Wróć
Transportu kolejowego

Technik transportu kolejowego

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów – egzamin pod koniec II semestru klasy 3. TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych – egzamin pod koniec I semestru klasy 5.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

a) organizowanie oraz prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu; b) obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności; c) nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej; d) planowanie i organizowanie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzanie taborem kolejowym; e) przygotowywanie do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób; f) zestawianie, rozrządzanie i obsługiwanie pociągów.

Możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu szkoły absolwent będzie mógł pracować jako: • dyżurny ruchu – kieruje przejazdem pociągów między dwoma stacjami kolejowymi, • nastawniczy – obsługuje urządzenia, które służą do bezpiecznego przejazdu pociągu, • dróżnik przejazdowy – obsługuje urządzenia na przejazdach kolejowo – drogowych • rewident – kontroluje stan wagonów i lokomotyw przed wyjazdem i po przyjeździe z trasy, • manewrowy – do jego zadań należy sprzęganie i rozprzęganie wagonów i pojazdów trakcyjnych, • ustawiacz – ma za zadanie łączenie i rozłączanie składu wagonów, kierowanie pracą drużyny manewrowej, manewrowanie przy użyciu lokomotywy oraz obsługę punktu ładunkowego, • pracownik kasowy – prowadzi sprzedaż biletów na przejazdy koleją oraz udziela informacji dotyczącej godzin odjazdów i przejazdów pociągów, pomaga podróżnemu zaplanować podróż i wyszukać odpowiednie połączenia, • konduktor - nadzoruje prawidłowe działania urządzeń w wagonach, przyjmuje, zdaje i obsługuje pociąg, kontroluje bilety i inne dokumenty przewozowe, • kierownik pociągu – dba o bezpieczeństwo podróżnych jadących w pociągu, kieruje pracą konduktorów, sprzedaje i kontroluje bilety. Otrzyma także możliwość wykonywania takich zadań jak: - nadzór nad ruchem i obsługą pociągów, - korzystanie z urządzeń sterowania ruchem kolejowym, - planowanie przewozów pasażerskich i towarowych, - wykonywanie manewrów kolejowych. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w państwowych przedsiębiorstwach kolejowych m.in.: • PKP Polskie Linie Kolejowe SA • PKP Intercity SA • POLREGIO sp. z o.o. • PKP Cargo SA • PKP LHS SA • metro.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

• maszynista pojazdów szynowych (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), • maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), • maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), • pozostali maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji). Kontynuowanie nauki na studiach na wydziale transportu i logistyki.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.