Wróć
Budowlana

Technik renowacji elementów architektury

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

Technik renowacji elementów architektury obejmuje dwie kwalifikacje w ramach których uczeń zdobywa następującą wiedzę i umiejętności. BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych. Kwalifikacja obejmuje: 1. Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury. 2. Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury. BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury. Kwalifikacja obejmuje: 1. Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków. 2. Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich. 3. Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych. 4. Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik renowacji elementów architektury powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury; 2) wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich; 3) wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych; 4) organizowania i realizacji prac renowatorskich. NAUCZANE PRZEDMIOTY. Kwalifikacje w zawodzie: Bud. 23. i Bud. 24. Przedmioty zawodowe: - historia sztuki, - pracownia projektowania, - pracownia sztukatorstwa i kamieniarstwa (ćwiczenia), - dokumentacja techniczna w pracach renowatorskich, - technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich, - język obcy - niemiecki lub angielski zawodowy, - renowacja warstw licowych elementów architektury, - projektowanie plastyczne, - praktyki zawodowe. PRAKTYKI ZAWODOWE. Klasa druga i trzecia – 4 tygodnie, łączny wymiar: 280 godzin. EGZAMINY Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE. Kwalifikacja Bud. 23. – po II semestrze 3 klasy. Egzamin praktyczny z wykonaniem ćwiczenia. Kwalifikacja Bud. 24. - po I semestrze 5 klasy. Egzamin teoretyczny w formie testu.

Możliwości zatrudnienia

Technik renowacji elementów architektury, po ukończeniu szkoły oraz zdaniu matury może kontynuować naukę na kierunkach pokrewnych takich jak: - Budownictwo, - Architektura, - Historia sztuki, - Muzealnictwo, - Uczelnie plastyczne i renowatorskie. Aby podnieść swoje kwalifikacje Technik renowacji elementów architektury może również ukończyć dodatkowe Kursy Kwalifikacyjne w obrębie swojego zawodu.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w: - instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury, - muzeach, - kompleksach pałacowo-zamkowych, - terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków, - pracowniach architektonicznych, - pracowniach sztukatorskich, - agencjach reklamowych, - biurach projektów, - agencjach designerskich, - prowadząc własną działalność gospodarczą, - w firmach budowlanych i architektonicznych, - własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.