Wróć
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań: a) oceniania jakości produktów, b) przechowywania żywności, c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy, d) obsługi sprzętu gastronomicznego, e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów, f) wydawania dań; 2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych: a) oceniania jakości żywności, b) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia, c) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej, d) wykonywania usług gastronomicznych, e) ekspedycji potraw i napojów.

Możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu nauki można: • prowadzić własną działalność gastronomiczną, • podjąć pracę w restauracji, kawiarni i innych zakładach gastronomicznych, • pracować w firmach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych, • po zdobyciu doświadczenia, awansować na stanowisko szefa kuchni, • pracować także na europejskim rynku pracy.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Po ukończeniu nauki można podjąć naukę na studiach wyższych we wskazanych kierunkach: • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności • Biotechnologia • Dietetyka • Gastronomia i sztuka kulinarna • Hotelarstwo i gastronomia • Technologia żywności i żywienie człowieka

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.