Wróć
Ogrodnicza

Technik architektury krajobrazu

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

1. Poznawania i dobierania roślin ozdobnych. 2. Opracowywania projektów roślinnych. 3. Urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu. 4. Poznawania, dobierania i opracowywania projektów obiektów małej architektury krajobrazu. 5. Budowy i konserwacji tych obiektów. Nauczane przedmioty zawodowe: - podstawy architektury krajobrazu - projektowanie obiektów architektury krajobrazu - rośliny ozdobne - przepisy ruchu drogowego - bezpieczeństwo i higiena pracy - wiedza techniczna Języki obce: - J. angielski - J. angielski zawodowy - J. niemiecki Przedmioty w zakresie rozszerzonym: - biologia - j.angielski Praktyka zawodowa: - Praktyka będzie odbywała się w klasie drugiej i czwartej w przedsiębiorstwach architektury krajobrazu. Łączny wymiar 280 godzin (8 tygodni) Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie: - OGR.03 odbywa się po zakończeniu klasy 3 - OGR.04 odbywa się po pierwszym semestrze klasy 5 Egzaminy składają się z etapu teoretycznego (testu) i zadania praktycznego. Etap praktyczny sprawdza umiejętność odczytywania dokumentacji, znajomość roślin lub zasad i etapów budowy fragmentów terenów zieleni i obiektów małej architektury. Egzaminy praktyczne wymagają również umiejętności obliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich wykonania tych czynności.

Możliwości zatrudnienia

Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w: - jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania architektury krajobrazu - jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu - jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu - jednostkach administracji samorządowej /m.in w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp. - w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody - właścicieli obiektów krajobrazowych - w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych - w kwiaciarniach - ogrodach botanicznych

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Technik architektury krajobrazu może kontynuować zdobywanie wiedzy z zakresu projektowania i urządzania terenów zieleni oraz architektury krajobrazu na studiach wyższych – kierunki ogrodnictwo i architektura krajobrazu np. Uniwersytety Przyrodnicze w Lublinie i Krakowie, KUL, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.