Wróć
Chemiczna
Mechaniki precyzyjnej
Spożywcza

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Chemiczne

Ogólne informacje o zawodzie

Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie technologii i metodyki badań wykonywanych w  laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, szczególnie kryminalistycznych oraz medycznych i farmaceutycznych. Zdobędzie bardzo dobre przygotowanie do studiów na kierunkach medycznych, chemicznych i przyrodniczych oraz przygotowanie zawodowe do pracy w laboratoriach analitycznych.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty zawodowe przygotowujące do egzaminu z I kwalifikacji zawodowej ( Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych) to:

- podstawy techniki laboratoryjnej,

- pracownia techniki laboratoryjnej,

- organizacja i bezpieczeństwo pracy w laboratorium chemicznym,

- procesy technologiczne.


Przedmioty zawodowe przygotowujące do egzaminu z II kwalifikacji zawodowej (Wykonywanie badań analitycznych) to:

- pracownia analizy chemicznej,

-podstawy badań bioanalitycznych i środowiskowych,

-pracownia badań bioanalitycznych i środowiskowych,

- towaroznawstwo.

Po klasie trzeciej uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji pierwszej

 •     CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

Natomiast  po I semestrze klasy piątej uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji drugiej

 •     CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

W zakresie przedmiotów zawodowych  wprowadzono dodatkowy język angielski zawodowy.

W ramach zajęć innowacyjnych prowadzone są zajęcia z podstaw kryminalistyki.

Na poziomie rozszerzonym realizowane są przedmioty: biologia i chemia.

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie wszystkich typów technikum  odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie.

Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą: uczelniach, laboratoriach diagnostycznych, zakładach przemysłowych i cukierniach.

Technik analityk odbywa praktyki zawodowe w laboratoriach przy szpitalach, przychodniach, ośrodkach medycznych, w placówkach naukowych np. UMCS , UP,  PAN.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Po ukończeniu nauki absolwent tej specjalizacji będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności w zakresie technologii chemicznej, przeciwdziałaniom zagrożeniom chemicznym, znajomości procesów likwidacji zagrożeń chemicznych. Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych klasopracowniach i laboratoriach specjalistycznych przystosowanych do pracy w grupach, z możliwością samodzielnego wykonywania pracy na nowoczesnym sprzęcie pomiarowym wspomaganym chemicznymi programami komputerowymi pozwalającymi na prowadzenie symulacji procesów technologicznych. Część zajęć  będzie prowadzona przez aktywnych zawodowo ekspertów z dziedziny ochrony przeciwpożarowej – pracowników Państwowej Straży Pożarnej.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty zawodowe przygotowujące do egzaminu z I kwalifikacji zawodowej (Eksploatacja maszyn i urządzeń  przemysłu chemicznego) to:

- technologia chemiczna

- podstawy techniki,

- pracownia techniki i preparatyki.


Przedmioty zawodowe przygotowujące do egzaminu z II kwalifikacji zawodowej (Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym) to:

- technologia chemiczna,

- pracownia technologiczna,

- pracownia kontroli procesów technologicznych.

Po klasie trzeciej uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji pierwszej

    CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Natomiast  po I semestrze klasy piątej uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji drugiej

    CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

W zakresie przedmiotów zawodowych  wprowadzono dodatkowy język angielski zawodowy.

W ramach zajęć innowacyjnych prowadzone są zajęcia z ratownictwa chemicznego w straży pożarnej

Na poziomie rozszerzonym realizowane są przedmioty: biologia i chemia.

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie wszystkich typów technikum  odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie.

Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą: uczelniach, laboratoriach diagnostycznych, zakładach przemysłowych i cukierniach.

Technik technologii chemicznej  odbywa praktyki w zakładach przemysłu chemicznego, w laboratoriach kontroli jakości, w placówkach naukowych np. UMCS , UP,  PAN.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Po ukończeniu nauki absolwent zdobędzie przygotowanie do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Nabędzie umiejętności w zakresie dobru, wykonywania i dopasowania okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji. Nauczy się wykonywać pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych, udzielania porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych. Absolwenci będą mogli kontynuować zdobywanie wiedzy w Instytucie Fizyki UMCS lub podjąć pracę w zakładach optycznych regionu. Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach optycznych.

 

 

 

 

 


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty zawodowe przygotowujące do egzaminu z I kwalifikacji zawodowej(Montaż i naprawa elementów i układów optycznych to:

- podstawy konstrukcji maszyn                                                                           

- technologia z materiałoznawstwem                                                                      

- elektrotechnika z elektroniką                                                                   

- optyka                                                                                                                         

- konstrukcja i eksploatacja elementów, przyrządów i urządzeń optycznych  

- wykonanie elementów układów optycznych                                                      

- pracownia pomiarów i kontroli                                                                          

- montaż elementów układów optycznych.

Przedmioty zawodowe przygotowujące do egzaminu z II kwalifikacji zawodowej (Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych) to:

- konstrukcja i eksploatacja pomocy wzrokowych                                                

- anatomia, fizjologia i patologia oka                                                                                                                    

- pracownia optyczna                                                                                                    

- pracownia optometryczna.                                                                                   

Po klasie trzeciej uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji pierwszej

    MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

Natomiast  po I semestrze klasy piątej uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji drugiej

    MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

W zakresie przedmiotów zawodowych  wprowadzono dodatkowy język angielski zawodowy.

Na poziomie rozszerzonym realizowane są przedmioty: biologia i fizyka.

Oferta nauki w zawodzie Technik Optyk (film YT z lektorem)


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie wszystkich typów technikum  odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie.

Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą: uczelniach, laboratoriach diagnostycznych, zakładach przemysłowych i cukierniach.

Technik optyk odbywa praktyki w zakładach optycznych, zakładach naprawy sprzętu optycznego.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Technikum Przemysłu Spożywczego

Ogólne informacje o zawodzie

Szkoła daje możliwość zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu zasad żywienia człowieka,   ukierunkowanego żywienia osób starszych, sportowców i dzieci, planowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny i kontroli wartości odżywczej i jakości zdrowotnej żywności, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego, planowania racjonalnego żywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał również wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i nadzorowania produkcji wyrobów spożywczych oraz technologii produkcji wyrobów cukierniczych takich jak: czekolada, cukierki, pomadki, galanteria cukiernicza, wafelki, ciasteczka wg określonych receptur i technologii, zarówno w zakładzie rzemieślniczym, jak również w dużym zakładzie produkcyjnym. Absolwenci tej specjalności zdobędą bardzo dobre przygotowanie do studiów na kierunkach przyrodniczych takich jak: technologia żywności i żywienie człowieka, gastronomia, biotechnologia i dietetyka oraz pracy w cukierniach, ciastkarniach oraz zakładach produkujących czekoladę i cukierki, marketach, hurtowniach spożywczych itp.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty zawodowe przygotowujące do egzaminu z I kwalifikacji zawodowej (Eksploatacja maszyn i urządzeń  przemysłu chemicznego) to:

- technologia chemiczna

- podstawy techniki,

- pracownia techniki i preparatyki.

Przedmioty zawodowe przygotowujące do egzaminu z II kwalifikacji zawodowej (Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym) to:

- technologia chemiczna,

- pracownia technologiczna,

- pracownia kontroli procesów technologicznych.

Egzamin odbywa się po czterech semestrach nauki

 

W tej kwalifikacji sprawdzane są wiedza i umiejętności z:

 • wytwarzania produktów spożywczych,
 • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

Po klasie trzeciej uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji pierwszej

    SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Natomiast  po I semestrze klasy piątej uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji drugiej

    SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

W zakresie przedmiotów zawodowych  wprowadzono dodatkowy język angielski zawodowy.

W ramach zajęć innowacyjnych prowadzone są zajęcia z podstaw dietetyki.

Na poziomie rozszerzonym realizowane są przedmioty: biologia i chemia.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie wszystkich typów technikum  odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie.

Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą: uczelniach, laboratoriach diagnostycznych, zakładach przemysłowych i cukierniach.

Technik technologii żywności odbywa praktyki w cukierniach, ciastkarniach oraz zakładach produkujących czekoladę i cukierki, marketach, hurtowniach spożywczych itp.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia

Ogólne informacje o zawodzie

Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie technologii produkcji wyrobów cukierniczych takich jak: czekolada, cukierki,  galanteria cukiernicza, wafelki, ciasteczka wg określonych receptur i technologii, zarówno w zakładzie rzemieślniczym jak również w dużym zakładzie produkcyjnym. Absolwenci mogą pracować w cukierniach, ciastkarniach, marketach oraz hurtowniach spożywczych lub podjąć dalszą naukę w szkołach branżowych II stopnia. Zajęcia praktyczne odbywają się w Firmie Cukierniczej COLIAN w Lublinie, Cukierni SKIERKA LSS SPOŁEM w Lublinie, Cukierni STAROPOLSKA, Cukierni TUTTI-FRUTTI, Cukierni LUBLINDIS Polska, Cukierni Hipermarketu CARREFOUR, Cukierni Hipermarketu AUCHAN.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty zawodowe przygotowujące do egzaminu z  kwalifikacji zawodowej (Produkcja wyrobów cukierniczych) to:

- technologie produkcji cukierniczej

- technika w produkcji cukierniczej

- bezpieczeństwo i higiena pracy

Po klasie trzeciej uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji :

W zakresie przedmiotów zawodowych  wprowadzono dodatkowy język angielski zawodowy.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Cukiernik odbywa zajęcia praktyczne w cukierniach, ciastkarniach oraz zakładach produkujących czekoladę i cukierki, marketach.

 


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie technologii produkcji wyrobów piekarskich takich jak: bułki, rogaliki, obwarzanki, cebularze, wyroby półcukiernicze: chałki , plecionki , drożdżówki, chleby, chleby okolicznościowe weselne, dożynkowe wg określonych receptur i technologii z zastosowaniem maszyn i urządzeń,  zarówno w zakładzie rzemieślniczym jak również       w dużym zakładzie produkcyjnym. Absolwenci podejmują pracę  w piekarniach, marketach oraz hurtowniach spożywczych. Mogą zajmować się produkcją pieczywa w restauracjach, punktach gastronomicznych i obiektach hotelarskich  lub podjąć dalszą naukę w szkołach branżowych II stopnia. Zajęcia praktyczne odbywają się w Piekarniach: ,,SPOŁEM” LSS w Lublinie,  Turis w Lublinie, LUBLINDIS Polska  oraz Piekarni Hipermarketu AUCHAN  i Carrefour.


Czego będziesz się u nas uczył?

 Przedmioty zawodowe przygotowujące do egzaminu z  kwalifikacji zawodowej (Produkcja wyrobów piekarskich) to:

- technologie produkcji piekarskiej

- technika w produkcji piekarskiej

- bezpieczeństwo i higiena pracy

-zajęcia praktyczne

Po klasie trzeciej uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji:

 • SPC.03.Produkcja wyrobów piekarskich

W zakresie przedmiotów zawodowych  wprowadzono dodatkowy język angielski zawodowy.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Piekarz odbywa zajęcia praktyczne w piekarniach i marketach.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Spożywcza II stopnia

Ogólne informacje o zawodzie

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie od 1 września 2020 r. prowadzi kształcenie w Branżowej Szkole Spożywczej II stopnia w zawodzie technik technologii żywności.

Słuchaczami tej szkoły są absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia, którzy kształcili się w zawodzie cukiernik lub piekarz i potwierdzili pierwszą kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie technik technologii żywności. Szkoła kształci w systemie stacjonarnym przez 4 semestry.

Słuchacze realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęcia z zakresu kształcenia w zawodzie, które prowadzone są w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Słuchacze w cyklu kształcenia będą również odbywać 4 tygodniowa praktykę zawodową w ilości 140 godzin, u pracodawców w zakładach przemysłu spożywczego na terenie Lublina i okolic-cukierniach, piekarniach i innych. Przedmioty zawodowe to: technologia żywności, maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego, podstawy analizy żywności, analiza żywności, nadzór produkcji w zakładzie przetwórstwa spożywczego i język obcy zawodowy.

Słuchacze tej szkoły mają możliwość zdobycia średniego wykształcenia branżowego, a po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych uzyskanie dyplomu technika technologii żywności.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty zawodowe przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji zawodowej (Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych) to:

- technologia żywności

- maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego

- podstawy analizy żywności

- analiza żywności

- nadzór produkcji w zakładzie przetwórstwa spożywczego

Egzamin odbywa się po czterech semestrach nauki

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

W tej kwalifikacji sprawdzane są wiedza i umiejętności z:

 • wytwarzania produktów spożywczych,
 • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

W zakresie przedmiotów zawodowych  wprowadzono dodatkowy język angielski zawodowy.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie odbywają miesięczne praktyki w klasie pierwszej (140 godzin)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Praktyka odbywa  się w cukierniach, ciastkarniach oraz zakładach produkujących czekoladę i cukierki, marketach, hurtowniach spożywczych itp.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
XII Liceum Ogólnokształcące

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

Wydział Chemii UMCS
Patronat nad Technikum Chemicznym, udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych, wykładach i seminariach, praktyki zawodowe uczniów
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Patronat nad Technikum Chemicznym
Komenda Wojewódzka Policji
Patronat nad klasą w zawodzie technik analityk
Ośrodek Ma\edyczny DMP
Patronat nad klasą w zawodzie technik analityk
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Patronat nad klasą w zawodzie technik technologii chemicznej
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Patronat nad Technikum Przemysłu Spożywczego
Auchan Polska
Klasa patronacka w zawodach cukiernik i piekarz
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Szkolenia dla nauczycieli
Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas-Investment Sp. z o. o
Szkolenia dla nauczycieli, staże i praktyki dla uczniów
MikroLAB
Doradztwo ws. konserwcji i naprawy sprżetu laboratoryjnego, staże i praktyki dla uczniów
Cech Optyków
zakresie tworzenia programu nauczania, wyposażenia pracowni, pozyskania sponsorów dal klas w zaodzie technik optyk, szkolenia dla uczniów i nauczycuieli
Cukiernia Staroposka
Udział w organizacji turniejów zawodowych, stypendia motywacyjne dla uczniów Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia
Cukiernia "Skierka"
Udział w organizacji turniejów zawodowych
Piekarnia nr 3 LSS Społem
Udział w organizacji turniejów zawodowych i imprez promocyjnych
,,Korpiek’’
Udział w organizacji turniejów zawodowych
Lublindis Polska
Stypendia motywacyjne dla uczniów Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia
LSS Społem
Stypendia motywacyjne dla uczniów Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia
Turis Sp.z o.o.
Stypendia motywacyjne dla uczniów Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia
Cukiernia Tutti-Frutti
Stypendia motywacyjne dla uczniów Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia
Back
Chemiczna (CHM):en
Mechaniki precyzyjnej (MEP):en
Spożywcza (SPC):en

Gen. Franciszek Kleeberg Chemical and Food Industry School Complex

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
Technical Secondary School of Chemistry

General information about the profession

Chemical analysis technician

Vocational examinations:
CHM.03. – after the 3rd grade
CHM.04 – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •  introduction to laboratory technology
 •  laboratory technology workshop
 •  chemical laboratory work organisation and OHS
 •  technological processes
 •  Chemical analysis workshop
 •  introduction to bioanalytical and environmental research
 •  bioanalytical and environmental research workshop
 •  commodity science

Advanced level general subjects: biology, chemistry


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Chemical technology technician

Vocational examinations:
CHM.02. – after the 3rd grade
CHM.06 – after the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •  chemical technology
 •  introduction to technology
 •  technology and preparation workshop
 •  chemical technology
 •  technology workshop
 •  technological process control workshop

Advanced level general subjects: biology, chemistry


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Optics technician

Vocational examinations:
MEP.02. – after the 3rd grade
MEP.03. – after the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •  introduction to machine construction
 •  technology and commodity science
 •  electronics and electrotechnics
 •  optics
 •  construction and operation of optic devices, instruments and tools
 •  manufacturing optic system components
 •  measurement and monitoring workshop
 •  assembling optic system components
 •  visual aid construction and operation
 •  anatomy, physiology and pathology of the eye
 •  optics workshop
 •  optometric workshop

Advanced level general subjects: biology, physics


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
Technical Secondary School of Food Technology

General information about the profession

Food technology technician

Vocational examinations:
SPC.01. – after the 3rd grade
SPC.07. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •  confectionery manufacturing technologies
 •  technology in confectionery manufacturing
 •  confectionery manufacturing processes
 •  food technology
 •  food processing machines and appliances
 •  introduction to food analysis
 •  food analysis
 •  food product manufacturing supervision

Advanced level subjects: biology, English


Work placement schedule

uuuu


Go to profession
Icon School
Vocational Primary School of Food Technology

General information about the profession

uuuu


What will you learn with us?

uuuu


Work placement schedule

uuu


Go to profession

General information about the profession

uuuu


What will you learn with us?

uuuu


Work placement schedule

uuuu


Go to profession
Icon School
Vocational Secondary School of Food Technology

General information about the profession

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie od 1 września 2020 r. prowadzi kształcenie w Branżowej Szkole Spożywczej II stopnia w zawodzie technik technologii żywności.

Słuchaczami tej szkoły są absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia, którzy kształcili się w zawodzie cukiernik lub piekarz i potwierdzili pierwszą kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie technik technologii żywności. Szkoła kształci w systemie stacjonarnym przez 4 semestry.

Słuchacze realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęcia z zakresu kształcenia w zawodzie, które prowadzone są w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Słuchacze w cyklu kształcenia będą również odbywać 4 tygodniowa praktykę zawodową w ilości 140 godzin, u pracodawców w zakładach przemysłu spożywczego na terenie Lublina i okolic-cukierniach, piekarniach i innych. Przedmioty zawodowe to: technologia żywności, maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego, podstawy analizy żywności, analiza żywności, nadzór produkcji w zakładzie przetwórstwa spożywczego i język obcy zawodowy.

Słuchacze tej szkoły mają możliwość zdobycia średniego wykształcenia branżowego, a po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych uzyskanie dyplomu technika technologii żywności.


What will you learn with us?

Przedmioty zawodowe przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji zawodowej (Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych) to:

- technologia żywności

- maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego

- podstawy analizy żywności

- analiza żywności

- nadzór produkcji w zakładzie przetwórstwa spożywczego

Egzamin odbywa się po czterech semestrach nauki

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

W tej kwalifikacji sprawdzane są wiedza i umiejętności z:

 • wytwarzania produktów spożywczych,
 • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.

W zakresie przedmiotów zawodowych  wprowadzono dodatkowy język angielski zawodowy.


Work placement schedule

Uczniowie odbywają miesięczne praktyki w klasie pierwszej (140 godzin)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Praktyka odbywa  się w cukierniach, ciastkarniach oraz zakładach produkujących czekoladę i cukierki, marketach, hurtowniach spożywczych itp.


Go to profession
Icon School
12th General Secondary School

Cooperation with employers and institutions

Wydział Chemii UMCS
Patronat nad Technikum Chemicznym, udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych, wykładach i seminariach, praktyki zawodowe uczniów
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Patronat nad Technikum Chemicznym
Komenda Wojewódzka Policji
Patronat nad klasą w zawodzie technik analityk
Ośrodek Ma\edyczny DMP
Patronat nad klasą w zawodzie technik analityk
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Patronat nad klasą w zawodzie technik technologii chemicznej
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Patronat nad Technikum Przemysłu Spożywczego
Auchan Polska
Klasa patronacka w zawodach cukiernik i piekarz
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Szkolenia dla nauczycieli
Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas-Investment Sp. z o. o
Szkolenia dla nauczycieli, staże i praktyki dla uczniów
MikroLAB
Doradztwo ws. konserwcji i naprawy sprżetu laboratoryjnego, staże i praktyki dla uczniów
Cech Optyków
zakresie tworzenia programu nauczania, wyposażenia pracowni, pozyskania sponsorów dal klas w zaodzie technik optyk, szkolenia dla uczniów i nauczycuieli
Cukiernia Staroposka
Udział w organizacji turniejów zawodowych, stypendia motywacyjne dla uczniów Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia
Cukiernia "Skierka"
Udział w organizacji turniejów zawodowych
Piekarnia nr 3 LSS Społem
Udział w organizacji turniejów zawodowych i imprez promocyjnych
,,Korpiek’’
Udział w organizacji turniejów zawodowych
Lublindis Polska
Stypendia motywacyjne dla uczniów Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia
LSS Społem
Stypendia motywacyjne dla uczniów Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia
Turis Sp.z o.o.
Stypendia motywacyjne dla uczniów Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia
Cukiernia Tutti-Frutti
Stypendia motywacyjne dla uczniów Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.