Wróć
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Kucharz

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie kucharz w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania jakości produktów; 2) przechowywania żywności; 3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy; 4) obsługi sprzętu gastronomicznego; 5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów; 6) wydawania dań.

Możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu nauki absolwent może: • prowadzić własną działalność gospodarczą, • podjąć pracę w restauracjach, kawiarniach i innych lokalach gastronomicznych, • pracować w firmach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Po ukończeniu nauki w szkole branżowej I stopnia uczeń ma możliwość: • kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia, • uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, • po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia przystąpić do egzaminu maturalnego, • kontynuować naukę na studiach wyższych.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.