Wróć
Mechaniki precyzyjnej

Technik optyk

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

symbol cyfrowy zawodu: 325302 Kwalifikacje zawodowe: Uczeń kształcący się w zawodzie technik optyk aby uzyskać uprawnienia zawodowe musi zdać następujące egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: • MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych W tej kwalifikacji sprawdzane są wiedza i umiejętności z: • przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu, • montowania i demontowania elementów, układów i przyrządów optycznych, • naprawiania i justowania elementów, układów i przyrządów optycznych. Egzamin odbywa się po klasie trzeciej • MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych W tej kwalifikacji sprawdzane są wiedza i umiejętności z: • wykonywania pomiarów w optyce okularowej , • udzielania informacji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi, • wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych. Egzamin odbywa się po I semestrze klasy piątej

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Do zadań zawodowych technika optyka należy: • czytanie dokumentacji technicznej dotyczącej konstrukcji przyrządów i instrumentów optycznych, • montowanie przyrządów optycznych zgodnie z projektem technicznym, • regulowanie i konserwowanie przyrządów optycznych, • odczytywanie i interpretowanie poprawności zapisu na recepcie okularowej, • mierzenie i korygowanie mocy układu wzrokowego, • dobieranie oprawy okularowej zgodnie z zasadami fizjologii widzenia i mody, • wykonywanie niezbędnych pomiarów w celu prawidłowego montażu okularów, • obsługiwanie programów komputerowych do prowadzenia dokumentacji technicznej i medycznej.

Możliwości zatrudnienia

Technik optyk po ukończeniu szkoły może pracować: • w salonach optycznych, • w punktach serwisowych, • w zakładach produkujących soczewki okularowe, • w zakładach projektujących pomoce wzrokowe, np.: lupy, monookulary, okulary lornetowe, • w szlifierniach optycznych, • w placówkach medycznych, • w laboratoriach naukowo – badawczych, • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

• doskonalące kursy zawodowe, • po zdaniu egzaminu maturalnego – studia wyższe: uniwersytety i politechniki na kierunkach medycznych, przyrodniczych, technicznych.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.