Wróć
Budowlana

Technik budownictwa

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

Technik budownictwa obejmuje dwie kwalifikacje w ramach których uczeń zdobywa następującą wiedzę i umiejętności. BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Kwalifikacja obejmuje: wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,. wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych, wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych; BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Kwalifikacja obejmuje: organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, organizowanie i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych, organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania określonych robót budowlanych; 2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; 3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; 4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; 5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Możliwości zatrudnienia

Technik budownictwa może po ukończeniu szkoły oraz zdaniu matury może kontynuować naukę na kierunkach pokrewnych takich jak: - Budownictwo - Architektura - Gospodarka przestrzenna - Inżynieria środowiska i inne kierunki techniczne. Aby podnieść swoje kwalifikacje Technik budownictwa może również ukończyć dodatkowe Kursy Kwalifikacyjne w obrębie swojego zawodu: BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Wykwalifikowany technik budownictwa może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektowych, u producentów materiałów budowlanych, w laboratoriach budowlanych oraz w urzędzie nadzoru budowlanego.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.