Do kelnera, który jednocześnie wykonuje obowiązki barmana  należy sporządzanie  napojów zgodnie z recepturami, dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń i sprzętu stosowanego  w produkcji gastronomicznej i obsłudze gości.

Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.


What will you learn with us?

Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: TEORETYCZNYCH: przedmioty zawodowe, PRAKTYCZNYCH: w Warsztatach Szkolnych oraz zakładach pracy.


Work placement schedule

Zajęcia praktyczne prowadzone  są w sali obsługi konsumenta,  w stołówce szkolnej i pracowni garmażeryjnej oraz zakładach pracy.


Go to profession

General information about the profession

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Pracownik obsługi hotelowej  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywania i podawania śniadań, organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Ponadto to zawód, który umożliwia poznanie zasad funkcjonowania wszystkich działów hotelu, wykonywanie prac gospodarczych a także dbanie o estetykę budynku i jego otoczenia, pielęgnowanie roślin ozdobnych lub przyległych terenów zieleni. Absolwent będzie posiadał przygotowanie zawodowe w zakresie: obsługi gości wyjeżdżających, przebywających  i przyjeżdżających do hotelu, utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, organizacji usług, np. konferencji, wesel, eventów.

Po ukończeniu trzech lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika hotelarstwa.


What will you learn with us?

Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: TEORETYCZNYCH - przedmioty zawodowe, PRAKTYCZNYCH - w Warsztatach Szkolnych oraz  w obiektach świadczących usługi hotelarskie.


Work placement schedule

Zajęcia praktyczne prowadzone są na terenie Lublina (sali obsługi konsumenta szkoły i pracowni garmażeryjnej oraz zakładach pracy).


Go to profession

General information about the profession

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

SPL.01. Obsługa magazynów

W wyniku kształcenia w zawodzie magazynier-logistyk uczeń nauczy się: planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Do podstawowych zadań magazyniera-logistyka należy również przyjmowanie towarów do magazynu, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych, prawidłowe oznakowanie składowanych towarów, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań, prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi. Ponadto dokonuje on wyboru procedury zakupów oraz wyboru dostawców i towarów.

Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.


What will you learn with us?

Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: TEORETYCZNYCH: przedmioty zawodowe i PRAKTYCZNYCH: w Warsztatach Szkolnych,  w zakładach pracy.


Work placement schedule

Zajęcia praktyczne prowadzone są na terenie Lublina w zakładach pracy.


Go to profession
Icon School
Special Vocational School for Students with Moderate or Severe Intellectual disability

Cooperation with employers and institutions

Cukiernia-Art. Spożywcze w Lublinie, ul. Probostwo
Zajęcia praktyczne
CARRARA - Autoryzowana Stacja Obsługi Samochodów marki Ford w Lublinie, ul. Turystyczna 45
Zajęcia praktyczne
EUROPIEK sp. z o. o. w Lublinie, ul. Banacha 1
Zajęcia praktyczne
„Cukiernia Staropolska” Tomasz Machoń
Zajęcia praktyczne
ANBA BAR ul. Bursaki 19, Lublin
Zajęcia praktyczne
BISTRO ul. Lipowa 11, Lublin
Zajęcia praktyczne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Umowa o współpracy. Zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem Stacji Meteorologicznej UP na Felinie, z uprawą ziół i roślin przemysłowych na poletkach doświadczalnych.
Szkółka Roślin Ozdobnych w Dysie
uczestnictwo w zajęciach na terenie Szkółki,- zapoznanie uczniów kierunku ogrodniczego z funkcjonowaniem Szkółki
Zakład Ogrodniczy Leonów
Zapoznanie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie
Możliwość odbywania praktyk w Ogrodzie Saskim w Lublinie,
Ogród Botaniczny UMSC w Lublinie
Uzup.
Centrum Ogrodnicze Florexpol
Pozyskiwanie posezonowe roślin do nasadzeń wokół terenów zielonych
Firma Stalco Garden
Pozyskiwanie narzędzi ogrodniczych dla uczniów do prac na terenach zielonych wokół szkoły
Przedsięborstwo Arex Green Garden Chojno Nowe II
Coroczne, systematyczne pozyskiwanie podłoża ogrodniczego
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Współpraca w zakresie organizacji zajęć i warsztatów dla uczniów o tematyce związanej z poruszaniem się po rynku pracy, pozyskiwanie materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach przedmiotu doradztwo zawodowe oraz wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego „Moja pierwsza praca”
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych i Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych w ramach Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
Porady prawne, pośrednictwo pracy
Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Agencji Fuga Mundi
Szkolenia i pośrednictwo pracy dla niepełnosprawnych absolwentów.
KORPIEK Lublin Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 57
Pozyskiwanie surowców do szkolenia uczniów
Piekarnia EMARK – Marek Jurycki, Stara Wieś k. Bychawy
Pozyskiwanie surowców i wyrobów
Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie, ul. Chopina 5
Organizacja egzaminów czeladniczych
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Rynek 2
Organizacja egzaminów czeladniczych

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.