Wróć
Przemysłu mody

Technik przemysłu mody

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) projektowania, konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych, dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych, obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych, wykonywania wyrobów odzieżowych; 2) projektowania kolekcji odzieżowych, opracowywania dokumentacji i organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, prowadzenia działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych. Absolwent powinien posiadać wiedze i umiejętności z zakresu: Wykonywania, pomiarów krawieckich, stosowania zasady konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych, przygotowywania i projektowania układów szablonów odzieżowych, dobierania rodzaju ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych, stosowania obróbki parowo-cieplnej materiałów odzieżowych, dobierania metody i techniki organizacji pracy w poszczególnych komórkach w zakładzie odzieżowym oraz dobierania maszyn i urządzeń do obróbki procesu technologicznego w wyrobach odzieżowych.

Możliwości zatrudnienia

Po zakończeniu edukacji uczeń może pracować w: zakładach usługowych, zakładach przemysłowych odzieżowych, pracowniach artystycznych, teatrach, agencjach modowych, studiach artystycznych itp.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Po ukończeniu nauki ć w technikum lub Szkole Branżowej II stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wraz z uzyskaniem wykształcenia średniego lub średniego branżowego, absolwent szkoły może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych w kraju i za granicą.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.