Wróć
Spedycyjno-logistyczna

Technik spedytor

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów – egzamin pod koniec I semestru klasy 5.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

a) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych, b) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, c) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Możliwości zatrudnienia

Technicy spedytorzy mogą być zatrudniani między innymi na następujących stanowiskach: 1. specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej, 3. sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych, 2. spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, 4. referent spedycyjny, 5. kierownik punktu ładunkowego, 6. dyspozytor ładunkowy, 7. organizator przewozów. Osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, agencjach obsługi portów lotniczych czyli w szeroko rozumianej branży spedycyjno- transportowej. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach technicznych.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.