Wróć
Spożywcza

Cukiernik

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

W wyniku kształcenia w zawodzie cukiernik uczeń nauczy się: prawidłowo przygotować surowce, maszyny i urządzenia do procesu produkcji, obsłużyć każde stanowisko w cukierni, ciastkarni, posługiwać się schematami technologicznymi i recepturami wyrobów cukierniczych i ciastkarskich, odpowiednio przygotować wyroby do sprzedaży. Nauka w zawodzie cukiernik trwa 3 lata i polega na wytwarzaniu różnego asortymentu ciasteczek, ciast, tortów, deserów, cukierków, lodów, pieczywa cukierniczego trwałego oraz wykonywaniu elementów dekoracyjnych wyrobów cukierniczych. Szczycimy się tym, że nasze wyroby produkowane są tradycyjnymi metodami wyłącznie z naturalnych produktów (nie zawierają konserwantów). Młodzież tego kierunku rywalizuje z kolegami ze szkół masowych w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich zajmując czołowe miejsca. Dla najlepszych uczniów w zawodzie cukiernik organizowane są wyjazdy zagraniczne. Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: 1. TEORETYCZNYCH: • przedmioty zawodowe • przedsiębiorczość 2. PRAKTYCZNYCH: • w Warsztatach Szkolnych • w zakładach pracy Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.

Możliwości zatrudnienia

Pracę znajdziesz w cukierniach, firmach produkujących wyroby cukiernicze, w barach i restauracjach przy przygotowywaniu deserów.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.