Wróć
Teleinformatyczna
Elektroenergetyczna
Elektroniczno-mechatroniczna

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Energetyczno–Informatyczne

Ogólne informacje o zawodzie

Technik informatyk – praktyczna nauka w nowoczesnych pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu, z podziałem na grupy, korzystanie z nowoczesnych technologii (drukarki 3D), praktyki zawodowe w firmach informatycznych na terenie Lublina lub organizowane samodzielnie w miejscu zamieszkania, możliwość uzyskania certyfikatów ECDL oraz CISCO


Czego będziesz się u nas uczył?

 1. Kwalifikacje, przedmioty, terminy i zakres egzaminów.

W trakcie 5 letniego okresu nauki dwa egzaminy z kwalifikacji:

 1. Kwalifikacja INF.02.   Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – egzamin po klasie trzeciej
 2. Kwalifikacja  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych – egzamin po I semestrze klasy piątej.

 

Zakres  kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych obejmuje:

a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

b) administrowania systemami operacyjnymi,

c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,

d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

 

Kwalifikacja INF.02 realizowana jest na przedmiotach:

a) teoretycznych: podstawy informatyki, bezpieczeństwo i higiena pracy, przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy; eksploatacja urządzeń techniki komputerowej; montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej; eksploatacja urządzeń sieciowych; administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi; naprawa urządzeń techniki komputerowej, bezpieczeństwo i higiena pracy.

b)praktycznych: pracownia przygotowania stanowiska komputerowego do pracy, pracownia eksploatacji urządzeń techniki komputerowej,  pracownia montażu  i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, pracownia eksploatacji urządzeń sieciowych, pracownia administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi, pracownia napraw urządzeń techniki komputerowej.

 

Zakres  kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych obejmuje:

a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,

c) programowania aplikacji internetowych,

d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

 

Kwalifikacja INF.03 realizowana jest na przedmiotach:

a)teoretycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy, projektowanie stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji internetowych, bezpieczeństwo i higiena pracy.

b)praktycznych: pracownia stron internetowych, pracownia baz danych, pracownia aplikacji internetowych.

 

 1. Zajęcia dodatkowe związane z danym zawodem.

 Zajęcia dodatkowe: Grafika 3D i wydruk 3D, Kursy umiejętności komputerowych ECDL  i CISCO

 

 

 1. Język obcy zawodowy

 Język angielski zawodowy

 

 1. Przedmioty z obszaru kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym.

Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, od roku szkolnego 2020/21 jest tylko  matematyka. Wcześniej w tym zakresie realizowano matematykę oraz informatykę lub geografię do wyboru (podstawa programowa 2012), a jako przedmiot uzupełniający: historię i społeczeństwo.

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyki zawodowe uczniów Technikum Energetyczno-Informatycznego odbywają się zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu. Podczas realizacji praktyk zawodowych uczniowie zapoznają się z najnowszymi technologiami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w danym zawodzie, korzystają z nowoczesnej bazy sprzętowej, poznają specyfikę stanowiska pracy. Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych z Lublina oraz regionu lubelskiego. Uczniowie Technikum Energetyczno-Informatycznego w zawodzie technik informatyk i technik programista odbywają praktyki w firmach zajmujących się naprawą, serwisowaniem sprzętu komputerowego, budową sieci komputerowych, budową stron internetowych, programowaniem aplikacji.

Zgodnie z podstawą programową 2019 roku uczniowie technikum pięcioletniego w zawodzie technik informatyk, technik programista, technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praktyki zawodowe będą odbywać:

 -w klasie 3 – 4 tygodnie 140 godzin,

- w klasie 4 – 4 tygodnie 140 godzin.

Praktyki w organizowane są w ciągu całego roku szkolnego.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik programista– praktyczna nauka w nowoczesnych pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu, z podziałem na grupy, korzystanie z nowoczesnych technologii (programowanie robotów), nowoczesny program nauczania z pracownią programowania aplikacji mobilnych i aplikacji webowych. Jedyna szkoła na terenie Lublina w której można zdobyć zawód technik programista.


Czego będziesz się u nas uczył?

 1. Kwalifikacje, przedmioty, terminy i zakres egzaminów.

W trakcie 5 letniego okresu nauki dwa egzaminy z kwalifikacji:

 1. Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych – egzamin po klasie trzeciej
 2. Kwalifikacja  INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji – egzamin po I semestrze klasy piątej.

 

Zakres kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych obejmuje:

a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,

c) programowania aplikacji internetowych,

d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;

 

Kwalifikacja INF.03 realizowana jest na przedmiotach:

a) teoretycznych: podstawy informatyki, bezpieczeństwo i higiena pracy, projektowanie stron internetowych, pracownia stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych;

b) praktycznych: pracownia baz danych, programowanie aplikacji internetowych, pracownia aplikacji internetowych.

 

Zakres kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji obejmuje:

a) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,

b) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,

c) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

 

Kwalifikacja INF.03 realizowana jest na przedmiotach:

a)teoretycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy, projektowanie oprogramowania, podstawy programowania, programowanie obiektowe, programowanie aplikacji mobilnych, zaawansowane aplikacje webowe, testowanie i dokumentowanie aplikacji

b)praktycznych: pracownia projektowania oprogramowania, pracownia podstaw programowania, pracownia programowania obiektowego, pracownia programowania aplikacji mobilnych, pracownia zaawansowanych aplikacji webowych, pracownia testowania i dokumentowania aplikacji

 1. Zajęcia dodatkowe związane z danym zawodem.

Zajęcia rozwijające zainteresowania: Grafika 3D i wydruk 3D,

Zajęcia dodatkowe: Programowanie robotów.

 

 1. Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy

 

 

 1. Przedmioty z obszaru kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym jest matematyka.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyki zawodowe uczniów Technikum Energetyczno-Informatycznego odbywają się zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu. Podczas realizacji praktyk zawodowych uczniowie zapoznają się z najnowszymi technologiami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w danym zawodzie, korzystają z nowoczesnej bazy sprzętowej, poznają specyfikę stanowiska pracy. Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych z Lublina oraz regionu lubelskiego. Uczniowie Technikum Energetyczno-Informatycznego w zawodzie technik informatyk i technik programista odbywają praktyki w firmach zajmujących się naprawą, serwisowaniem sprzętu komputerowego, budową sieci komputerowych, budową stron internetowych, programowaniem aplikacji.

Zgodnie z podstawą programową 2019 roku uczniowie technikum pięcioletniego w zawodzie technik informatyk, technik programista, technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praktyki zawodowe będą odbywać:

 -w klasie 3 – 4 tygodnie 140 godzin,

- w klasie 4 – 4 tygodnie 140 godzin.

Praktyki w organizowane są w ciągu całego roku szkolnego.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik elektryk – praktyczna nauka w nowoczesnych pracowniach elektrycznych, ćwiczenia praktyczne w montowaniu i modernizacji instalacji elektrycznych, montowanie i uruchamianie zestawów napędowych z automatyką stycznikowo – przekaźnikową oraz falownikami jedno- i trójfazowymi, możliwość uzyskania uprawnień SEP „Eksploatacja do 1kV”, wycieczki do elektrowni w ramach szkolnego młodzieżowego koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jedyna szkoła na terenie Lublina w której można zdobyć zawód technik elektryk.


Czego będziesz się u nas uczył?

 1. Kwalifikacje, przedmioty, terminy i zakres egzaminów.

W trakcie 5 letniego okresu nauki dwa egzaminy z kwalifikacji:

 1. Kwalifikacja ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń

Elektrycznych – egzamin po klasie trzeciej

 1. Kwalifikacja ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – egzamin po I semestrze klasy piątej.

 

Zakres kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń

Elektrycznych obejmuje:

a) wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

b) montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

c) wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

Kwalifikacja ELE.02 realizowana jest na przedmiotach:

a) teoretycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy, elektrotechnika i elektronika, instalacje elektryczne, maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne,

b) praktycznych: montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych; pomiary elektryczne i elektroniczne; rysunek techniczny

 

Zakres kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych obejmuje:

a) eksploatowanie instalacji elektrycznych,

b) eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Kwalifikacja ELE.05  realizowana jest na przedmiotach:

a)teoretycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy, użytkowanie instalacji elektrycznych, obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

b)praktycznych: eksploatacja instalacji elektrycznych, eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 1. Zajęcia dodatkowe związane z danym zawodem.

Zajęcia dodatkowe: kurs kwalifikacyjny SEP „Eksploatacja do 1 kV’

 

 1. Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy

 

 1. Przedmioty z obszaru kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym. Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, od roku szkolnego 2020/21 jest tylko  matematyka. Wcześniej w tym zakresie realizowano matematykę oraz fizykę lub geografię do wyboru (podstawa programowa 2012), a jako przedmiot uzupełniający: historię i społeczeństwo.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyki zawodowe uczniów Technikum Energetyczno-Informatycznego odbywają się zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu. Podczas realizacji praktyk zawodowych uczniowie zapoznają się z najnowszymi technologiami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w danym zawodzie, korzystają z nowoczesnej bazy sprzętowej, poznają specyfikę stanowiska pracy. Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych z Lublina oraz regionu lubelskiego. W zawodzie technik elektryk uczniowie odbywają praktyki w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonawstwem instalacji elektrycznych i linii kablowych, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznych, budową i wyposażeniem stacji elektroenergetycznych, pomiarów w instalacjach elektrycznych.

Zgodnie z podstawą programową 2019 roku uczniowie technikum pięcioletniego w zawodzie technik informatyk, technik programista, technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praktyki zawodowe będą odbywać:

 -w klasie 3 – 4 tygodnie 140 godzin,

- w klasie 4 – 4 tygodnie 140 godzin.

Praktyki w organizowane są w ciągu całego roku szkolnego. Dla zawodów technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ze względu na sezonowość wykonywania prac montażowych na zewnątrz praktyki organizowane są w miesiącach - październik oraz kwiecień – maj.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik elektronik – praktyczna nauka montażu i instalacji urządzeń elektronicznych w dwóch nowoczesnych pracowniach elektronicznych z wykorzystaniem mierników elektronicznych, cyfrowych oscyloskopów, stacji lutowniczych, wiertarko-wkrętarek. Do dyspozycji ćwiczących uczniów nowoczesne instalacje elektroniczne z zakresu TV SAT, instalacji alarmowych, instalacji wideo-domofonowych, instalacji światłowodowych itp. Dodatkowe zajęcia z programowania mikrokontrolerów.


Czego będziesz się u nas uczył?

Technik elektronik

 1. Kwalifikacje, przedmioty, terminy i zakres egzaminów.

W trakcie 5 letniego okresu nauki dwa egzaminy z kwalifikacji:

 1. Kwalifikacja ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych – egzamin po klasie trzeciej
 2. Kwalifikacja ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych – egzamin po I semestrze klasy piątej.

 

Zakres kwalifikacji ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych obejmuje:

a) montowanie elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,

b) wykonywanie instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,

c) uruchamianie układów i instalacji elektronicznych,

d) demontowanie i przygotowanie do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych;

Kwalifikacji ELM.02. realizowana jest na przedmiotach:

a) teoretycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy, elektrotechnika i elektronika, układy analogowe, układy cyfrowe, urządzenia i instalacje elektroniczne,

b) praktycznych: montaż instalacji i urządzeń elektronicznych; pomiary elektryczne i elektroniczne; montaż układów elektronicznych; rysunek techniczny wspomagany komputerowo.

 

 

Zakres kwalifikacji ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych obejmuje:

a) użytkowanie instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,

b) konserwację i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.

Kwalifikacja ELE.05  realizowana jest na przedmiotach:

a)teoretycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy, systemy mikroprocesorowe, eksploatacja urządzeń elektronicznych

b)praktycznych: pracownia systemów mikroprocesorowych, eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

 1. Zajęcia dodatkowe związane z danym zawodem.

Zajęcia dodatkowe: kurs kwalifikacyjny SEP „Eksploatacja do 1 kV’

 

 1. Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy

 

 1. Przedmioty z obszaru kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym.

Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, od roku szkolnego 2020/21 jest tylko  matematyka. Wcześniej w tym zakresie realizowano matematykę i fizykę (podstawa programowa 2012), a jako przedmiot uzupełniający: historię i społeczeństwo.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyki zawodowe uczniów Technikum Energetyczno-Informatycznego odbywają się zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu. Podczas realizacji praktyk zawodowych uczniowie zapoznają się z najnowszymi technologiami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w danym zawodzie, korzystają z nowoczesnej bazy sprzętowej, poznają specyfikę stanowiska pracy. Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych z Lublina oraz regionu lubelskiego. W zawodzie technik elektronik uczniowie odbywają praktyki w firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się montażem i konserwacją instalacji alarmowych, instalacji domofonowych, przeciwpożarowych, instalacji monitoringu oraz zajmujących się naprawą sprzętu elektronicznego.

Zgodnie z podstawą programową 2019 roku uczniowie technikum pięcioletniego w zawodzie technik informatyk, technik programista, technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praktyki zawodowe będą odbywać:

 -w klasie 3 – 4 tygodnie 140 godzin,

- w klasie 4 – 4 tygodnie 140 godzin.

Praktyki w organizowane są w ciągu całego roku szkolnego.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik urządzeń i systemów  energetyki odnawialnej – praktyczne zajęcia w nowoczesnej pracowni odnawialnych źródeł energii, do dyspozycji uczniów modelowe instalacje do badania turbin wiatrowych, fotowoltaiki, pompy ciepła i zestaw solarny. Możliwość uzyskania uprawnień SEP „Eksploatacja do 1kV’ niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praktyki odbywają w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem, serwisowaniem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.


Czego będziesz się u nas uczył?

 1. Kwalifikacje, przedmioty, terminy i zakres egzaminów.

W trakcie 5 letniego okresu nauki dwa egzaminy z kwalifikacji:

 1. Kwalifikacja ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – egzamin po klasie trzeciej
 2. Kwalifikacja ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej– egzamin po I semestrze klasy piątej.

 

Zakres kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej obejmuje:

a) montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

b) uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót;;

Kwalifikacji ELE.10. realizowana jest na przedmiotach:

a) teoretycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy, technologia montażu urządzeń I systemów energetyki odnawialnej, podstawy kosztorysowania w budownictwie, podstawy elektrotechniki i energetyki.

b) praktycznych: rysunek techniczny; pracownia podstaw elektrotechniki i energetyki; dokumentacja techniczna w budownictwie; montaż systemów energetyki odnawialnej, kosztorysowanie w budownictwie.

 

 

Zakres kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej obejmuje:

a) wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

b) monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

c) oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko. Kwalifikacja ELE.11. realizowana jest na przedmiotach:

a)teoretycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy, systemy energetyki odnawialnej, oddziaływanie energetyki odnawialnej na środowisko.

b)praktycznych: obsługa systemów energetyki odnawialnej, pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki.

 

 1. Zajęcia dodatkowe związane z danym zawodem.

Zajęcia dodatkowe: kurs kwalifikacyjny SEP „Eksploatacja do 1 kV’

 

 1. Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy

 

 1. Przedmioty z obszaru kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym.

Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, od roku szkolnego 2020/21 jest tylko  matematyka. Wcześniej w tym zakresie realizowano matematykę i geografię (podstawa programowa 2012), a jako przedmiot uzupełniający: historię i społeczeństwo.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyki zawodowe uczniów Technikum Energetyczno-Informatycznego odbywają się zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu. Podczas realizacji praktyk zawodowych uczniowie zapoznają się z najnowszymi technologiami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w danym zawodzie, korzystają z nowoczesnej bazy sprzętowej, poznają specyfikę stanowiska pracy. Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych z Lublina oraz regionu lubelskiego.

Zgodnie z podstawą programową 2019 roku uczniowie technikum pięcioletniego w zawodzie technik informatyk, technik programista, technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praktyki zawodowe będą odbywać:

 -w klasie 3 – 4 tygodnie 140 godzin,

- w klasie 4 – 4 tygodnie 140 godzin.

Praktyki w organizowane są w ciągu całego roku szkolnego. Dla zawodów technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ze względu na sezonowość wykonywania prac montażowych na zewnątrz praktyki organizowane są w miesiącach - październik oraz kwiecień – maj.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia

Ogólne informacje o zawodzie

Elektrycznej I stopnia w zawodzie:

Elektryk – kształcenie praktyczne, praktyczna nauka w nowoczesnych pracowniach elektrycznych, ćwiczenia praktyczne w montowaniu instalacji elektrycznych, montowanie i uruchamianie zestawów napędowych z automatyką stycznikowo – przekaźnikową, montaż i demontaż maszyn i urządzeń elektrycznych, możliwość uzyskania uprawnień SEP „Eksploatacja do 1 kV”


Czego będziesz się u nas uczył?

 1. Kwalifikacje, przedmioty, terminy i zakres egzaminów.

W trakcie 3 letniego okresu nauki jeden egzamin  z kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po klasie trzeciej.

Zakres kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn

i urządzeń elektrycznych obejmuje:

1) wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji

technicznej;

3) wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Kwalifikacji ELE.02. realizowana jest na przedmiotach:

a) teoretycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, instalacje elektryczne, maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne.

b) praktycznych: rysunek techniczny; pomiary elektryczne i elektroniczne; montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych; Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

 

 

 1. Zajęcia dodatkowe związane z danym zawodem.

Zajęcia dodatkowe: kurs kwalifikacyjny SEP „Eksploatacja do 1 kV’

 

 1. Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

 Politechnika Lubelska
Porozumienie o współpracy
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Porozumienie o współpracy
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
Porozumienie o współpracy
Wojskowa Akademia Techniczna?
Porozumienie o współpracy
Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Lubelski
Współorganizowanie na terenie szkoły Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Fundowanie przez SEP po każdym semestrze dla 1 ucznia (spośród zawodów elektrycznych) jednorazowego stypendium za osiągnięte wyniki nauczania oraz aktywność na rzecz społeczności szkolnej. Przeprowadzanie na terenie szkoły egzaminów na uprawnienia energetyczne SEP dot. „Eksploatacji lub dozoru instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV”.
Polskie Towarzystwo Informatyczne
wspieranie organizacji na terenie szkoły konkursów informatycznych takich jak „Dzień Bezpiecznego Komputera”, „Rok przed dyplomem” czy Dni ECDL. Fundowanie po każdym semestrze dla 1 ucznia, kształcącego się w zawodzie technik informatyk, vouchera na egzaminy ECDL za najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych informatycznych oraz aktywność na rzecz społeczności szkolnej. Przeprowadzanie na terenie szkoły certyfikowanych egzaminów potwierdzających umiejętności komputerowe ECDL.
Fundacja VCC
Wspieranie organizacji na terenie szkoły konkursów informatycznych takich jak „Dzień Bezpiecznego Komputera”, „Rok przed dyplomem”. Przeprowadzanie na terenie szkoły certyfikowanych egzaminów z kwalifikacji rynkowych zgodnych z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.
Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji w Warszawie
Współpraca polega na podejmowaniu działań dot. realizowanych i finansowanych projektów w ramach UE
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wspólna organizacja konkursów regionalnych takich jak "Rok przed dyplomem", "Dzień bezpiecznego Internetu".
Fundacja PGE
Doposażenie i modernizacja pracowni szkolnych w zawodach: technik elektryk, technik elektronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pozyskana pomoc finansowa pozwoliła na zakup pomocy dydaktycznych takich jak np. aparatura kontrolno pomiarowa czy wyposażenia do wykonywanie połączeń zgrzewanych, montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła, turbin wiatrowych.
Elektromontaż Lublin sp. z o.o.
Współpraca polegająca na wsparciu procesu kształcenia prowadzonego przez Szkołę w następującym zakresie: umożliwienia odbywania praktycznej nauki zawodu uczniów, dofinansowania, w miarę potrzeby, bazy techno-dydaktycznej szkoły w celu prowadzenia specjalistycznych zajęć z przedmiotów zawodowych, a także włączenie się w organizacje Konkursu Elektrycznego „Pstryk i działa” promującego zawody elektryczne i elektroniczne.
Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
Współpraca w promocji szkoły, fundowanie stypendiów wyróżniającym się uczniom, doposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne
Parafia pw. św. Michała Archanioła
Wspólna organizacja uroczystości państwowych o charakterze patriotycznym takich jak: Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, Dzień Katyński, Święto Niepodległości. Uczniowie pod kierunkiem katechetów przygotowują spotkania jasełkowe i wielkanocne.
Polski Czerwony Krzyż
Współpraca przy organizacji akcji charytatywnych na terenie szkoły. Objęcie pomocą socjalną postaci paczek rzeczowych uczniów z ubogich rodzin. Udział szkoły w przeprowadzeniu Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Członkowie Szkolnego Koła PCK włączają się również w zbiórkę produktów długoterminowych w ramach Światowego Dnia Walki z Głodem.
Ośrodek Dawców Szpiku Fundacji DKMS
organizowanie na terenie szkoły Akcji „Moja szkoła przeciw białaczce”. Misją akcji jest znalezienie Dawcy szpiku dla każdego Pacjenta chorującego na nowotwory krwi, potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie
Organizowanie na terenie szkoły Akcji Honorowego Krwiodawstwa „Młoda Krew Ratuje Życie”
Back
Teleinformatyczna (INF):en
Elektroenergetyczna (ELE):en
Elektroniczno-mechatroniczna (ELM):en

Kazimierz Drewnowski Energetics School Complex

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
Technical Secondary School of Energetics and Computer Science

General information about the profession

IT technician

Vocational examinations:
INF.02. – after the 3rd grade
INF.03. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to computer science
 •     computer device operation
 •     local computer network assembly and operation
 •     network device operation
 •     server operating system administration
 •     computer device repairs
 •     web design
 •     database design and administration
 •     web application programming

Advanced level subjects: mathematics


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Programming technician    

Vocational examinations:
INF.03. – after the 3rd grade
INF.04. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to computer science
 •     web design
 •     database design and administration
 •     web application programming
 •     software design
 •     introduction to programming
 •     object-oriented programming
 •     mobile application programming
 •     advanced web applications
 •     application testing and documentation

Advanced level subjects: mathematics


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Electrical technician

Vocational examinations:
ELE.02. – after the 3rd grade
ELE.05. – after the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     electronics and electrotechnics
 •     electrical installations
 •     electric machines
 •     electric appliances
 •     electric machine and appliance assembly, setup and maintenance.
 •     electrical installation assembly, setup and maintenance
 •     electrical and electronic measurements

Advanced level subjects: mathematics


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Electronics technician

Vocational examinations:
ELM.02. – after the 3rd grade
ELM.05. – after the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     electronics and electrotechnics
 •     analogue systems
 •     digital systems
 •     electronic appliances and installations
 •     electronic systems and device installation
 •     electrical and electronic measurements
 •     electronic system assembly
 •     microprocessor systems
 •     electronic device operation

Advanced level subjects: mathematics


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Renewable energy device and systems technician

Vocational examinations:
ELE.10. – after the 3rd grade
ELE.11. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     renewable energy device and systems assembly technology
 •     introduction to electrotechnics and energetics
 •     technical documentation in construction
 •     renewable energy systems installation
 •     cost estimation in construction
 •     renewable energy systems
 •     environmental impact of renewable energy systems
 •     renewable energy systems operation
 •     introduction to electronics and electrotechnics workshop

Advanced level subjects: mathematics


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
Vocational Primary School of Electrical Engineering

General information about the profession

Electrician

Vocational examination:
ELE.02. – after the 3rd grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     introduction to electrotechnics
 •     electrical installations
 •     electric machines
 •     electric appliances
 •     electrical and electronic measurements
 •     electrical installation assembly, setup and maintenance
 •     electric machine and appliance assembly, setup and maintenance.


Work placement schedule


Go to profession

Cooperation with employers and institutions

 Politechnika Lubelska
Porozumienie o współpracy
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Porozumienie o współpracy
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
Porozumienie o współpracy
Wojskowa Akademia Techniczna?
Porozumienie o współpracy
Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Lubelski
Współorganizowanie na terenie szkoły Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Fundowanie przez SEP po każdym semestrze dla 1 ucznia (spośród zawodów elektrycznych) jednorazowego stypendium za osiągnięte wyniki nauczania oraz aktywność na rzecz społeczności szkolnej. Przeprowadzanie na terenie szkoły egzaminów na uprawnienia energetyczne SEP dot. „Eksploatacji lub dozoru instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV”.
Polskie Towarzystwo Informatyczne
wspieranie organizacji na terenie szkoły konkursów informatycznych takich jak „Dzień Bezpiecznego Komputera”, „Rok przed dyplomem” czy Dni ECDL. Fundowanie po każdym semestrze dla 1 ucznia, kształcącego się w zawodzie technik informatyk, vouchera na egzaminy ECDL za najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych informatycznych oraz aktywność na rzecz społeczności szkolnej. Przeprowadzanie na terenie szkoły certyfikowanych egzaminów potwierdzających umiejętności komputerowe ECDL.
Fundacja VCC
Wspieranie organizacji na terenie szkoły konkursów informatycznych takich jak „Dzień Bezpiecznego Komputera”, „Rok przed dyplomem”. Przeprowadzanie na terenie szkoły certyfikowanych egzaminów z kwalifikacji rynkowych zgodnych z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.
Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji w Warszawie
Współpraca polega na podejmowaniu działań dot. realizowanych i finansowanych projektów w ramach UE
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wspólna organizacja konkursów regionalnych takich jak "Rok przed dyplomem", "Dzień bezpiecznego Internetu".
Fundacja PGE
Doposażenie i modernizacja pracowni szkolnych w zawodach: technik elektryk, technik elektronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pozyskana pomoc finansowa pozwoliła na zakup pomocy dydaktycznych takich jak np. aparatura kontrolno pomiarowa czy wyposażenia do wykonywanie połączeń zgrzewanych, montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła, turbin wiatrowych.
Elektromontaż Lublin sp. z o.o.
Współpraca polegająca na wsparciu procesu kształcenia prowadzonego przez Szkołę w następującym zakresie: umożliwienia odbywania praktycznej nauki zawodu uczniów, dofinansowania, w miarę potrzeby, bazy techno-dydaktycznej szkoły w celu prowadzenia specjalistycznych zajęć z przedmiotów zawodowych, a także włączenie się w organizacje Konkursu Elektrycznego „Pstryk i działa” promującego zawody elektryczne i elektroniczne.
Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
Współpraca w promocji szkoły, fundowanie stypendiów wyróżniającym się uczniom, doposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne
Parafia pw. św. Michała Archanioła
Wspólna organizacja uroczystości państwowych o charakterze patriotycznym takich jak: Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, Dzień Katyński, Święto Niepodległości. Uczniowie pod kierunkiem katechetów przygotowują spotkania jasełkowe i wielkanocne.
Polski Czerwony Krzyż
Współpraca przy organizacji akcji charytatywnych na terenie szkoły. Objęcie pomocą socjalną postaci paczek rzeczowych uczniów z ubogich rodzin. Udział szkoły w przeprowadzeniu Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Członkowie Szkolnego Koła PCK włączają się również w zbiórkę produktów długoterminowych w ramach Światowego Dnia Walki z Głodem.
Ośrodek Dawców Szpiku Fundacji DKMS
organizowanie na terenie szkoły Akcji „Moja szkoła przeciw białaczce”. Misją akcji jest znalezienie Dawcy szpiku dla każdego Pacjenta chorującego na nowotwory krwi, potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie
Organizowanie na terenie szkoły Akcji Honorowego Krwiodawstwa „Młoda Krew Ratuje Życie”

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.