Wróć
Elektroniczno-mechatroniczna

Technik robotyk

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie montażu, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów. Będzie posiadał umiejętności dobierania i posługiwania się narzędziami do obróbki materiałów, wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych, czytania, wykonywania szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów, montowania, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów. W zakresie eksploatacji i programowania robotów przemysłowych absolwent będzie przygotowany do obsługiwania i eksploatacji robotów przemysłowych, programowania robotów przemysłowych, organizowania i wykonywania prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych oraz do planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.

Możliwości zatrudnienia

W związku z wdrażaniem w przedsiębiorstwach standardów przemysłu 4.0 (tzw. czwartej rewolucji przemysłowej) dochodzi do coraz większej automatyzacji i robotyzacji kolejnych procesów przemysłowych. Zjawisko to jest jak najbardziej uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, lecz wymaga ono wykształcenia specjalistycznej kadry zajmującej się montażem, uruchamianiem, obsługą, a także programowaniem systemów robotyki. Technicy robotyki są szczególnie potrzebni w branżach: motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej, komputerowej, spożywczej, metalurgicznej, chemicznej, farmaceutycznej, drzewnej i celulozowo-papierniczej, obronnej i lotniczej. Osoby, które znają i rozumieją zagadnienia związane z robotyką i automatyką mają praktycznie 100% gwarancję zatrudnienia. Liczba robotów przemysłowych stale rośnie, a w związku z tym zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią je obsługiwać.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na uczelniach wyższych na wybranych kierunkach technicznych takich jak: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, budowa maszyn, inżynieria produkcji, systemy i urządzenia przemysłowe, itp.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.