Wróć
Audiowizualna

Technik fotografii i multimediów

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) organizowania planu zdjęciowego; 2) rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu; 3) wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku; 4) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych; 5) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych. Absolwent powinien posiadać wiedze i umiejętności z zakresu: 1) wykonywania zdjęcia plenerowych, wykonywania zdjęcia studyjnych, wykonywania zdjęć technicznych, swobodnie pewien posługiwać się sprzętem fotograficznym i oświetleniowym stosowanym podczas rejestracji obrazu. Ponadto powinien wykonać obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych oraz dokonywać cyfrowej obróbki obrazu oraz archiwizować dokumenty. 2) pozyskiwania, gromadzenia i katalogowania materiałów cyfrowych, korzystania z programów komputerowych do tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych, tworzenia obiektów grafiki rastrowej i wektorowej, animacji i efektów specjalnych, stosowania metod i technik tworzenia internetowych projektów multimedialnych, publikowania internetowy projektów multimedialnych.

Możliwości zatrudnienia

Po zakończeniu edukacji uczeń może pracować w: zakładach fotograficznych, fotograficznych punktach usługowych, przemysłowych laboratoriach fotograficznych, redakcjach gazet, agencjach reklamowych, studiach graficznych, archiwach i bibliotekach państwowych, laboratoriach policyjnych, przedsiębiorstwach, w których dokonuje się rejestracji fotograficznej, obróbki obrazu oraz postprodukcji fotograficznej.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Po ukończeniu nauki ć w technikum lub Szkole Branżowej II stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wraz z uzyskaniem wykształcenia średniego lub średniego branżowego, absolwent szkoły może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych w kraju i za granicą.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.