Wróć
Elektroniczno-mechatroniczna
Teleinformatyczna

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku

Ogólne informacje o zawodzie

Technik elektronik – Kierunek który cieszy się od lat zainteresowaniem zdolnej młodzieży z naszego województwa. Uczniowie w trakcie nauki poznają zagadnienia związane z szeroko pojętą elektrotechniką od podstaw po zaawansowane technicznie systemy takie jak kontrola dostępu, telewizja CCTV, instalacje alarmowe a nawet automatyka przemysłowa i budynkowa.


Czego będziesz się u nas uczył?

Technik elektronik – kwalifikacje:

ELM.02. - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

a) elektrotechnika i elektronika teoretyczna- uczniowie w ramach przedmiotu poznają zagadnienia związane z podstawami elektrotechniki i elektroniki, poznają podstawowe elementy elektroniczne oraz prawa i twierdzenia wykorzystywane w układach elektronicznych

b) elektronika cyfrowa – uczniowie w ramach przedmiotu poznają co to jest technika cyfrowa w elektronice, poznają zasady zmiany sygnału analogowego na cyfrowy oraz podstawowe działania układów kombinacyjnych.

c) elektronika analogowa - uczniowie w ramach przedmiotu poznają szczegółowe zachowania elementów działających w układach analogowych.

d) elementy i urządzenia instalacji elektronicznych - uczniowie w ramach przedmiotu poznają instalacje elektryczne i elektroniczne wykorzystywane w życiu codziennym zarówno w przemyśle jak i w gospodarstwach domowych.

e) elektronika praktyczna - uczniowie w ramach przedmiotu poznają praktyczne zastosowanie elementów elektronicznych poznanych na przedmiotach takich jak elektronika teoretyczna, analogowa oraz cyfrowa. Podczas zajęć uczniowie budują układy które następnie badają dzięki czemu mogą dogłębnie poznać zasadę działania elementów i układów elektronicznych.

f) rysunek techniczny wspomagany komputerowo - uczniowie w ramach przedmiotu poznają zagadnienia związane z projektowaniem układów elektronicznych w oprogramowaniu komputerowym. Z wykorzystaniem programów z rodziny CAD tworzą rysunki techniczne oraz projektują układy elektroniczne.

g) montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych – zajęcia praktyczne, podczas zajęć uczniowie poznają budowę urządzeń elektronicznych takich jak domofony, wideodomofony, instalacje kontroli dostępu, instalacje alarmowe czy instalacje kontroli dostępu,

h) wykonywanie instalacji z montażem urządzeń elektronicznych - uczniowie w ramach zajęć odbywających się jako warsztaty projektują oraz wykonują instalację domofonowe, wideodomofonowe, kontroli dostępu, alarmowe, oraz kontroli dostępu.

i) pracownia kontroli dostępu - uczniowie w ramach przedmiotu zajmują się konfigurowaniem zaawansowanych instalacji dostępowych które są dzisiaj bardzo powszechnie używane w wielu miejscach od budynków mieszkalnych po banki czy biura

j) pracownia instalacji alarmowych - uczniowie w ramach przedmiotu zajmują się konfigurowaniem zaawansowanych instalacji alarmowych które spotykamy na każdym kroku od instalacji w budynkach prywatnych po firmy czy hale produkcyjne.

k) bezpieczeństwo i higiena pracy – uczniowie podczas zajęć na przedmiocie poznają zasady jakie obowiązują w zakładach pracy oraz przepisy obowiązująca na stanowiskach związanych z ich zawodem.

Egzamin ELM.02. odbywa się po 3 klasie

ELM.05. - Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

a) urządzenia elektroniczne systemów telewizyjnych, kontroli dostępu, alarmowych - uczniowie w ramach przedmiotu poznają elementy składowe w/w systemów. Poznają ich zasadę działania oraz w sposób teoretyczny jest omawiany sposób konfigurowania oraz zarządzania takimi systemami.

b) systemy transmisji i przetwarzania - uczniowie w ramach przedmiotu poznają technikę przesyłania sygnałów cyfrowych, sposoby przesyłania sygnału oraz media za pomocą których można sygnały elektroniczne przesyłać.

c) pracownia telewizji przemysłowej - uczniowie w ramach zajęć na pracowni zajmują się konfiguracją zaawansowanych systemów telewizji przemysłowej (CCTV). Monitoring obiektów jest w dzisiejszych czasach jednym z podstawowych elementów gwarantujących bezpieczeństwo dlatego tak ważne jest poprawne skonfigurowanie takiego systemu.

d) pracownia telewizji użytkowej - uczniowie w ramach zajęć na pracowni budują proste oraz zaawansowane instalacje telewizji naziemnej, cyfrowej oraz kablowej. Są to instalacje przeznaczone zarówno dla pojedynczych odbiorców jak i dla hoteli czy budynków wielorodzinnych w których występuje po kilkaset odbiorników telewizyjnych.

e) pracownia kontroli dostępu - uczniowie w ramach przedmiotu zajmują się konfigurowaniem zaawansowanych instalacji dostępowych które są dzisiaj bardzo powszechnie używane w wielu miejscach od budynków mieszkalnych po banki czy biura

f) pracownia instalacji alarmowych - uczniowie w ramach przedmiotu zajmują się konfigurowaniem zaawansowanych instalacji alarmowych które spotykamy na każdym kroku od instalacji w budynkach prywatnych po firmy czy hale produkcyjne.

g) pracownia urządzeń techniki komputerowej - uczniowie w ramach zajęć na pracowni poznają systemy komputerowe, ich budowę oraz sprzęt komputerowy wykorzystywany dzisiaj przez każdego technika w pracy. Wszystkie zaawansowane systemy (telewizyjne, alarmowe, kontroli dostępu, monitoringowe, inteligentnych domów) są dzisiaj konfigurowalne oraz zarządzane za pomocą urządzeń komputerowych dlatego każdy technik elektronik musi dobrze znać zastosowanie takich urządzeń oraz sposoby wykorzystania ich do pracy.

Egzamin  ELM.05. odbywa się po 1 semestrze klasy V.

2. Zajęcia dodatkowe związane z danym zawodem

Koło elektroniczne – (montaż urządzeń elektronicznych między innymi: domofonów, wideodomofonów, alarmów, kontroli dostępu, kamer przemysłowych, montaż anten satelitarnych i naziemnych wraz z oprogramowaniem, nauka lutowania)

Koło „Robotyka” – (projektowanie, budowa oraz programowanie robotów z wykorzystaniem platformy LEGO MINDSTORMS oraz REV ROBOTICS)

Koło „Motoman” – (nauka programowania układów cyfrowych, montaż i obsługa drukarek 3D, drukowanie elementów, obsługa frezarek numerycznych i frezowanie elementów elektronicznych)

3. Język obcy zawodowy.

Język angielski dla wszystkich klas

4. Przedmioty z obszaru kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym

Matematyka

Fizyka


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyka zawodowa realizowana jest w klasie 3 i 4 w wymiarze 4 tygodnie 140 godzin, łącznie w cyklu nauczania 8 tygodni 280 godzin.

Praktyka jest integralną częścią procesu kształcenia zawodowego, jej celem jest:

- łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, które pozwolą na realizację pracy w podmiotach gospodarczych i organizacjach, w tym między innymi: przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach usługowych .


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik teleinformatyk – Kierunek wywodzi się z telekomunikacji, uczniowie uczący się na tym kierunku poznają zagadnienia związane z komunikacją elektroniczną od telefonii analogowej przez telefony IP na routingu w sieciach komputerowych kończąc.

 


Czego będziesz się u nas uczył?

Technik teleinformatyk – kwalifikacje:

INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi.

a) bezpieczeństwo i higiena pracy – uczniowie podczas zajęć na przedmiocie poznają zasady jakie obowiązują w zakładach pracy oraz przepisy obowiązująca na stanowiskach związanych z ich zawodem.

b) elektrotechnika teoretyczna - uczniowie w ramach przedmiotu poznają zagadnienia związane z podstawami elektrotechniki i elektroniki, poznają podstawowe elementy elektroniczne oraz prawa i twierdzenia wykorzystywane w układach elektronicznych

c) podstawy telekomunikacji – uczniowie w ramach przedmiotu poznają min. warstwy modeli ISO-OSI czyli podstawy telekomunikacji o którą dzisiaj oparte jest przesyłanie wszystkich danych

d) technika komputerowa - uczniowie w ramach przedmiotu poznają urządzenia wykorzystywane w technice komputerowej, ich sposób działania oraz wykorzystania. Większość prac konfiguracyjna pomiarowych wykonujemy dzisiaj z użyciem narzędzie komputerowych w związku z czym znajomość podstawowych narzędzi jest bardzo ważna.

e) podstawy sieci LAN - uczniowie w ramach zajęć zapoznają się z lokalnymi sieciami komputerowymi, sposobami ich projektowania oraz wykonywania a także poznają podstawowe media wykorzystywane w sieciach LAN

f) elektrotechnika praktyczna - uczniowie w ramach przedmiotu poznają praktyczne zastosowanie elementów elektronicznych poznanych na przedmiotach takich jak elektronika teoretyczna, analogowa oraz cyfrowa. Podczas zajęć uczniowie budują układy które następnie badają dzięki czemu mogą dogłębnie poznać zasadę działania elementów i układów elektronicznych.

g) wykonywanie sieci LAN – w ramach zajęć uczniowie budują lokalne sieci komputerowe, wykonują połączenia przewodów miedzianych oraz dokonują podstawową konfigurację urządzeń sieciowych.

h) instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych - uczniowie w ramach przedmiotu zajmują się konfiguracją sprzętu komputerowego wykorzystywanego w teleinformatyce, poznają systemy operacyjne serwerowe oraz systemy przeznaczone dla użytkowników końcowych.

i) instalacja konfiguracja urządzeń sieciowych - uczniowie w ramach przedmiotu zajmują się podłączaniem oraz konfiguracją urządzeń wykorzystywanych do budowy sieci komputerowych.

j) administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi - uczniowie w ramach przedmiotu zarządzają systemami operacyjnymi, poznają ich zaawansowaną konfigurację.

INF.07. Egzamin odbywa się po 3 klasie.

 

INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

a) teoria transmisji w sieciach rozległych – uczniowie w ramach przedmiotu poznają sposoby transmisji w sieciach globalnych, poznają sposoby przesyłania danych cyfrowych w sieciach.

b) sieci komutacyjne – uczniowie w ramach przedmiotu poznają sposoby przesyłania danych, dzielenia strumienia danych na części przesyłania ich za pomocą łączy a następnie odbierania ich przez użytkownika końcowego

c) architektura sieci rozległej - uczniowie w ramach przedmiotu poznają sposoby budowy sieci rozległych, zasady budowania węzłów komunikacyjnych oraz zasad konfiguracji sprzętu sieciowego w sieciach globalnych.

d) wykonanie i eksploatacja transmisyjnych sieci rozległych - uczniowie w ramach przedmiotu zajęć zajmują się badaniem sieci rozległych, wykonują modele takich sieci oraz testują możliwości przesyłania danych za pomocą różnych mediów

e) uruchamianie i konfigurowanie sieci komutacyjnych - uczniowie w ramach przedmiotu zajęć zajmują się konfiguracją urządzeń przesyłowych w sieciach komutacyjnych.

f) administrowanie i eksploatacja sieci rozległych – w ramach zajęć uczniowie zajmują się konfiguracją sprzętu sieciowego wykorzystywanego do budowy sieci rozległych takiego jak modemy, routery switche.,

INF.08. odbywa się po 1 semestrze klasy 5 

2. Zajęcia dodatkowe związane z danym zawodem

CISCO uczniowie uczestniczący w zajęciach pogłębiają swoją wiedzę z zakresu sieci komputerowych, zajęcia kończą się zdobyciem certyfikaty CISCO CCNA który jest uznawany na całym świecie

Koło „Robotyka” – (projektowanie, budowa oraz programowanie robotów z wykorzystaniem platformy LEGO MINDSTORMS oraz REV ROBOTICS)

3. Język obcy zawodowy.

Język angielski dla wszystkich klas

4. Przedmioty z obszaru kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym

Matematyka

Fizyka lub informatyka – przedmiot do wyboru przez ucznia


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyka zawodowa realizowana jest w klasie 3 i 4 w wymiarze 4 tygodnie 140 godzin, łącznie w cyklu nauczania 8 tygodni 280 godzin.

Praktyka jest integralną częścią procesu kształcenia zawodowego, jej celem jest:

- łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, które pozwolą na realizację pracy w podmiotach gospodarczych i organizacjach, w tym między innymi: przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach usługowych .

- kształcenie umiejętności pracy w zespołach ludzkich, komunikacji pomiędzy członkami zespołu oraz z osobami spoza zespołu współpracowników;

- przygotowanie do samodzielnej pracy oraz do podejmowania decyzji;

- zapoznanie się z działalnością organizacyjno-prawną zakładu/instytucji: organizacją zakładu pracy i stanowiska pracy, przepisami dotyczącymi miejsca pracy w tym przepisami BHP, p. poż., stosowanymi metodami i formami oraz narzędziami pracy, dokumentacją prowadzoną przez zakład pracy – jej obiegiem i nadzorem, planowaniem pracy, metodami doskonalenia organizacji pracy i zakładu;

- zapoznanie się z organizacją, zarządzaniem i funkcjonowaniem wybranego (wybranych) działów zakładu pracy.

- kształcenie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje;

- weryfikacja, uzupełnienie, praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie nauki oraz doskonalenie nabytych umiejętności.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej – nowy kierunek nauczania w polskich szkołach łączący w sobie wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki, telekomunikacji oraz systemów telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej oraz kontroli dostępu. Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie fachowców w tych dziedzinach. Jako kierunek łączący w sobie zakres materiałów z wielu dziedzin cieszy się on dużym zainteresowaniem wśród młodzieży,


Czego będziesz się u nas uczył?

INF.05 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej.

a) bezpieczeństwo i higiena pracy – uczniowie podczas zajęć na przedmiocie poznają zasady jakie obowiązują w zakładach pracy oraz przepisy obowiązująca na stanowiskach związanych z ich zawodem.

b) elektrotechnika teoretyczna - uczniowie w ramach przedmiotu poznają zagadnienia związane z podstawami elektrotechniki i elektroniki, poznają podstawowe elementy elektroniczne oraz prawa i twierdzenia wykorzystywane w układach elektronicznych

c) podstawy transmisji - uczniowie w ramach przedmiotu poznają zagadnienia dotyczące transmisji sygnałów, metody transmisji, media transmisyjne (przewodowe i bezprzewodowe) oraz zastosowanie transmisji sygnałów w instalacjach.

d) przyrządy i metody pomiarowe - uczniowie w ramach przedmiotu poznają przyrządy, narzędzia oraz metody pomiarowe układów elektronicznych oraz instalacji (telewizyjnych i telekomunikacyjnych)

e) systemy telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej - uczniowie w ramach przedmiotu poznają systemy nadawania, przetwarzania oraz odbierania sygnałów wszystkich rodzajów telewizji.

f) elektrotechnika praktyczna - uczniowie w ramach przedmiotu poznają praktyczne zastosowanie elementów elektronicznych poznanych na przedmiotach takich jak elektronika teoretyczna, analogowa oraz cyfrowa. Podczas zajęć uczniowie budują układy które następnie badają dzięki czemu mogą dogłębnie poznać zasadę działania elementów i układów elektronicznych.

g) rysunek techniczny wspomagany komputerowo - uczniowie w ramach przedmiotu poznają zagadnienia związane z projektowaniem układów elektronicznych w oprogramowaniu komputerowym. Z wykorzystaniem programów z rodziny CAD tworzą rysunki techniczne oraz projektują instalacje telewizyjne.

h) montaż instalacji telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej - uczniowie w ramach zajęć warsztatowych poznają techniki wykonywania instalacji telewizyjnych, oraz wykonują instalacje telewizyjne wykorzystywane w budynkach jedno i wielorodzinnych

i) eksploatacja systemów telewizji naziemnej - uczniowie w ramach zajęć zajmują się poznawaniem zaawansowanych instalacji telewizji naziemnej w szczególności stacji nadawania i przesyłania telewizji naziemnej

j) eksploatacja systemów telewizji kablowej - uczniowie w ramach zajęć zajmują się poznawaniem zaawansowanych instalacji telewizji naziemnej w szczególności stacji nadawania i przesyłania telewizji kablowej

k) eksploatacja systemów telewizji satelitarnej - uczniowie w ramach zajęć zajmują się poznawaniem zaawansowanych instalacji telewizji naziemnej w szczególności stacji nadawania i przesyłania telewizji kablowej

INF.05. Egzamin odbywa się po 3 klasie

INF.06 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

a) przyrządy i metody pomiarowe - uczniowie w ramach przedmiotu poznają przyrządy, narzędzia oraz metody pomiarowe instalacji przesyłowych sieci szerokopasmowych

b) transmisja w sieciach szerokopasmowych - uczniowie w ramach przedmiotu poznają sposoby przesyłania sygnałów w sieciach rozległych. Poznają urządzenia oraz media transmisji sygnałów za pomocą których przesyłane są dane w sieciach szerokopasmowych

c) konfiguracja w sieciach szerokopasmowych - uczniowie w ramach zajęć zajmują się konfiguracja urządzeń nadawczych, przesyłowych oraz odbiorczych wykorzystywanych w sieciach rozległych.

d) montaż i pomiary sieci szerokopasmowych - uczniowie w ramach zajęć budują sieci komputerowe o zasięgu globalnym, wykonują połączenia przewodów miedzianych oraz światłowodowych.

e) konfiguracja i konserwacja sieci szerokopasmowych - uczniowie w ramach przedmiotu zajmują się zaawansowaną konfiguracja modemów, routerów oraz switchy

INF.06. Egzamin dobywa się po 1 semestrze klasy 5.

2. Zajęcia dodatkowe związane z danym zawodem

Koło elektroniczne – (montaż urządzeń elektronicznych między innymi: domofonów, wideodomofonów, alarmów, kontroli dostępu, kamer przemysłowych, montaż anten satelitarnych i naziemnych wraz z oprogramowaniem, nauka lutowania)

CISCO uczniowie uczestniczący w zajęciach pogłębiają swoją wiedzę z zakresu sieci komputerowych, zajęcia kończą się zdobyciem certyfikaty CISCO CCNA który jest uznawany na całym świecie

Koło „Robotyka” – (projektowanie, budowa oraz programowanie robotów z wykorzystaniem platformy LEGO MINDSTORMS oraz REV ROBOTICS)

3. Język obcy zawodowy.

Język angielski dla wszystkich klas

4. Przedmioty z obszaru kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym

Matematyka

Fizyka


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyka zawodowa realizowana jest w klasie 3 i 4 w wymiarze 4 tygodnie 140 godzin, łącznie w cyklu nauczania 8 tygodni 280 godzin.

Praktyka jest integralną częścią procesu kształcenia zawodowego, jej celem jest:

- łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, które pozwolą na realizację pracy w podmiotach gospodarczych i organizacjach, w tym między innymi: przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach usługowych .

- kształcenie umiejętności pracy w zespołach ludzkich, komunikacji pomiędzy członkami zespołu oraz z osobami spoza zespołu współpracowników;

- przygotowanie do samodzielnej pracy oraz do podejmowania decyzji;

- zapoznanie się z działalnością organizacyjno-prawną zakładu/instytucji: organizacją zakładu pracy i stanowiska pracy, przepisami dotyczącymi miejsca pracy w tym przepisami BHP, p. poż., stosowanymi metodami i formami oraz narzędziami pracy, dokumentacją prowadzoną przez zakład pracy – jej obiegiem i nadzorem, planowaniem pracy, metodami doskonalenia organizacji pracy i zakładu;

- zapoznanie się z organizacją, zarządzaniem i funkcjonowaniem wybranego (wybranych) działów zakładu pracy.

- kształcenie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje;

- weryfikacja, uzupełnienie, praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie nauki oraz doskonalenie nabytych umiejętności.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 20-260 Lublin A. Grygowej 56
Organizacja praktyk uczniowskich, staży. Przekazanie urządzeń elektronicznych wyposażenia autobusów ( urządzenia monitoringu, wyświetlacze - tablice informacyjne, kasowniki itp.) do prowadzenia zajęć praktycznych.
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe OPTOTRAKT Sp. z o.o. 20-468 Lublin, ul. Energetyków 27A
Organizacja praktyk uczniowskich, staży.
Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych „LIFT SERVICE S.A.” 20-722 Lublin Plewińskiego 22
Organizacja praktyk uczniowskich, staży. Pomoc w wyposażeniu w materiały pracowni praktycznej nauki zawodu ( przekazane elementy elektroniczne , płytki drukowane).
Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. 20-468 Lublin, ul. Energetyków 27
Organizacja praktyk uczniowskich, staży.
NEXTTEL FIBER Sp. z o.o. 02-829 Warszawa Taneczna 23/29 NEXTTEL FIBER Sp. z o.o. 20-469 Lublin ul. Budowlana 26
Organizacja praktyk uczniowskich, staży. Przekazanie materiałów do praktycznej nauki zawodu (światłowody, materiały do budowy sieci) Pomoc w zakupie sprzętu specjalistycznego( spawarki do światłowodów, mierniki, testery).
Spółka Inżynierów SIM Sp. z.o.o. 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 34
Organizacja praktyk uczniowskich, staży.
Unitra Eltron Serwis Centrum Usług Elektronicznych 20-844 Lublin, ul. Braci Wieniawskich 5
Organizacja praktyk uczniowskich, staży.
Politechnika Lubelska
Zespół Szkół Elektronicznych jest szkołą partnerską Politechniki Lubelskiej, • uczniowie uczestniczą w zajęciach na uczelni na wydziale Elektrotechniki i Informatyki, • współpraca przy organizacji konkursu Matematyka w technice dla technika,
UMCS
• Zespół Szkół Elektronicznych jest szkołą partnerską UMCS, • nauczyciele przyjmują studentów uniwersytetu na praktyki pedagogiczne z wydziałów: Humanistycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Filozofii i Socjologii, Pedagogiki i Psychologii, • szkoła umożliwia studentom oraz doktorantom w/w wydziałów przeprowadzanie badań ankietowych i innych niezbędnych do pracy naukowej, • współpraca przy organizacji konkursów: matematycznego, historycznego, językowego, marynistycznego – honorowy patronat, pracownicy uniwersytetu wchodzą w skład jury w w/w konkursach, • przeprowadzanie wykładów przez pracowników Instytutu na terenie szkoły, • udział uczniów w konferencjach, kołach naukowych, imprezach, spotkaniach, wykładach, kursach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet, • współdziałanie studentów Uniwersytetu i młodzieży szkolnej na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach: kół zainteresowań, warsztatów czy rywalizacji sportowych np. udział w rozgrywkach o puchar JM Rektora UMCS.
Back
Elektroniczno-mechatroniczna (ELM):en
Teleinformatyczna (INF):en

Electronics School Complex

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
Defenders of Lublin 1939 Technical Secondary School of Electronics

General information about the profession

Electronics technician

Vocational examinations:
ELM.02. – after the 3rd grade
ELM.05. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     theoretical electronics and electrotechnics
 •     digital electronics
 •     analogue electronics
 •     electronic installation elements and appliances
 •     practical electronics
 •     installations utilising electronic devices
 •     access control workshop
 •     alarm installation workshop
 •     electronic elements of TV, access control and alarm systems
 •     transmission and processing systems
 •     CCTV workshop
 •     CCTV workshop
 •     access control workshop
 •     alarm installation workshop
 •     computer device repair workshop

Advanced level subjects: mathematics, physics


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

ICT technician

Vocational examinations:
INF.07. – after the 3rd grade
INF.08. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     theoretical electrotechnics
 •     introduction to telecommunications
 •     computer technology
 •     introduction to LAN
 •     practical electrotechnics
 •     applications of LAN
 •     operating system installation and configuration
 •     network device installation and configuration
 •     network operating system administration
 •     theory of transmission in wide area networks
 •     packet switching networks
 •     wide area network architecture
 •     wide area network setup and operation
 •     packet switching network setup and configuration
 •     wide area network administration and operation

Advanced level subjects: mathematics, physics or computer science


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Broadband communication technician

Vocational examinations:
INF.05. – after the 3rd grade
INF.06. – after the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     theoretical electrotechnics
 •     introduction to transmitting
 •     measuring instruments and methods
 •     terrestrial, cable and satellite TV systems
 •     practical electrotechnics
 •     terrestrial, cable and satellite TV installation
 •     terrestrial TV systems operation
 •     CCTV systems operation
 •     satellite TV systems operation
 •     measuring instruments and methods
 •     transmission in broadband networks
 •     broadband network configuration
 •     broadband network installation and measurement
 •     broadband network configuration and maintenance

Advanced level subjects: mathematics, physics


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
10th Athletic Championship General Secondary School

Cooperation with employers and institutions

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 20-260 Lublin A. Grygowej 56
Organizacja praktyk uczniowskich, staży. Przekazanie urządzeń elektronicznych wyposażenia autobusów ( urządzenia monitoringu, wyświetlacze - tablice informacyjne, kasowniki itp.) do prowadzenia zajęć praktycznych.
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe OPTOTRAKT Sp. z o.o. 20-468 Lublin, ul. Energetyków 27A
Organizacja praktyk uczniowskich, staży.
Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych „LIFT SERVICE S.A.” 20-722 Lublin Plewińskiego 22
Organizacja praktyk uczniowskich, staży. Pomoc w wyposażeniu w materiały pracowni praktycznej nauki zawodu ( przekazane elementy elektroniczne , płytki drukowane).
Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. 20-468 Lublin, ul. Energetyków 27
Organizacja praktyk uczniowskich, staży.
NEXTTEL FIBER Sp. z o.o. 02-829 Warszawa Taneczna 23/29 NEXTTEL FIBER Sp. z o.o. 20-469 Lublin ul. Budowlana 26
Organizacja praktyk uczniowskich, staży. Przekazanie materiałów do praktycznej nauki zawodu (światłowody, materiały do budowy sieci) Pomoc w zakupie sprzętu specjalistycznego( spawarki do światłowodów, mierniki, testery).
Spółka Inżynierów SIM Sp. z.o.o. 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 34
Organizacja praktyk uczniowskich, staży.
Unitra Eltron Serwis Centrum Usług Elektronicznych 20-844 Lublin, ul. Braci Wieniawskich 5
Organizacja praktyk uczniowskich, staży.
Politechnika Lubelska
Zespół Szkół Elektronicznych jest szkołą partnerską Politechniki Lubelskiej, • uczniowie uczestniczą w zajęciach na uczelni na wydziale Elektrotechniki i Informatyki, • współpraca przy organizacji konkursu Matematyka w technice dla technika,
UMCS
• Zespół Szkół Elektronicznych jest szkołą partnerską UMCS, • nauczyciele przyjmują studentów uniwersytetu na praktyki pedagogiczne z wydziałów: Humanistycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Filozofii i Socjologii, Pedagogiki i Psychologii, • szkoła umożliwia studentom oraz doktorantom w/w wydziałów przeprowadzanie badań ankietowych i innych niezbędnych do pracy naukowej, • współpraca przy organizacji konkursów: matematycznego, historycznego, językowego, marynistycznego – honorowy patronat, pracownicy uniwersytetu wchodzą w skład jury w w/w konkursach, • przeprowadzanie wykładów przez pracowników Instytutu na terenie szkoły, • udział uczniów w konferencjach, kołach naukowych, imprezach, spotkaniach, wykładach, kursach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet, • współdziałanie studentów Uniwersytetu i młodzieży szkolnej na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach: kół zainteresowań, warsztatów czy rywalizacji sportowych np. udział w rozgrywkach o puchar JM Rektora UMCS.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.