Wróć
Opieki zdrowotnej

Technik masażysta

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

MED.10. Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług w zakresie masażu.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: • wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej; • wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych; • wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym; • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne. Technik masażysta powinien mieć wiedzę na temat budowy i funkcjonowania narządów ruchu, rozpoznawać objawy, źródła zmian chorobowych, przestrzegać wytycznych dotyczących wykonywania procedur medycznych. Istotne w tym zawodzie jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aseptyki, antyseptyki. Technik masażysta powinien przestrzegać prawnych i etycznych wymagań zawodu, prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa. Ważna jest umiejętność nawiązania współpracy z pacjentem, komunikacji z rodziną, grupą społeczną pacjenta i zespołem interdyscyplinarnym w ramach ciągłości opieki nad pacjentem. Do realizowania zadań na tym stanowisku wymagana jest sprawność fizyczna i wytrwałość.

Możliwości zatrudnienia

Miejsc, w których technik masażysta może znaleźć pracę jest zaskakująco dużo. Są to gabinety fizjoterapii, gabinety odnowy biologicznej, uzdrowiska, szpitale, przychodnie i prywatne placówki medyczne. Na tym jednak nie kończą się możliwości, z usług masażystów chętnie korzystają placówki takie jak hotele, ośrodki SPA, kluby fitness, siłownie czy kluby sportowe. Nic nie stoi na przeszkodzie również, aby rozpocząć własną działalność. Wystarczy kupić lekkie przenośne łóżko do masażu i oferować swoje usługi w domach klientów.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Kształcenie w zawodzie technik masażysta jest realizowane w szkole policealnej o 2-letnim okresie nauczania. Kształcenie w szkole policealnej prowadzone jest wyłącznie w formie stacjonarnej. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przywiduje możliwość kształcenia w zawodzie technik masażysta w 5-letnim technikum- od roku szkolnego 2020/2021. Kształcenie w technikum prowadzone jest wyłącznie dla osób niewidomych i słabo widzących. Masaż jest bardzo rozległą dziedziną, a co za tym idzie cały czas można się w niej rozwijać - poznawać nowe techniki i doskonalić te już znane na kursach zawodowych.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.