Wróć
Poligraficzna

Technik procesów introligatorskich

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

PGE.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych. PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Zadania zawodowe do których przygotowuje zawód technik procesów introligatorskich to: 1) realizacja procesów wykonywania druków luźnych i łączonych; 2) realizacja procesów wykonywania opraw; 3) wykonywanie opakowań; 4) planowanie produkcji poligraficznej; 5) kontrolowanie przebiegu produkcji poligraficznej. Specjalista w zawodzie technik procesów introligatorskich wykonuje ręcznie i maszynowo wyroby introligatorskie, przygotowuje, prowadzi i kontroluje procesy technologiczne wyrobów introligatorskich oraz opakowań. Typowe prace wykonywane przez technika procesów introligatorskich, to obsługa maszyn, urządzeń i linii potokowych introligatorskich, obróbka druków luźnych i łączonych, wykonywanie wkładów do oprawy twardej i miękkiej, wykonywanie opraw książek, wykonywanie teczek, klaserów, opakowań ozdobnych, zabezpieczanie starodruków, wytwarzanie opakowań; planowanie, nadzorowanie i kontrolowanie procesów technologicznych wyrobów poligraficznych.. Technik procesów introligatorskich jest również przygotowany do prowadzenia procesów wykonywania opakowań i kontroli jakości tych procesów.

Możliwości zatrudnienia

Technik procesów introligatorskich może pracować między innymi: • w drukarniach i zakładach introligatorskich; • w firmach prowadzących usługi poligraficzne; • w firmach rzemieślniczych; • w punktach małej poligrafii; • we własnej firmie.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik procesów drukowania po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych albo PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.