Wróć
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie

Ogólne informacje o zawodzie

To zawód dla uczniów zainteresowanych żywieniem, dietetyką, obsługą kelnerską, organizacją przyjęć.  
W trakcie nauki zawodu uczeń poznaje tajniki sztuki kulinarnej i umiejętności planowania i organizacji usług gastronomicznych w ramach zajęć teoretyczno – zawodowych i praktycznej nauki zawodu.  Mając na uwadze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy kładziemy nacisk na praktyczną naukę zawodu realizowaną w pracowniach szkolnych 
i poprzez praktykę zawodową u pracodawców. Zajęcia praktyczne w szkole obywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach technologicznych, w blokach kilkugodzinnych; uczeń samodzielnie przygotowuje potrawę, ocenia organoleptycznie, aranżuje i degustuje.  Zajęcia praktyczne odbywają także w warsztatach szkolnych; uczniowie w zespołach przygotowują i serwują posiłki dla konsumentów z zewnątrz - klientów restauracji szkolnej, co pozwala im doskonalić techniki kelnerskie.  
Organizacja usług gastronomicznych w głównej mierze odbywa się poprzez realizację projektów zawodowych oraz obsługę przyjęć okolicznościowych szkolnych i lokalnych. 
Praktyczna nauka zawodów u pracodawców to praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w renomowanych restauracjach hotelowych z Lublina. 


Czego będziesz się u nas uczył?

1.    Egzaminy, przedmioty w kwalifikacjach
W pierwszej kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań realizowane są następujące przedmioty: bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii, podstawy gastronomii, zasady żywienia człowieka, technologia gastronomiczna, pracownia technologii gastronomicznej, język angielski w gastronomii, wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych. Uczeń na lekcjach poznaje teoretycznie podstawy żywienia i gastronomii, zapoznaje się z zasadami bhp obowiązującymi w gastronomii, uczestniczy w procesie produkcji dań od przyjęcia surowców do magazynu przez proces technologiczny aż do ich wydania konsumentowi. W ramach nauki języka obcego zawodowego uczeń poznaje słownictwo branżowe i stosuje je w praktyce.  Egzamin zawodowy z pierwszej kwalifikacji odbędzie się w klasie III.
W ramach drugiej kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych realizowane są następujące przedmioty: planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej, podstawy żywienia dietetycznego, usługi gastronomiczne 
i cateringowe, informatyka w gastronomii, pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii, pracownia usług i obsługi konsumenta i dwa przedmioty dodatkowe: techniki barmańskie i  baristyczne,  akademia kulinarna. Uczeń na lekcjach poznaje podstawowe zasady planowania żywienia różnych grup ludności, diety stosowane w różnych chorobach a także diety alternatywne. Uczy się również planować, obsługiwać i rozliczać przyjęcia okolicznościowe, poznaje słownictwo obcojęzyczne związane z planowaniem 
i obsługą gości w zakładzie gastronomicznym.
Egzamin zawodowy z drugiej kwalifikacji odbędzie się w klasie IV.
 W klasie V uczeń będzie realizował dwa przedmioty zawodowe dodatkowe, których celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu umiejętności jakie   musi posiadać w pracy barista 
 a także poszerzy wiedzę i zdobędzie nowe umiejętności z zakresu przygotowania potraw wykwintnych.

2.    Zajęcia dodatkowe związane z zawodem (zajęcia wyróżniające, zajęcia rozwijające zainteresowania zawodowe) 
Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania w ramach kół dla uczniów chętnych 
Szkoła Mistrzów 
Zajęcia kulinarne prowadzone przez szefów kuchni lubelskich restauracji. Celem zajęć jest pogłębienie umiejętności zawodowych w zakresie przygotowania potraw wykwintnych z produktów niekonwencjonalnych np. dania z żabnicy, homara. 
Szkolne Koło Carvingu - oferta dla uczniów z pasją 
Uczniowie podczas zajęć rozwijają umiejętności i zdolności praktyczne. Wykonują rzeźby 
w owocach i warzywach, głownie w  arbuzach, melonach i dyniach. Wykonane prace stanowię element garnirowania, wykorzystywane są także przy dekoracji stołów i aranżacji przestrzeni lokali gastronomicznego.  Prace uczniów zachwycają swoim pięknem i kreatywnością; stanowią carvingowe dzieła sztuki.  
Koło Gastronomiczne – oferta  dla uczniów z pasją gotowania 
W ramach zajęć uczniowie biorą udział w warsztatach i specjalistycznych szkoleniach kulinarnych prowadzonych przez szefów kuchni z lubelskich restauracji. Przygotowują się do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, organizują pokazy gastronomiczne okolicznościowe oraz degustacje potraw w ramach inicjatyw szkolnych i pozaszkolnych, np. podczas  Otwartych Drzwi Targów Edukacyjnych.  
Koło florystyczne – oferta dla uczniów kreatywnych i twórczych 
Florystyka ściśle wiążę się z kwiatami   i umiejętnością tworzenia kompozycji zgodnie ze stylami, zasad łączenia kolorów, które umiejętnie i bardzo subtelnie podkreślają uroczysty charakter sal bankietowych, restauracji, bufetów oraz towarzyszącym im wydarzeniom.  Wykonane przez uczniów ozdoby eksponowane są w salach konsumenckich oraz podczas okolicznościowych imprez, w tym na spotkanie opłatkowe, czy targi edukacyjne. 

3.    Język obcy zawodowy: język angielski 
4.    Przedmioty z obszaru kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym jako uzupełniające, programy autorskie. 
Przedmiot dodatkowy realizowany według autorskiego programu nauczania: Techniki barmańskie i baristyczne.
Przedmiot rozszerzony: biologia 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia. Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych wynosi 8 tygodni (280 godzin) - 4 tygodnie w klasie drugiej i 4 tygodnie w klasie trzeciej technikum. Odbywają się zgodnie z programem nauczania dla poszczególnych zawodów.
 Praktyki zawodowe u pracodawców organizowane są dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła współpracuje z najlepszymi pracodawcami w Lublinie, w branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej. Przedsiębiorcy chętnie przyjmują naszych uczniów na praktyki ze względu na wysoki prestiż szkoły w regionie.  
Już podczas odbywania praktyk zawodowych nasi uczniowie nawiązują dobre kontakty z pracodawcami i po zakończeniu nauki są często chętnie przez nich zatrudniani. 


 


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

To zawód usługowy dla uczniów komunikatywnych, lubiących wyzwania, dostrzegających potrzeby drugiego człowieka. Ważne w tym zawodzie są: uczciwość, dokładność, pracowitość.
W trakcie nauki zawodu uczeń poznaje zasady savoir-vivr, kulturę innych narodów, obsługę gościa w recepcji, programy hotelowe, dokumentację związaną z obsługą gości hotelowych, usługi dodatkowe jakie są oferowane przez obiekty noclegowe, a także w jaki sposób przygotować jednostkę mieszkalną na pobyt gościa. Ponadto poznaje obsługę konsumenta oraz rozwija znajomość języków obcych. Mając na uwadze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy kładziemy nacisk na praktyczną naukę zawodu realizowaną w poprzez praktykę zawodową u pracodawców.  Zajęcia praktyczne w szkole obywają się 
w profesjonalnie i nowocześnie wyposażonym pokoju hotelowym, który spełnia wymagania kategorii hotelu 3*.  W trakcie zajęć z obsługi konsumenta uczniowie poznają sposoby serwowania potraw i przygotowania sali restauracyjnej na różne imprezy okolicznościowe.
Praktyczna nauka zawodów u pracodawców to praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w renomowanych hotelach z Lublina.


Czego będziesz się u nas uczył?

1.    Egzaminy, przedmioty w kwalifikacjach
W ramach pierwszej kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie realizowane są następujące przedmioty: bezpieczeństwo i higiena pracy w hotelarstwie, podstawy hotelarstwa, organizacja pracy służby pięter, usługi żywieniowe w hotelarstwie, obsługa konsumenta, usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim, język angielski w hotelarstwie, pracownia służby pięter, pracownia usług dodatkowych, pracownia obsługi konsumenta.
 Uczeń na lekcjach poznaje zasady bhp obowiązujące w przedsiębiorstwie hotelarskim, zdobywa   wiadomości dotyczące obiektów świadczących usługi hotelarskie, przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia i pobytu gości a także poznaje zasady przygotowania 
i podawania śniadań w hotelu. W ramach nauki języka obcego zawodowego uczeń nabywa nowych umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim z zakresu I kwalifikacji.  Egzamin zawodowy z pierwszej kwalifikacji odbędzie się w klasie II.

W ramach drugiej kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji realizowane są następujące przedmioty: rezerwacja usług hotelarskich, obsługa gości w recepcji, marketing w hotelarstwie, kultura zawodu, pracownia informatyczna w hotelarstwie, pracownia informatyczna w hotelarstwie, pracownia obsługi gościa w recepcji, pracownia języka angielskiego zawodowego i dwa przedmioty dodatkowe: podstawy zarządzania kosztami w hotelarstwie i animacja czasu wolnego.
 Uczeń na lekcjach w ramach drugiej kwalifikacji poznaje zasady rezerwacji usług hotelarskich i sposoby obsługi gościa w recepcji. Niezbędną umiejętnością pozwalającą na realizację wymienionych celów jest doskonalenie znajomości języka angielskiego zawodowego, który jest realizowany od klasy I do IV. 
Egzamin zawodowy z drugiej kwalifikacji odbędzie się w klasie IV.
 W klasie V uczeń będzie realizował dwa przedmioty zawodowe dodatkowe, których celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu umiejętności ekonomicznych i organizacji czasu wolnego dla gości hotelowych.
Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania w ramach kół dla uczniów chętnych
2.Zajęcia dodatkowe związane z zawodem (zajęcia wyróżniające, zajęcia rozwijające zainteresowania zawodowe) 
Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania w ramach kół dla uczniów chętnych
Pięciogwiazdkowy hotelarz – alternatywa dla uczniów chcących rozwijać swoje umiejętności zawodowe oraz pogłębiać tajniki pracy w hotelu z uwzględnieniem najnowszych trendów branżowych.  Zajęcia w głównej mierze mają charakter spotkań z pracownikami hoteli,  pracującymi w różnych działach, na różnych stanowiskach, w tym, w hotelach zrzeszonych w  międzynarodowych sieciach hotelowych.  
2.    Język obcy zawodowy: język angielski 
3.    Przedmioty z obszaru kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym jako uzupełniające, programy autorskie. 
Przedmiot dodatkowy realizowany według autorskiego programu nauczania: podstawy zarządzania kosztami w hotelarstwie. 
Przedmiot rozszerzony: geografia
 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia. Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych wynosi 8 tygodni (280 godzin) - 4 tygodnie w klasie drugiej i 4 tygodnie w klasie trzeciej technikum. Odbywają się zgodnie z programem nauczania dla poszczególnych zawodów.
 Praktyki zawodowe u pracodawców organizowane są dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła współpracuje z najlepszymi pracodawcami w Lublinie, w branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej. Przedsiębiorcy chętnie przyjmują naszych uczniów na praktyki ze względu na wysoki prestiż szkoły w regionie.  
Już podczas odbywania praktyk zawodowych nasi uczniowie nawiązują dobre kontakty z pracodawcami i po zakończeniu nauki są często chętnie przez nich zatrudniani. 


 


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

To zawód dla uczniów ciekawych świata i natury, posiadających zainteresowania krajoznawcze, kulturalne i administracyjne, pragnących spełniać marzenia o podróżach – swoje i innych.  
W trakcie nauki uczeń zdobywa kompetencje zawodowe w zakresie organizacji, realizacji oraz rozliczania imprez i usług turystycznych. Dzięki licznym podróżom poszerza swoją wiedzę na temat geografii turystycznej Polski i świata.  
Organizacja usług turystycznych w głównej mierze odbywa się poprzez realizację projektów zawodowych oraz licznych zajęć z zakresu pilotażu i przewodnictwa. 
Praktyczna nauka zawodu u pracodawców to praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w biurach podróży a także możliwość obsługi szkolnego biura podróży ‘’Elsner-Tour.
Praktyczna nauka zawodów u pracodawców to praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w renomowanych biurach podróży z Lublina.


Czego będziesz się u nas uczył?

1.    Egzaminy, przedmioty w kwalifikacjach
W pierwszej kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych realizowane są następujące przedmioty: podstawy turystyki organizacja imprez i usług turystycznych, pracownia projektowania imprez i usług turystycznych,
pracownia rezerwacji imprez i usług turystycznych i dwa przedmioty, które są realizowane przez okres czterech lat w ramach kwalifikacji I i II: geografia turystyczna i język angielski  
w turystyce.

Uczeń na lekcjach w klasach I i II pozna podstawowe pojęcia z zakresu turystyki, zasady projektowania i zamawiania imprez i usług turystycznych a także słownictwo branżowe w języku angielskim.  Egzamin zawodowy z pierwszej kwalifikacji odbędzie się w klasie II.
W ramach drugiej kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych realizowane są następujące przedmioty: obsługa turystyczna, marketing usług turystycznych, pracownia obsługi turystycznej, pracownia rozliczania imprez i usług turystycznych, pracownia informacji i promocji turystycznej i dwa przedmioty dodatkowe: pilotaż wycieczek i animacja czasu wolnego.
 Uczeń na lekcjach w ramach drugiej kwalifikacji pozna zasady prowadzenia informacji turystycznej, obsługi klientów korzystających z usług turystycznych oraz sposób rozliczania usług i imprez turystycznych.
Egzamin zawodowy z drugiej kwalifikacji odbędzie się w klasie IV.
 W klasie V uczeń będzie realizował dwa przedmioty zawodowe dodatkowe, których celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu pilotażu wycieczek i organizacji czasu wolnego klientów biura podróży.

2.    Zajęcia dodatkowe związane z zawodem (zajęcia wyróżniające, zajęcia rozwijające zainteresowania zawodowe) 
Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania w ramach kół dla uczniów chętnych
Szkolne Biuro Podróży Elsner-Tour – alternatywa dla uczniów z pasją odkrywania nowych miejsc
Szkolne biuro podróży zorganizowane jest na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa turystycznego. Wszystkie operacje są identyczne jak u touroperatora. Głównym celem działalności jest opanowanie wiadomości i umiejętności praktycznych oraz umiejętności kluczowych, np. pracy w grupie, samodzielności, kreatywności, podejmowania decyzji, bardzo cenionych u przyszłych pracodawców. Uczniowie pod opieką nauczyciela opracowują koncepcję promocji imprez turystycznych, tworzą ich programy, dokonują kalkulacji, zamawiają świadczenia, a także tworzą dokumentację księgową. Zajmują się również realizacją wycieczek w terenie poprzez stawianie własnej osoby w roli pilota, animatora i przewodnika turystycznego. Jednym z ciekawych inicjatyw było przygotowanie oferty wycieczki: ,,Szlakiem niepodległościowym Lublina",  w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych z Lublina. 
3.    Język obcy zawodowy: język angielski 
4.    Przedmioty z obszaru kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym jako uzupełniające, programy autorskie. 
Przedmiot dodatkowy realizowany według autorskiego programu nauczania: pilotaż i przewodnictwo w turystyce 
Przedmiot rozszerzony: geografia 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia. Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych wynosi 8 tygodni (280 godzin) - 4 tygodnie w klasie drugiej i 4 tygodnie w klasie trzeciej technikum. Odbywają się zgodnie z programem nauczania dla poszczególnych zawodów.
 Praktyki zawodowe u pracodawców organizowane są dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła współpracuje z najlepszymi pracodawcami w Lublinie, w branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej. Przedsiębiorcy chętnie przyjmują naszych uczniów na praktyki ze względu na wysoki prestiż szkoły w regionie.  
Już podczas odbywania praktyk zawodowych nasi uczniowie nawiązują dobre kontakty z pracodawcami i po zakończeniu nauki są często chętnie przez nich zatrudniani. 


 


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

Ogólne informacje o zawodzie

To zawód dla uczniów zainteresowanych gastronomią,   chcących zdobyć atrakcyjny na rynku pracy zawód w 3 lata. 
W trakcie nauki zawodu uczeń poznaje tajniki sztuki kulinarnej – uczy się sporządzania potraw i napojów oraz ich serwowania. Umiejętności zawodowe kształtowane są w ramach zajęć teoretyczno – zawodowych i praktycznej nauki zawodu.  Mając na uwadze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy kładziemy nacisk na praktyczną naukę zawodu realizowaną  w pracowniach szkolnych. Zajęcia praktyczne w szkole obywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach technologicznych, w blokach kilkugodzinnych; uczeń samodzielnie przygotowuje potrawę, ocenia organoleptycznie, aranżuje i degustuje.  Zajęcia praktyczne odbywają także w warsztatach szkolnych praktycznej nauki zawodu; uczniowie w zespołach przygotowują i serwują posiłki dla konsumentów z zewnątrz - klientów restauracji szkolnej, co pozwala im doskonalić techniki kelnerskie.  Zajęcia praktyczne w warsztatach realizowane są w wymiarze: klasa I – 1 dzień, klasa II – 2 dni, klasa III – 3 dni. 


Czego będziesz się u nas uczył?

1.    Egzaminy, przedmioty w kwalifikacjach
W zawodzie kucharz jest wyodrębniona tylko jedna kwalifikacja HGT.02. Przygotowanie 
i wydawanie dań, w ramach której są realizowane następujące przedmioty: bezpieczeństwo 
i higiena pracy w gastronomii, technologia gastronomiczna, wyposażenie zakładów gastronomicznych,  podstawy gastronomii,  zasady żywienia człowieka,  język angielski 
w gastronomii i pracownia technologii gastronomicznej. 
Uczeń na lekcjach poznaje teoretycznie podstawy żywienia i gastronomii, zapoznaje się 
z zasadami bhp obowiązującymi w gastronomii.  Uczestniczy w   procesie produkcji dań od przyjęcia surowców do magazynu przez proces technologiczny aż do ich wydania konsumentowi. W ramach nauki języka obcego zawodowego uczeń poznaje słownictwo branżowe.  Egzamin zawodowy z kwalifikacji HGT.02. odbędzie się w klasie III.
2.    Zajęcia dodatkowe związane z zawodem (zajęcia wyróżniające, zajęcia rozwijające zainteresowania zawodowe) 
Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania w ramach kół dla uczniów chętnych
Szkoła Mistrzów 
Zajęcia kulinarne prowadzone przez szefów kuchni lubelskich restauracji. Celem zajęć jest pogłębienie umiejętności zawodowych w zakresie przygotowania potraw wykwintnych z produktów niekonwencjonalnych np. dania z żabnicy, homara.

Szkolne Koło Carvingu - alternatywa dla uczniów z pasją 
Uczniowie podczas zajęć rozwijają umiejętności i zdolności praktyczne. Wykonują rzeźby w owocach i warzywach, głownie w arbuzach, melonach i dyniach. Wykonane prace stanowię element garnirowania, wykorzystywane są także przy dekoracji stołów i aranżacji przestrzeni lokali gastronomicznego.  Prace uczniów zachwycają swoim pięknem i kreatywnością; stanowią carvingowe dzieła sztuki.  
Szkoła Mistrzów – Koło Gastronomiczne alternatywa dla uczniów z pasją gotowania 
W ramach zajęć uczniowie biorą udział w warsztatach i specjalistycznych szkoleniach kulinarnych prowadzonych przez szefów kuchni z lubelskich restauracji.  Przygotowują się do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, organizują pokazy gastronomiczne okolicznościowe oraz degustacje potraw w ramach inicjatyw szkolnych i pozaszkolnych, np. podczas  Otwartych Drzwi Targów Edukacyjnych.  
Koło florystyczne – alternatywa dla uczniów kreatywnych i twórczych 
Florystyka ściśle wiążę się z kwiatami   i umiejętnością tworzenia kompozycji zgodnie ze stylami, zasad łączenia kolorów, które umiejętnie i bardzo subtelnie podkreślają uroczysty charakter sal bankietowych, restauracji, bufetów oraz towarzyszącym im wydarzeniom.  Wykonane przez uczniów ozdoby eksponowane są w salach konsumenckich oraz podczas okolicznościowych imprez, w tym na spotkanie opłatkowe, czy targi edukacyjne.

3.    Język obcy zawodowy język angielski 
4.    Przedmioty z obszaru kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym jako uzupełniające, programy autorskie. 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
XXIV Liceum Ogólnokształcące

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

Hotel Alter***** ul. Grodzka 30, 20-112 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów. Monitorowanie i nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych. Spotkania i warsztaty tematyczne w szkole z udziałem pracodawców. Organizacja wycieczek zawodoznawczych i wyjść do zakładów pracy. Współpraca przy organizacji konkursów zawodowych oraz przygotowaniu uczniów do tych konkursów.
Hotel Hampton By Hilton***, Al. Kompozytorów Polskich 1, 20-848 Lublin
Formy współpracy: Praktyki zawodowe dla uczniów - monitorowanie i nadzór nad przebiegiem praktyk. Branżowe warsztaty w szkole z udziałem szefów kuchni. Organizacja wycieczek zawodoznawczych do hotelu. Organizacja u pracodawców staży zawodowych dla nauczycieli. Konsultacje z pracodawcami przy modyfikacji programów kształcenia zawodowego. Udział przedstawiciela hotelu w konferencji branżowej.
IBB Grand Hotel **** Lublinianka, Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów. Spotkania i warsztaty tematyczne w szkole z udziałem pracowników gastronomii. Organizacja wyjść do zakładu pracy. Organizacja u pracodawców staży zawodowych dla nauczycieli.
Focus Hotel Premium****, ul. Podzamcze 1, 20-126 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów. Spotkania i warsztaty tematyczne w szkole z udziałem pracodawców hotelu. Organizacja wycieczek zawodoznawczych do hotelu. Organizacja staży zawodowych dla nauczycieli. Konsultacje z pracodawcami przy modyfikacji programów kształcenia zawodowego. Współpraca przy organizacji konkursów zawodowych oraz przygotowaniu uczniów do tych konkursów.
Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
Formy współpracy: Realizacja praktyk zawodowych dla uczniów. Organizacja wycieczek zawodoznawczych i wyjść tematycznych do hotelu.
Hotel Mercure Lublin Centrum ALL ***, Aleje Racławickie 12
Formy współpracy: Realizacja praktyk zawodowych dla uczniów. Organizacja wycieczek zawodoznawczych i wyjść tematycznych do hotelu.
Hotel Wieniawski***, ul. Sądowa 6, 20-027 Lublin
Formy współpracy: Praktyki zawodowe dla uczniów. Spotkania i warsztaty tematyczne w szkole z udziałem pracodawców. Organizacja wycieczek zawodoznawczych i wyjść do hotelu. Organizacja staży zawodowych dla nauczycieli. Konsultacje przy modyfikacji programów kształcenia zawodowego. Współpraca przy organizacji konkursów zawodowych oraz przygotowaniu uczniów do tych konkursów.
Centrum Konferencyjne Hotel Focus ***, Al. Warszawska 109,20-832Lublin
Formy współpracy: Praktyki zawodowe dla uczniów. Spotkania i warsztaty tematyczne w szkole z udziałem pracodawców. Organizacja wycieczek zawodoznawczych i wyjść do hotelu. Organizacja staży zawodowych dla nauczycieli. Konsultacje przy modyfikacji programów kształcenia zawodowego.
Hotel Campanile ***, ul. Lubomelska 14, 20-067 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów.
Hotel i Restauracja Piano***, ul. Jana Pawła II 19, 20-535 Lublin
Formy współpracy: Realizacja praktyk zawodowych dla uczniów. Branżowe spotkania i warsztaty tematyczne w szkole z udziałem pracodawców. Organizacja wyjść do zakładów pracy. Konsultacje z pracodawcami przy modyfikacji programów kształcenia zawodowego. Współpraca przy organizacji konkursów zawodowych oraz przygotowaniu uczniów do tych konkursów.
Agit Hotel Congress&Spa ***, ul. Wojciechowska 29, 20-704 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów. Organizacja w szkole Międzynarodowych Warsztatów Kulinarnych ,,Smaki świata w Polsce”.
Vanilla Hotel***, ul. Krakowskie Przedmieście 12, 20-002 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów.
Tinto Vine Bar Restauracja, Plac Władysława Łokietka 3, 20-109 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów.
Restauracja Spokojna 2, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów.
Back
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HRT):en

John Paul II 5th School Complex

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
Technical Secondary School of Catering and Hospitality

General information about the profession

Food industry and catering technician

Vocational examinations:
HGT.02. – after the 3rd grade
HGT.12. – after the 4th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to catering
 •     principles of human nutrition
 •     cooking technology
 •     technical equipment in catering establishments
 •     human nutrition and food production planning
 •     introduction to dietetics
 •     cooking and catering services
 •     IT in catering
 •     consumer service workshop
 •     bartending and barista techniques (subject designed by us)
 •     culinary academy (subject designed by us)

Advanced level subjects: biology


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Hospitality technician

Vocational examinations:
HGT.03. – after the 2nd grade
HGT.06. – after the 4th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to hospitality
 •     floor service work organisation
 •     food services in the hotel industry
 •     consumer service
 •     additional hospitality services
 •     hospitality service booking
 •     serving guests as a receptionist
 •     marketing in the hospitality industry
 •     professional conduct
 •     IT in the hospitality industry workshop
 •     introduction to cost management in the hospitality industry (subject designed by us)
 •     leisure time organisation (subject designed by us)

Advanced level subjects: geography


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Tourism organisation technician

Vocational examinations:
HGT.07. – after the 2nd grade
HGT.08. – after the 4th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to tourism
 •     organisation of tourism events and services
 •     tourism events and service design workshop
 •     tourism events and service booking workshop
 •     tourism geography
 •     tourism services
 •     tourism service marketing
 •     tourism event and service settlement workshop
 •     tourist information and tourism promotion workshop
 •     tour guiding in tourism (subject designed by us)
 •     leisure time organisation (subject designed by us)

Advanced level subjects: geography


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
Vocational Primary School of Catering

General information about the profession

Cook

Vocational examination:
HGT.02. – after the 3rd grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     cooking technology
 •     catering establishment equipment
 •     introduction to catering
 •     principles of human nutrition


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
14th General Secondary School

Cooperation with employers and institutions

Hotel Alter***** ul. Grodzka 30, 20-112 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów. Monitorowanie i nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych. Spotkania i warsztaty tematyczne w szkole z udziałem pracodawców. Organizacja wycieczek zawodoznawczych i wyjść do zakładów pracy. Współpraca przy organizacji konkursów zawodowych oraz przygotowaniu uczniów do tych konkursów.
Hotel Hampton By Hilton***, Al. Kompozytorów Polskich 1, 20-848 Lublin
Formy współpracy: Praktyki zawodowe dla uczniów - monitorowanie i nadzór nad przebiegiem praktyk. Branżowe warsztaty w szkole z udziałem szefów kuchni. Organizacja wycieczek zawodoznawczych do hotelu. Organizacja u pracodawców staży zawodowych dla nauczycieli. Konsultacje z pracodawcami przy modyfikacji programów kształcenia zawodowego. Udział przedstawiciela hotelu w konferencji branżowej.
IBB Grand Hotel **** Lublinianka, Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów. Spotkania i warsztaty tematyczne w szkole z udziałem pracowników gastronomii. Organizacja wyjść do zakładu pracy. Organizacja u pracodawców staży zawodowych dla nauczycieli.
Focus Hotel Premium****, ul. Podzamcze 1, 20-126 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów. Spotkania i warsztaty tematyczne w szkole z udziałem pracodawców hotelu. Organizacja wycieczek zawodoznawczych do hotelu. Organizacja staży zawodowych dla nauczycieli. Konsultacje z pracodawcami przy modyfikacji programów kształcenia zawodowego. Współpraca przy organizacji konkursów zawodowych oraz przygotowaniu uczniów do tych konkursów.
Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
Formy współpracy: Realizacja praktyk zawodowych dla uczniów. Organizacja wycieczek zawodoznawczych i wyjść tematycznych do hotelu.
Hotel Mercure Lublin Centrum ALL ***, Aleje Racławickie 12
Formy współpracy: Realizacja praktyk zawodowych dla uczniów. Organizacja wycieczek zawodoznawczych i wyjść tematycznych do hotelu.
Hotel Wieniawski***, ul. Sądowa 6, 20-027 Lublin
Formy współpracy: Praktyki zawodowe dla uczniów. Spotkania i warsztaty tematyczne w szkole z udziałem pracodawców. Organizacja wycieczek zawodoznawczych i wyjść do hotelu. Organizacja staży zawodowych dla nauczycieli. Konsultacje przy modyfikacji programów kształcenia zawodowego. Współpraca przy organizacji konkursów zawodowych oraz przygotowaniu uczniów do tych konkursów.
Centrum Konferencyjne Hotel Focus ***, Al. Warszawska 109,20-832Lublin
Formy współpracy: Praktyki zawodowe dla uczniów. Spotkania i warsztaty tematyczne w szkole z udziałem pracodawców. Organizacja wycieczek zawodoznawczych i wyjść do hotelu. Organizacja staży zawodowych dla nauczycieli. Konsultacje przy modyfikacji programów kształcenia zawodowego.
Hotel Campanile ***, ul. Lubomelska 14, 20-067 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów.
Hotel i Restauracja Piano***, ul. Jana Pawła II 19, 20-535 Lublin
Formy współpracy: Realizacja praktyk zawodowych dla uczniów. Branżowe spotkania i warsztaty tematyczne w szkole z udziałem pracodawców. Organizacja wyjść do zakładów pracy. Konsultacje z pracodawcami przy modyfikacji programów kształcenia zawodowego. Współpraca przy organizacji konkursów zawodowych oraz przygotowaniu uczniów do tych konkursów.
Agit Hotel Congress&Spa ***, ul. Wojciechowska 29, 20-704 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów. Organizacja w szkole Międzynarodowych Warsztatów Kulinarnych ,,Smaki świata w Polsce”.
Vanilla Hotel***, ul. Krakowskie Przedmieście 12, 20-002 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów.
Tinto Vine Bar Restauracja, Plac Władysława Łokietka 3, 20-109 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów.
Restauracja Spokojna 2, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
Formy współpracy: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.