Wróć
Handlowa

Technik handlowiec

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży HAN.02. Prowadzenie działań handlowych W porównaniu do podstawy programowej z roku 2017 zmianie uległy kwalifikacje w zawodzie, które wcześniej były oznaczone jako: AU.20. Prowadzenie sprzedaży AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży; • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych; • organizowania i prowadzenia działalności handlowej; • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa. Umiejętności kształtowane w zawodzie technik handlowiec w ramach kwalifikacji HAN 01: 1. Organizowanie sprzedaży: • Przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów. • Dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży. • Oznakowuje towary, przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży. • Obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy. • Przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży. 2. Sprzedaż towarów: • Stosuje różne formy i techniki sprzedaży. • Realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży. • Dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych. • Obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy. • Sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów. Umiejętności kształtowane w zawodzie technik handlowiec w ramach kwalifikacji HAN 02: 1. Organizowanie działań marketingowych i reklamowych: • Dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej. 2. Zarządzanie działalnością handlową: • Przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe. • Stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej. • Sporządza kalkulację cen sprzedaży. • Przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawcy i zamawiania towarów. • Prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową. • Wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży.

Możliwości zatrudnienia

Gdzie może pracować technik handlowiec? Osoby na tym stanowisku zatrudniają firmy prowadzące sprzedaż towarów i usług, przedsiębiorstwa produkcyjne, banki i przedsiębiorstwa finansowe, hurtownie czy magazyny. Warto pamiętać, że handlowcy należą do pracowników, którzy zwykle nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Zdobyty przez absolwenta zasób wiedzy i umiejętności pozwala na zatrudnienie go w charakterze: • menedżera produktu, • merchandisera, • telemarketera, • inżyniera sprzedaży, • analityka sprzedaży, • przedstawiciela handlowego, • doradcy klienta.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01.Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej. Po uzyskaniu tytułu technika handlowca, absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na następujących kierunkach: • Psychologia w biznesie, • Transport i logistyka, • Marketing i zarządzanie, • Ekonomia, • Handel zagraniczny, • Psychologia sprzedaży i marketingu, • Analityka biznesu, • Inżynieria biomedyczna, • Technologia żywności, • Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.