Wróć
Ogrodnicza

Ogrodnik

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych; 2) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych; 3) prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie. Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.

Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrudnienia: gospodarstwa rolne, szkółki, sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, zieleń miejska, usługi ogrodnicze

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie technik ogrodnik.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.