Wróć
Spedycyjno-logistyczna

Technik logistyk

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

SPL.01. OBSŁUGA MAGAZYNÓW – egzamin pod koniec II semestru klasy 2. SPL.04. ORGANIZACJA TRANSPORTU - egzamin pod koniec I semestru klasy 5.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

a) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu, b) monitorowania poziomu i stanu zapasów, c) obsługiwania programów magazynowych, d) prowadzenia dokumentacji magazynowej, e) monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych, f) planowania procesów transportowych, g) organizowania procesów transportowych, h) dokumentowania procesów transportowych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; • zarządzania zapasami; • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; • zarządzania gospodarką odpadami; • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych; • organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji; • organizowanie i monitorowanie dystrybucji; • planowanie i organizowanie środków technicznych oraz prac związanych z transportem i spedycją; • planowanie i organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych, administracyjnych, wojsku, policji i straży pożarnej; • planowanie i organizacja prac związanych z przewozem ładunków; • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych i rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi; • wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Możliwości zatrudnienia

Logistyk może pracować w: • przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach budowlanych, handlowych i usługowych, • firmach spedycyjnych i transportowych, • hipermarketach, hurtowniach i centrach logistycznych, giełdach towarowych, firmach telekomunikacyjnych i informatycznych, • wojsku, policji i straży pożarnej, • administracji samorządowej (urząd miasta, urząd gminy – w tych instytucjach mamy do czynienia z logistyką miejską), • portach lotniczych (zarządzanie i obsługa całym portem lotniczym), • portach morskich, szczególnie przeładunkowych, np.: w Gdańsku, • na kolei. Logistyk może zajmować stanowisko: • kierownika produkcji, • kierownika magazynu, • specjalisty do spraw sprzedaży, • specjalisty planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, • organizatora transportu, • magazyniera, • pracownika centrum dystrybucji, • pracownika lotniska, portu morskiego czy stacji kolejowej. Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów).

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach z kierunkiem transport i logistyka lub na uczelniach ekonomicznych.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.