Wróć
Spożywcza

Technik technologii żywności

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

symbol cyfrowy zawodu: 314403 Uczeń kształcący się w zawodzie technik technologii spożywczej aby uzyskać uprawnienia zawodowe musi zdać następujące egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych W tej kwalifikacji sprawdzane są wiedza i umiejętności z: • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych, • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych, • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych, • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych. Egzamin odbywa się po klasie trzeciej • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych W tej kwalifikacji sprawdzane są wiedza i umiejętności z: • wytwarzania produktów spożywczych, • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym, • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym. Egzamin odbywa się po I semestrze klasy piątej

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Do zadań zawodowych technika technologii żywności należy: • wytwarzanie produktów spożywczych, • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych, • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym, • kontrolowanie pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Możliwości zatrudnienia

• Technik technologii żywności po ukończeniu szkoły może pracować: • w zakładach przetwórstwa spożywczego, • w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, • w placówkach zajmujących się przechowywaniem i handlem żywnością.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

• doskonalące kursy zawodowe, • po zdaniu egzaminu maturalnego – studia wyższe: uniwersytety i politechniki na kierunkach przyrodniczych, technicznych

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.