Wróć
Spedycyjno-logistyczna

Magazynier-logistyk

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

SPL.01. Obsługa magazynów

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

W wyniku kształcenia w zawodzie magazynier-logistyk uczeń zdobędzie umiejętności w zakresie planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Do podstawowych zadań magazyniera-logistyka należy przyjmowanie towarów do magazynu, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych, prawidłowe oznakowanie składowanych towarów, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań, prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi. Ponadto dokonuje on wyboru procedury zakupów oraz wyboru dostawców i towarów. . Nauka zawodu obejmuje zajęcia teoretyczne (przedmioty zawodowe) i praktyczne (w warsztatach szkolnych i w zakładach pracy). Po ukończeniu trzyletniej nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku może być zatrudniony w prawie w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, logistycznym, transportowym, rolniczym, ogrodniczym, sadowniczym, wszędzie tam, gdzie jest prowadzona gospodarka magazynowa. Magazynier logistyk znajdzie również pracę w firmach kurierskich, na poczcie, lotnisku, w magazynach portowych, w firmach usługowych. Absolwentów tego kierunku zatrudniają sklepy (zwłaszcza duże), zarówno stacjonarne jak i internetowe. Są oni także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży magazynowej i logistycznej.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.