Wróć
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Technik hotelarstwa

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań: Obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie: utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywania i podawania śniadań, organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Realizacji usług w recepcji: rezerwacji usług hotelarskich, obsługi gości w recepcji. Absolwent kierunku technik hotelarstwa potrafi: klasyfikować obiekty hotelarskie i noclegowe, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu hotelarstwa i turystyki, klasyfikować usługi hotelarskie, rozróżniać jednostki mieszkalne oraz ich wyposażenie, wykonywać prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, przygotowywać jednostki mieszkalne dla gości hotelowych, przestrzegać zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości, przygotowywać śniadania hotelowe i świadczyć room service na zamówienie gościa, użytkować sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowania i podawania potraw i napojów śniadaniowych, oferować usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie, obsługiwać seminaria, konferencje w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, realizować zamówienie gościa na usługi dodatkowe, przygotowywać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości, stosować zasady rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup zorganizowanych, dokonywać rezerwacji usług hotelarskich, wykorzystując systemy rezerwacyjne, przygotowywać dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich, obsługiwać gości w recepcji, udzielać informacji gościom obiektu hotelarskiego, sporządzać dokumentację związaną z procedurami check-in i check-out oraz pobytem gościa w hotelu, przygotowywać informacje związane z obsługą gościa dla innych komórek organizacyjnych obiektu, przyjmować płatności za realizację usług hotelarskich, sporządzać dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości, rozliczać koszty pobytu gości zgodnie z procedurami w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w hotelach, motelach, pensjonatach, restauracjach, biurach podróży i innych obiektach hotelarskich jako: recepcjonista, kelner, pracownik służby pięter, organizator usług cateringowych, pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej, pracownik stowarzyszeń oraz organizacji hotelarskich i turystycznych.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent kierunku technik hotelarstwa może kontynuować naukę na następujących kierunkach: agroturystyka, gastronomia i hotelarstwo, finanse i rachunkowość, marketing, turystyka i rekreacja, zarządzanie.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.